Komplex egészségfejlesztési beavatkozások lehetséges prevenciós megközelítései [Possible prevention approaches for complex health promotion interventions]

Járomi Éva, Kimmel Zsófia

Összefoglaló


Háttér: A különböző prevenciós tevékenységek eredményessége eltérő lehet attól függően, hogy az egész populációra vagy csupán egy adott (kockázati) csoportra fókuszál. Ily módon fontos megkülönböztetnünk és megismernünk a különféle megközelítések potenciális előnyeit és hátrányait.
A közlemény célja a különböző populációs és kockázat alapú prevenciós megközelítések bemutatása, alkalmazhatóságának vizsgálata az egészségnyereség maximalizálása érdekében.
Módszer: populációs, kockázat-alapú, egyénre és különböző társadalmi csoportokra irányuló prevenciós megközelítésekről fellelhető szakirodalmi áttekintés a hazai és nemzetközi adatbázisokból (PubMed, Science Direct, Medline), valamint a szakirodakmak irodalomjegyzékeinek áttekintése által.
Eredmények: Az egészségfejlesztésnek számos megközelítése létezik, aszerint, hogy a beavatkozások célzása hogyan történik. Ez alapján az alábbi főbb módszereket különbözetjük meg, úm. színtér alapú, kockázati, populációs és szubpopulációs megközelítések.
Következtetések: Több szinten történő, egyéni, különböző társadalmi (sérülékeny) csoportokat, kockázat alapú, valamint a teljes populációt célzó megközelítésre alapozott beavatkozások tervezésére, komplementer alkalmazására van szükség a lakosság és az egyes társadalmi csoportok egészségnyereségének maximalizálása érdeken.

Kulcsszavak


egészségfejlesztés; kockázat alapú megközelítés; populációs megközelítés; szubpopulációs megközelítés; Geoffrey Rose

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Ádány R.: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz OMFB TEP háttéranyag, DOTE Népegészségügyi Iskola, Debrecen, 1998.

Dr. Kósa K.: Az egészségfejlesztés gyakorlata, Hallgatói kézikönyv; 2015.

Colgrove J.: The McKeown Thesis: A Historical Controversy and Its Enduring Influence: Am J Public Health. 2002 May; 92(5): 725–729. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447153/pdf/0920725.pdf (Elérve: 2017. június 29.)

Kishegyi J., Makara P.: Az egészségfejlesztés alapelvei - Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. pp 9.. (Elérve: 2017. június 29.)

Shanghai Declaration on promoting health in the 2030 Agenda for Sustainable Development, 9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai 2016 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf?ua=1 (Elérve: 2017.06.29.)

Simonyi L. (szerk.) Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez, Oktatási Minisztérium, Budapest 2004. (Elérve: 2017. június 29.)

Füzesi Zs, Tistyán L. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. (Elérve: 2017. június 29.)

Taylor, B.C., Wilt, T.J., Welch, H.G. J GEN INTERN MED (2011) 26: 685. doi:10.1007/s11606-011-1660-6

Mackenbach, J. P.: The population and high-risk approaches European Journal of Public Health, 2012;Vol. 23, No. 6, 909–915

Rose, G.: Sick Individuals and Sick Popoulations, International Journal of Epidemiology 1985; Vol. 14, No. 1: 3238

Zieliński, A.: Sick People And Sick Populations – Legacy Of Geoffrey Rose Przegl Epidemiol 2014; 68: 475- 479

National Collaborating Centre for Determinants of Health 2013.

Ontario Agency for Health Protection and Promotion (Public Health Ontario), Lu D, Tyler I. Focus on: A proportionate approach to priority populations. Toronto, ON: Queen’s Printer for Ontario; 2015..

Frohlich, K. L. et al. Transcending the Known in Public Health Practice The Inequality Paradox: The Population Approach and Vulnerable Populations American Journal of Public Health, February 2008, Vol 98, No.2

Marmot M, Bell R.: Fair society, health lives. Public Health. 2012;126 Suppl 1:S4-10.

Marmot M, et al.: Consortium for the European Review of Social Determinants of Health and the Health Divide. WHO European review of social determinants of health and the health divide. Lancet. 2012;380(9846):1011-29.

Frieden, T. R.: A Framework for Public Health Action: The Health Impact Pyramid, American Journal of Public Health, April 2010, Vol 100, No. 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i2.164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)