Hogyan befolyásolja a kultúra az egészséget és a jóllétet? I. rész: Az egészség kulturális beágyazottsága [How does culture affect health and well-being? Part I: Cultural Contexts of Health and Well-being]

Vitrai József

Összefoglaló


2015-ben a WHO Európai Regionális Irodája neves európai szakértőket kért fel az egészség és a jóllét kulturális beágyazottságával kapcsolatos tudományos tények áttekintésére, és erről szakpolitikusoknak szánt rövid jelentés összefoglalására. A WHO e lépését olyan előzmények váltották ki, melyek a kultúrának az egészséggel való szoros kapcsolatára hívták fel a figyelmet. , Az újonnan felismert összefüggések érthetővé teszik, hogy a kultúra miért kapott kiemelt figyelmet a WHO globális és európai stratégiai dokumentumában is.
A WHO szakértői munkacsoportja által összeállított jelentés megismerése nemcsak a szakpolitikusoknak világíthat meg új összefüggéseket, hanem a népegészségüggyel kapcsolatba kerülő valamennyi szakember számára is tanulságos, hasznos lehet. Követve a jelentés szerkezetét, három rövid írás ismerteti a munkacsoport összefoglalóját: az első a kultúra fogalmának az egészség és a jóllét szempontjából adott értelmezését mutatja be, továbbá rámutat azokra a hiányosságokra, amelyek komoly akadályt jelentenek az egészség javításában, az egészségegyenlőtlenségek csökkentésében. A második cikk a kultúra és a táplálkozás, a harmadik a kultúra és a környezet kapcsolatát vizsgálja az egészség és a jóllét fejlesztése szempontjából. Mindhárom rész a döntéshozók számára megfogalmazott – az egészség és a jóllét kulturális beágyazottságának az egészségügyi szakpolitikában való figyelembe vételét előmozdító – beavatkozások ajánlásával zárul.

Kulcsszavak


egészségkultúra; szakpolitika [culture of health; policy]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Naci H, Ioannidis JPA. Evaluation of Wellness Determinants and Interventions by Citizen Scientists". JAMA. 2015;314(2):121-122. doi:10.1001/jama.2015.6160.

Napier AD, Depledge M, Knipper M, Lovell R, Ponarin E, Sanabria E, Thomas F. Culture matters: using a cultural contexts of health approach to enhance policy-making. Policy brief, No. 1. Cultural Contexts of Health and Well-being. World Health Organization 2017.

Davies SC, Winpenny E, Ball S, et al. For debate: a new wave in public health improvement. Lancet 2014;6736:1–7. doi:10.1016/S0140-6736(13)62341-7

Napier AD, Ancarno C, Butler B, Calabrese J, Chater A, Chatterjee H et al. Culture and health. Lancet 2014;384:1607–39. doi:10.1016/S0140-6736(14)61603-2.

The Sustainable Development Agenda [website].New York: United Nations; 2017; http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ Elérve: 2017.06.15.

Health 2020: the European policy for health and well-being [website]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015. http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being, Elérve: 2017.06.15.

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity [website]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2001. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Elérve: 2017.06.15.

Beyond bias: exploring the cultural contexts of health and well-being measurement. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/284903/Cultural-contexts-health.pdf, Elérve: 2017.06.15

Járomi, É. Szilágyi K, Vitrai J. Az egészségkultúra fogalma, vizsgálatának lehetőségei a köznevelési intézményekben. Szakirodalmi áttekintés. Egészségfejlesztés, 2015;56(5-6):2-13.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i2.158

RefbacksISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)