Kéziratok

Kéziratbeküldés

Regisztrált már az Egészségfejlesztés folyóiratnál?
Bejelentkezés

Szeretne regisztrálni?
Regisztráció

A kéziratok elkészítéséhez a fenti menüsorból elérhető Útmutató nyújt segítséget. A kéziratok beküldésének pontos módjáról alább tájékozódhat részletesen.

 

Tudnivalók a kéziratok beküldéséhez

A KÖZLEMÉNYEK BEKÜLDÉSE

Az Egészségfejlesztés folyóiratba az elbírálási folyamat gyorsítása és átláthatóbbá tétele céljából 2016-tól csak elektronikus úton, az Open Journal System használatával lehet beküldeni kéziratokat. Kérjük, hogy a megjelenő útmutatásoknak megfelelően töltse fel a kéziratot. A rendszer használatához és a kézirat beküldéséhez előzetes regisztráció szükséges a folyóirat honlapján (folyoirat.nefi.hu). Regisztráció után a „Felhasználó” menüpontban az „Új kézirat” linkre kattintva lehet a kéziratbeküldést megkezdeni. Amennyiben a rendszer használata közben problémája adódik vagy kérdése merül fel, írjon szerkesztőségünknek a folyoirat@nefi.hu címre.

Amennyiben valamilyen teendője van a beküldött kézirattal kapcsolatban, e-mailben kap róla értesítést. Ha a kéziratot elfogadták közlésre, visszaküldik azt a szerzőhöz az olvasó szerkesztő által javasolt módosításokkal. Ekkor alaposan olvassa át a szerkesztett kéziratot, mert közlés előtt ez az utolsó lehetőség, hogy érdemi változtatást tegyen rajta. Kérjük, a javított verziót 2-3 napon belül küldje vissza.

Amikor a megjelenés előtt a közlemény tördelt, pdf formátumban elkészült, még egyszer visszaküldik a szerzőnek korrektúrára. Ekkor már csak az elütések, kisebb formázási problémák korrekciója lehetséges. Kérjük, korrektúra-javaslatait 2-3 napon belül küldje vissza.


A KÖZLEMÉNYEK FORMAI KRITÉRIUMAI

A közleményeket Microsoft Word (doc, docx), vagy rtf formátumban kérjük beküldeni. A kézirat szövege 11 pontos Calibri betűtípussal, egyszeres sorközzel készüljön, ne tartalmazzon aláhúzást, vagy kiemelést. A közlemény rövidítéseket nem tartalmazó magyar és angol címének megjelölése mellett legfeljebb 5-5 magyar és angol kulcsszó megadása is szükséges. Minden kép, ábra és táblázat a szövegen belül legyen elhelyezve megfelelő hivatkozásokkal (lásd alább). Kérjük, hogy az Eredeti közlemények rovatba szánt kéziratokon kívül valamennyi feltöltött kéziratban szerepeljen a szerzők neve és munkahelye, valamint a kapcsolattartó szerző email címe. Az Eredeti közlemények esetében ezek az információk csak a feltöltési felület erre a célra kijelölt felületén szerepeljenek, ezzel is segítve a szakbírálat anonimitását. Az Eredeti közlemények és Agora rovatba szánt közlemények esetében magyar és angol nyelvű összefoglalót is kérünk, amelynek terjedelme nem haladhatja meg a 2500-2500 leütést (kb. 300-300 szó). Mind az összefoglalóhoz, mind a közleményhez lehetőleg a következő tagolást használja: (1) Eredeti közlemények esetén Bevezetés (a háttérrel, az előzményekkel és a célkitűzéssel), Módszertan, Eredmények, Következtetések vagy Összegzés; (2) Agora rovatba szánt közlemények esetén Bevezetés (a háttérrel, az előzményekkel és a célkitűzéssel), Következtetések vagy Összegzés. A közlemények végén, a hivatkozott szakirodalom listája után kerülhet feltüntetésre a közlemény elkészítését befolyásoló esetleges támogatások és érdekeltségek felsorolása, valamint a köszönetnyilvánítás.

A Folyóiratszemle rovatba beküldött közleményeknek tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő közlemény magyar címét, eredeti címét, szerzőinek felsorolását, megjelenésének pontos helyét, esetlegesen az internetes elérési lehetőségét, a közlemény tartalmának rövid ismertetését valamint a 3-5 mondatban megfogalmazott, szakembereknek szánt kulcsüzenete(ke)t. Az ismertetés és a kulcsüzenet(ek) együttes terjedelme nem haladhatja meg az 1500 karaktert szóközökkel együtt (kb. 180 szó).


