Az iskolai egészségfejlesztés hazai és nemzetközi szemléletének bemutatatása

Járomi Éva, Vitrai József

Összefoglaló


Háttér: A magyar lakosság egészsége elmarad az EU fejlettebb tagországaihoz képest. Az egészségveszteségek döntően a viselkedéssel összefüggő kockázatokra vezethetők vissza. A gyermekkorban kialakított egészségmagatartás kulcsszerepet játszik a lakosság egészségének javításában. A közlemény célja az iskolai egészségfejlesztés egyes megközelítéseinek bemutatása valamint az esetlegesen fennálló (szemléletbeli) különbségek okainak feltárása. Ezt követően pedig új fejlesztési lehetőségek bemutatása, majd ezek alapján ajánlások megfogalmazása a szakemberek és döntéshozók számára.

Módszer: Hazai és nemzetközi adatbázisok (MATARKA és PubMed, ScienceDirect, Cochrane Library) alapján szakirodalmi áttekintés készítése. A szakirodalmi keresés a következő kulcsszavas kereséssel történt: iskolai egészségfejlesztés, egészségfejlesztő iskola, iskolai beavatkozások, szervezeti beavatkozás, komplexitás, teljes körűség, rendszer, valamint ezek angol nyelvű megfelelői.

Eredmények: Alapvető szemléletmódbeli különbségek figyelhetőek meg az egészségfejlesztésben élenjáró országok és Magyarország között. Míg hazánkban az egészségfejlesztés elszigetelve, az egészségügy peremére szorulva tevékenykedik, addig a kedvezőbb egészségügyi mutatókkal rendelkező államokban (pl. az Egyesült Királyság, Kanada) az egészségfejlesztés egy sokszereplős, interszektoriális rendszerben működik. Azokban az országokban részvételen alapuló, koordinált, komplex adaptív rendszerként tekintenek az egészségfejlesztésre, mely a helyi közösségbe ágyazva, integráltan működik. Más megközelítések szerint az egészségmagatartás, mint az elhízást eredményező egészségtelen táplálkozás kulturálisan befolyásolt, komplex probléma. Feltételezhető, hogy az egészségfejlesztési törekvések, mint pl. az elhízás visszaszorításának sikertelenségét egyfajta „ördögi kör” magyarázza: egy adott közösség kultúrája egyben akadálya is a kultúra megváltoztatásának.

Következtetések: A hazai iskolai egészségfejlesztés teljes körűségét előíró jogi szabályozások önmagukban nem elegendőek a köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységeinek hatékony megvalósításához. Az iskolai színtéren történő egészségfejlesztés kitörési pont lehet. A hatékony egészségfejlesztéshez komplex megközelítésre van szükség, azaz a társadalmi szereplők különböző szinten megvalósuló, összehangolt tevékenységére. A járási szinten előírt közösségi egészségtervezés lehetőséget kínál a komplex iskolai egészségfejlesztés Magyarországon történő megvalósítására.


Kulcsszavak


iskolai egészségfejlesztés; egészségfejlesztő iskola; iskolai beavatkozások; komplexitás, teljes körűség

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Varsányi P, Vitrai J. (szerk.) Egészségjelentés2016 - Információk a népegészségügyi beavatkozások célterületeinek azonosításához a nem fertőző betegségek és az egészségmagatartási mutatók elemzése alapján, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI), 2017.

Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztési Koncepció. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2015. http://projektek.egeszseg.hu/documents/17618/2222750/Teljes+k%C3%B6r%C5%B1+Iskolai+Eg%C3%A9szs%C3%A9gfejleszt%C3%A9s+Koncepci%C3%B3.pdf/9bd631f4-b027-4802-8cec-3e343f29c5fe?version=1.0 (Elérve: 2017.01.28.)

Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011; 6: 42. doi: 10.1186/1748-5908-6-42

Kimmel Zs., Vitrai J. Mennyire változtatható jogszabályokkal az egészségmagatartás? Elegendőek-e a szabályozások az egészségmagatartás megváltoztatásához? II. rész. Egészségtudomány, IIX. Évfolyam, 2015. 3. szám

Davies, SC, Winpenny E, Ball S, Fowler T, Rubin J, Nolte E. 2014. For Debate: A New Wave in Public Health Improvement. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(13)62341-7.

Hruschka, DJ, Hadley C. 2008. A Glossary of Culture in Epidemiology. Journal of Epidemiology and Community Health 62 (11): 947–951. doi:10.1136/jech.2008.076729.

Járomi É, Szilágyi K, Vitrai J. (2015) Az egészségkultúra fogalma, vizsgálatának lehetőségei a köznevelési intézményekben - Szakirodalmi áttekintés Egészségfejlesztés LVI. évf. 2015. 5-6. szám

Hawkes, C. et al. Smart food policies for obesity prevention, The Lancet 2015, published online Feb19.

