Új hazai egészségmonitorozási koncepció [The concept of a new health monitoring system in Hungary]

Varsányi Péter, Tóth Gergely, Balku Eszter, Vitrai József

Összefoglaló


Háttér: Hosszabb ideje kiemelt politikai figyelem övezi az egészségügy területét, amelynek egyik oka, hogy a lakosság megromlott egészségéhez kapcsolódó költségek igen jelentős terhet rónak Magyarországra. Az informált döntéshozatalhoz, az erőforrások hatékony elosztásához, a megfelelő beavatkozások tervezéséhez ez idő szerint nem áll elegendő információ a döntéshozók és a szakemberek rendelkezésére. Célkitűzés: Ezt a problémát orvosolhatná a jelen közleményben felvázolt újfajta megközelítéseket ötvöző egészségmonitorozási rendszer. Ez összehangolná az egészségről és az azt meghatározó tényezőkről jelenleg folyó adatgyűjtéseket, kiegészítené azokat a gyermekek és felnőttek körében folyamatosan történő egészségfelmérésekkel, valamint egységes rendszerbe foglalná a meglévő elemzési kapacitásokat. Javasolt megoldás: Az eddigi gyakorlattól eltérően ebben a rendszerben egészséggel kapcsolatos adatokat nem csupán az egészségügyi ágazatból, hanem többek között a for-profit és non-profit szektorból, az egyén környezetéből, valamint közvetlenül az egyéntől is gyűjtenének. A közlemény külön foglalkozik az egyének egészségmagatartásának és egészségkultúrájának rendszeres felméréséhez használható módszertannal, amely nagyban hozzájárulhat a magyar lakosság egészségének javítását célzó beavatkozások hatásosságának növeléséhez és értékeléséhez. Összegzés: Az itt bemutatott elképzelés a meglévő adatgyűjtések összehangolásával és korszerű technológiai és módszertani fejlesztéssel alapozná meg az egészséget érintő hazai informált döntéshozatalt.

Summary: Background: The awareness of politicians has risen in the field of health in the re-cent years in Hungary. One of its reasons is the significant burden caused by the poor health conditions of the population. At the moment, stakeholders and experts do not have enough information for the planning of proper interventions, for efficient capacity allocation and therefore, for informed decision making. Aim: The new health monitoring concept described in this paper aims to present a solution to this problem by synchronizing present data collections on health and health determinants, expanding them with continuous health surveys among children and adults as well as rearranging and harmonizing present analyzing capacities in a uniform system. In this new approach health related data would be collected not only in the health care sector, but, among others, also in the non-profit and for-profit sector, from the environment of individuals as well as directly from them. The paper pays special attention to continuous data collection about health behavior and health culture which can help to improve the efficiency and evaluation of interventions aiming to improve the health status of the population. Conclusions: The presented concept would establish informed decision making as regards health in Hungary by the harmonization of present data collections and by advanced technical and methodological development.

Kulcsszavak


egészségmonitorozás; népegészségügy; egészségveszteség; informált döntéshozatal; health monitoring; public health; burden of diseases; DALY; informed decision making

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Egészségjelentés2015, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2015, Budapest; 39. o.

Vitrai J, Vokó Z: A hazai egészségmonitorozás lehetséges szerepe az egészségügyi rendszer teljesítményének

mérésében és alkalmazásának aktuális problémái. Egészségügyi Gazdasági Szemle. 2012; 2:33-36.

Vokó Z, Vitrai J, Ursicz G, Lépes P: Egészségmonitorozás Magyarországon a XXI. században. Mit, miért, hogyan?. Népegészségügy. 1999; 1:28-33.

Csizmadia P, Varsányi P, Ferencz M, Vitrai J: Az egészségbarát viselkedést befolyásoló hatásháló. Egészségfejlesztés. 2014; 5-6:10-14.

L Kish: Rolling Samples and Censuses. Survey Methodology. 1990;16:63-79. http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm

www.framinghamheartstudy.org
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i1.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)