HIVATKOZÁSOK

A közleményekben szereplő ábra és táblázat hivatkozások vagy a mondaton kívül, szögletes zárójelben szerepeljenek (pl. „… megfigyelhető. [2. táblázat] A program…”), vagy a szöveg részeként (pl. „… ahogyan az az 1. ábrán is látszik...”). A közlemények szövegéhez tartozó magyarázatok, megjegyzések a lábjegyzetbe kerüljenek speciális karakterrel jelölve (i, ii, iii), 8 pontos Calibri betűtípussal. A szakirodalmi hivatkozások végjegyzetbe kerüljenek arab számmal jelölve.

Minden hivatkozás az adott mondatot záró írásjel után szerepeljen (pl. „… megfigyelhető.i A program…”). Amennyiben több hivatkozás egyszerre szerepel, úgy azokat felsőindexben, vesszővel elválasztva kell feltüntetni (pl. „… eredményeit.2,3 „). Egy korábban már hivatkozott szakirodalomra történő ismételt hivatkozás esetében kereszthivatkozás használandó, azaz ugyan az a szakirodalom csak egyszer szerepelhet a végjegyzetben. Ugyanazon szakirodalomból történő hivatkozás esetében a pontos oldalszám feltüntetésére felső indexbe a hivatkozás száma mellett zárójelben van lehetőség. (pl. ”… program.1 (40. o.)”.) Amennyiben egy magyarázó lábjegyzetben hivatkoznának szakirodalomra, akkor az kerüljön a végjegyzetbe és a lábjegyzetes hivatkozással együtt szerepeljen a szövegben (pl. „…következtében. iv, 8 ). A hivatkozásokként szereplő internetes elérések esetében mindig szerepeljen zárójelben az utolsó elérés dátuma ( „Elérve: 2016.04.18.”). A szakirodalmi hivatkozásokban legfeljebb három szerző legyen felsorolva, több szerző esetén az „et al.” kifejezés használandó. A folyóiratok nevének rövidítésénél az Index Medicus szabályai az irányadók. Kérjük, hogy amennyiben elérhető a hivatkozott közlemény DOI azonosítója, az is kerüljön feltűntetésre a hivatkozásoknál. Az irodalmi hivatkozásokat az alábbi példák alapján kérjük elkészíteni:

• folyóiratcikk:
Bearman PS, Moody J, Stovel K. Chains of affection: the structure of adolescent romantic and sexual networks. Am J Sociol 2004;110:44-91.
Valente TW, Fujimoto K, Chou CP, et al. Adolescent affiliations and adiposity: a social network analysis of friendships and obesity. J Adolesc Health. 2009;45(2):202–4. doi: 10.1016/j.jadohealth.2009.01.007

• könyvrészlet:
Marosfi S, Czobor P, Tóth I. Elektrofiziológiai módszerek jelentősége a sclerosis multiplex diagnózisában. In Sclerosis Multiplex, Juhász P (eds.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. pp 114–134.

• könyv:
EB White. Charlotte’s Web. HarperCollins, New York, 1952.


ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK

A kéziratba egyaránt illeszthet színes vagy fekete-fehér ábrákat, táblázatokat, amelyeket felettük elhelyezett, arab sorszámmal ellátott ábrafelirattal kell jelölni. A közleményekben szereplő ábra és táblázat hivatkozások vagy a mondaton kívül, szögletes zárójelben szerepeljenek (pl. „… megfigyelhető. [2. táblázat] A program…”), vagy a szöveg részeként (pl. „… ahogyan az az 1. ábrán is látszik...”). Az ábrákon, táblázatokban szereplő rövidítéseket kérjük lábjegyzetben feltüntetni. Az ábrák forrását minden esetben jelölni kell az ábra alatt bal oldalon.

Az ábrák felbontása ne legyen kevesebb, mint 300 dpi, a képformátum tetszőlegesen megválasztható (png, tif, jpg stb.). Amennyiben a szokásosnál nagyobb felbontást tart szükségesnek, egy-egy sorszámozott ábrát mellékletként is feltölthet. Ebben az esetben az ábra helyét az adott helyre beillesztett ábrafelirattal kell jelölni a kéziratban. A táblázatok minden esetben szerkeszthető formátumban kerüljenek beillesztésre a kéziratba.


MELLÉKLETEK

Mellékletként a kézirat képein kívül feltölthet bármely olyan elektronikus anyagot, szöveget, képet, video- vagy hanganyagot, amelyről úgy véli, hogy segíti az olvasót a közleménynek a szerző szándékai szerinti értelmezésében. Egy feltöltendő fájl legfeljebb 8 Mb méretű lehet, video- és hanganyagok esetén lehetőség van pl. youtube-ra feltöltött anyagok beágyazására.