Csizmadia Péter, Dr. Varsányi Péter, Ferencz Mihály, Vitrai József PhD Az egészségbarát viselkedést befolyásoló hatásháló Egészségfejlesztés, 2014;5-6:10-14

McIsaac J. D., Hernandez KJ, Kirk SF, Curran JA. (2016) Interventions to Support System-level Implementation of Health Promoting Schools: A Scoping Review. Int J Environ Res Public Health. 2016 Feb 6;13(2):200. doi: 10.3390/ijerph13020200. Review. PubMed PMID: 26861376, PMCID: PMC4772220

Keshavarz N, Nutbeam D, Rowling L, Khavarpour F. Schools as social complex adaptive systems: a new way to understand the challenges of introducing the health promoting schools concept. Soc Sci Med. 2010 May;70(10):1467-74. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.01.034. Epub 2010 Feb 12.

Gleddie D. (2012) A journey into school health promotion: district implementation of the health promoting schools approach. Health Promot Int. 2012 Mar;27(1):82-9. doi:

1093/heapro/dar053. PubMed PMID: 21903687

Gluckman P, Nishtar S, Armstrong T. Ending childhood obesity: a multidimensional challenge. Lancet. 2015 Mar 21;385(9973):1048-50. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60509-8.

Matheson A. Perspectives Reducing social inequalities in obesity: complexity and power relationships Journal of Public Health | Vol. 38, No. 4, pp. 826–829 doi:10.1093/pubmed/fdv197

Better Schools through Health, the Third European Conference on Health Promoting Schools, Vilnius Resolution, 2009. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/vilnius_resolution.pdf (Elérve: 2017.01.28.)

Langford R, et al The WHO Health Promoting School framework for improving the health and well-being of students and their academic achievement. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD008958. DOI: 10.1002/14651858.CD008958.pub2.

SHE strategic plan 2013-2016. SHE assembly meeting on 10 October 2013. http://schoolforhealth.ru/upload/SHE%20Strategic%20plan%202013-2016_%20FINAL.pdf (Elérve: 2017.01.28.)

Whole school, whole community, whole child; ASC D, CDC, 2014. http://www.cdc.gov/healthyyouth/wscc/ (Elérve: 2017.01.28.)

Mária Terézia (1777) Ratio Educatio, I. Fejezet. A tanulóifjúság egészségi állapotának gondozása CXXII §. A tanulóifjúság egészségi állapotát illető rendtartási intézkedésről általában.

Meleg Cs.: Életminőség: egészségmegőrzés és egészségfejlesztés Új Pedagógiai Szemle 1997 június http://epa.oszk.hu/00000/00035/00006/1997-06-mh-Meleg-Eletminoseg.html

Soósné Faragó M. Az idő és az egészség Új Pedagógiai Szemle 2005 június http://epa.oszk.hu/00000/00035/00093/2005-06-ta-Soosne-Ido.html

Paksi, B., Felvinczi, K., Schmidt, A.: Prevenciós, egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. 2004. http://www.nefmi.gov.hu/2005/prevencios-tevekenyseg (Elérve: 2017.01.28.)

Kaposvári, K.: Az iskolai egészségnevelési és környezetnevelési programok megvalósulása

Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság weboldala http://www.fjit.hu/bemutatkozas.php (Elérve: 2017.01.28.)

Deutsch K.: Iskolai egészségfelfogás és egészségfejlesztés kvalitatív és kvantitatív kutatások tükrében Új pedagógiai szemle - 61. évf. 1-5. sz. (2011.)

Iskolai Egészségkultúra felmérés - kutatási jelentés, GfK (2015.) http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/szakmai-anyagok/szakmai-anyagok-iskolai-egeszseges-eletmod-kutatas-es-felmeres/ (Elérve: 2017.02.19.)

Magyar Diáksport Szövetség weboldal http://www.mdsz.hu/netfit/netfit-attekintes/ (Elérve: 2017.01.28.)

Ajánlás az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához, OÉTI, 2005.

NEFI weboldala http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/szervezeti-egysegek,egeszsegfejlesztesi-igazgatosag/iskola-egeszseg-kozpont/ (Elérve: 2017.02.19.)

Dr. Somhegyi A. (2012): A teljes körű iskolai egészségfejlesztés országos megvalósítását elősegítő elemek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben Népegészségügy/90. évfolyam 3. szám

Bezzegh P, Vitrai J. Útmutató a járási/kerületi egészségterv elkészítéséhez, NEFI, 2016.

Túri G., Vitrai J. A közösségi egészségtervezés módszertana IME XIV. évf. 3. szám 2015. április

Shanghai Declaration on promoting health in the 2030 Agenda for Sustainable Development, 9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai 2016 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf?ua=1 (Elérve: 2017.02.19.)




DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i1.145

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)