Az európai menekültválság egészségügyi kérdései a Public Health Reviews 2016. július 8-án megjelent „Europe’s collective failure to address the refugee” cikke alapján [Health-related aspects of the European refugee crisis based on the article entitled „Europe’s collective failure to address the refugee” published in Public Health Reviews on 8 July 2016]

Kárpáti Tímea

Összefoglaló


Az Európába irányuló menekültáradat számos tagállamot eddig soha nem látott kihívás elé állított. A nemzetközi válaszlépések egyebek mellett arról is szólnak, hogy az egészségügyi ellátást minden menekült – de különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok – számára folyamatosan biztosítsa. Azonban a migránsok egészségügyi szükségletei rendkívül heterogének, a különböző kulturális, egészség-kulturális, vallási és nyelvi háttérrel, betegségstruktúrával, orvoshoz fordulási szokásokkal illetve jogi státusszal rendelkező személyek számára nyújtott egészségügyi, valamint pszicho-szociális szolgáltatás újfajta ismereteket és készségeket igényel az egészségügyi dolgozóktól, szakemberektől.

The crowd of refugees targeting Europe has brought unprecedented challenge for many member states. International response include – among other measures – providing a continuous health care for all migrants, especially for the most vulnerable. However, migrants’ health care needs are extremely heterogeneous. Health care and psycho-social support provided for people, with their diverse cultural, health-cultural, religious and linguistic background, illness structure, habits to take medical advice, and legal status; requires novel knowledge and skills from health care workers and other professionals.

Kulcsszavak


migráns; menekültügy; Európa; egészség; egészségügy; migrant; refugee crisis; Europe; health; health care

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


B. Roberts, A. Murphy, M. McKee: Europe’s collective failure to address the refugee crisis https://publichealthreviews.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40985-016-0015-6 (Elérve: 2017.02.10.)

European migrant crisis: Shipwrecks 'kill up to 700 migrants' BBC News. (2016. május 29.)

http://www.bbc.com/news/world-europe-36408029 (Elérve: 2017.02.10.)

The death of Alan Kurdi: one year on, compassion towards refugees fades

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/alan-kurdi-death-one-year-on-compassion-towards-refugees-fades

(Elérve: 2017.02.20.)

Migratory routes map: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ (Elérve:2017.02.10)

Erostat newsrelease (2015. május 12.) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6827382/3-12052015-APEN.pdf/6733f080-c072-4bf5-91fc-f591abf28176

(Elérve: 2017.02.10.)

Chris Harris: Data raises questions over Eus attitude towards asylum seekers: http://www.euronews.com/2015/05/14/data-raises-questions-over-eu-s-attitude-towards-asylum-seekers

(Elérve: 2017.02.10.)

Médecins du Monde: http://www.medecinsdumonde.org/fr (Elérve: 2017.02.24.)

Médecins Sans Frontières: http://www.msf.org/ (Elérve: 2017.02.24.)

Save the Children: http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.B143/Official_USA_Site.htm (Elérve: 2017.02.24.)

M. Seychell: Refugee crisis: Noble words need to be followed by concrete action http://ec.europa.eu/health/newsletter/162/focus_newsletter_hu.html (Elérve: 2017.02.10.)

WHO launches European Knowledge Hub on Health and Migration (2016.11.15.) http://www.euro.who.int/en/healthtopics/health-determinants/migration-and-health/news/news/2016/11/who-launches-european-knowledge-hub-onhealth-and-migration (Elérve: 2017.02.10.)

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal: Menedékkérők ellátása: http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=421&Itemid=392〈=hu (Elérve: 2017.02.10.)

Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.): http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604

(Elérve: 2017.02.10.)

H. Merriman: Why are 10,000 migrant children missing in Europe? (2016. október 12.)

http://www.bbc.com/news/world-europe-37617234 (Elérve: 2017.02.10.)

Várhegyi Vera, Stephanie Nann: Az interkulturális kompetenciák azonosítása http://www.adam-europe.eu/prj/4407/prd/1/1/WP2-WP3_Final_study_HUN.pdf (Elérve: 2017.02.20.)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „Panorama” című kiadványának különleges száma „Migráció és Egészségügy”

témában (2017. 02.09.) http://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/9020 (Elérve: 2017.02.20.)

Hundelson et al.: The challenges of integrating cultural competence into undergraduate medical curricula across Europe:

experience from the C2ME „Culturally competent in medical educatin” project http://www.mededpublish.org/manuscripts/365/v1#thec2meproject (Elérve: 2017.02.10.)

Megállapodás aláírása a Migrációkutató Intézettel (2016. szeptember 13.)

http://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/8629 (Elérve: 2017.02.10.)

A. Krasnik: Migrants´access to health services http://publichealth.ku.dk/staff/?pure=en%2Fpersons%2Fallan-krasnik(d1a42a6c-e3d6-4d5b-803e-e80b13314d46).html

(Elérve: 2017.02.10.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i1.143

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)