Az egészségegyenlőtlenségek csökkentésének nehézségei [Problems in reducing health inequalities]

Csizmadia Péter

Összefoglaló


A cikk definiálja és különbséget tesz az elkerülhető egészségegyenlőtlenségek, és az igazságtalan és megelőzhető egészségbeli méltánytalanságok között, ismerteti az egészségegyenlőtlenségek főbb dimenzióit, amelyek mentén az egyenlőtlenségeket vizsgálni szokták a világ teljes népességén át, országok vagy államok, földrajzi különbségek, társadalmilag releváns csoportok, mint faj, nemzetiség, nem, képzettség, jövedelem, foglalkozás és egyebek alapján. Az írás különböző elméleteket mutat be, amelyek megkísérlik, hogy magyarázatot adjanak egyrészt az egészség csoport szintű eltéréseire, másrészt a szocioökonómiai egyenlőtlenségek tartós fennmaradására még a fejlett nyugat-európai jóléti államokban is.

This article defines and distinguishes between unavoidable health inequalities and unjust and preventable health inequities. It describes the dimensions along which health inequalities are commonly examined, including across the global population, between countries or states, and within geographies, by socially relevant groupings such as race/ethnicity, gender, education, income, occupation, and more. We show different theories attempt to explain group-level differences in health and the persistence of socioeconomic inequalities in health even in the highly developed „welfare state”’ of Western Europe.

Kulcsszavak


egészségegyenlőtlenségek; egészségbeli méltánytalanságok; health inequalities; health inequities

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Orosz É., Kollányi Zs.: Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban Társadalmi riport

, szerkesztette: Kolosi T., Tóth István Gy.

MC. Arcaya, AL Arcaya, SV: Subramanian Inequalities in health: definitions, concepts, and theories, Glob Health Action

, 8: 27106 - http://dx.doi.org/10.3402/gha.v8.27106

JP Mackenbach: The persistence of health inequalities in modern welfare states: The explanation of a paradox, Social

Science & Medicine 75 (2012) 761-769 doi:10.1016/j.socscimed.2012.02.031

Reid, D. D., Bret, G. Z., Hamilton, P. J. S., Jarrett, R. J., Keen, H., and Rose, G. (1974). Cardiorespiratory disease and diabetes

among middle-aged male civil servants. Lancet, 1, 469-473.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i1.138

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)