HELYESÍRÁS

A közlemények helyesírására vonatkozóan a 2015. szeptember 1-től érvényes helyesírási szabályok irányadóak. (A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2015; www.helyesiras.mta.hu) Az orvosi szavak és kifejezések írásmódjára vonatkozóan az Orvosi Helyesírási Szótár (Budapest, Akadémiai Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, 1992) nyújthat támpontot. Kérjük a szerzőket, hogy az idegen nyelvű kifejezések első megjelenését a szövegben dőlt betűtípussal jelezzék és tüntessék fel zárójelben a kifejezés magyar fordítását vagy használják a szövegben a magyar fordítást és zárójelben az idegen kifejezést tüntessék fel. A fordítást minden esetben elég egyszer jelezni és utána következetesen (vagy az idegen kifejezés vagy a fordítás) használható a szöveg további részében külön megjelölés nélkül. Kérjük, hogy a mozaikszavak első használatánál is tüntessék fel a teljes kifejezést is.
Az elfogadott kéziratokat nyelvi szempontból a szerkesztőség gondozza a fentiek szerint.


SZAKBÍRÁLAT ANONIMITÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Az Egészségfejlesztés folyóiratban az eredeti közlemények kettős-vak szakbírálaton esnek át, azaz sem a szerző, sem a szakbíráló személye nem ismert a másik előtt. Ennek biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a folyóirat honlapjára (az Open Journal System folyóirat menedzselő szoftverbe) csak anonim, a szerző tulajdonságait nem tartalmazó dokumentumok kerüljenek feltöltésre. Ehhez a következő pontokat ajánljuk figyelembe venni mind a szerzőknek, mind a szakbírálóknak.

1. A kézirat szövege ne tartalmazza a szerző nevét. Amennyiben elengedhetetlen a feltüntetése, a szerző neve helyett a „szerző” megjelölés szerepeljen.
2. A Microsoft Office dokumentumokból törölni kell a dokumentum szerzőjére vonatkozó információkat.
o Microsoft Office 2007 esetén:
• Kattintson a bal felső sarokban lévő Office gombra.
• Válassza az Előkészítés menüpontot.
• Válassza a Tulajdonságok menüpontot az Előkészítésen belül.
• Törölje ki az összes dokumentum tulajdonságaira vonatkozó információt.
• Mentse el a dokumentumot és lépjen ki a dokumentum tulajdonságai menüpontból.
o Microsoft Office 2010 esetén:
• Válassza ki a Fájl menüből az Előkészítés megosztásra menüpontot.
• Kattintson a Problémák ellenőrzése gombra.
• Válassza a Dokumentum vizsgálata pontot a felugró ablakban.
• A következő ablakban csak a Dokumentumtulajdonságok és személyes adatok pontot jelölje (pipálja) ki, a többi pont kijelölését egy kattintással szüntesse meg.
• Futtassa le a vizsgálatot.
• Amennyiben a vizsgálat talált személyes adatokat, akkor a Mindegyik eltávolítása gombra kattintva távolíthatja el azokat.
• Ezután lépjen ki a menüből és mentse a dokumentumot.
3. PDF fájlok esetén is törölni kell a dokumentum tulajdonságait.
o Adobe Acrobat esetén:
• Válassza ki a Fájl menüből a Tulajdonságok/Dokumentum tulajdonságai menüpontot.
• Törölje a szerző nevét és mentse el a dokumentumot.

(frissítve: 2016.11.02.)

 

Ellenőrzőlista a kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a kézirat megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a kéziratot visszaküldjük.

  1. A kézirat nem került beküldésre vagy elfogadásra más folyóiratban (ha mégis, akkor fűzzön hozzá magyarázatot "A főszerkesztőnek szánt üzenet” szövegdobozban).
  2. A kézirat az Útmutató a kézirat elkészítéséhez szerint lett összeállítva.
  3. Figyelembe lettek véve a Szakbírálat anonimitásának biztosítása szakaszban leírtak.
  4. A beküldő elfogadta a szerzői jogi nyilatkozatot.
 

Szerzői jogi nyilatkozat

Az Egészségfejlesztés folyóiratban megjelenésre kerülő közlemények valamennyi szerzője elfogadja az alábbi pontokat:
• A szerzők kijelentik, hogy a közlemény korábban más folyóiratban nem jelent meg és ezzel együtt a közlemény első megjelentetésének jogáról lemondanak a Nemzeti Egészségfejlesztés Intézet javára.
• A beküldő szerző felelős azért, hogy a cikk közzétételéhez minden további szerző hozzájáruljon.
• A folyóirat honlapján a közlemény bárki számára szabadon hozzáférhető, az ott elérhető változat a forrás megjelölésével szabadon továbbadható.
• Jogi probléma esetén a Szerző és a Kiadó jogaira és kötelezettségeikre vonatkozó hatályos jogszabályok, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény iránymutatásai érvényesek.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A neveket és e-mail címeket, amik a weboldalon keresztül a rendszerünkbe kerülnek, csakis az újság szerkesztőségi munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel és harmadik félnek azokat nem adjuk ki.