A humán makroökológia mint új tudományterület [Human Macroecology as a New Scientific discipline]

Schmidt Péter

Összefoglaló


A szerzők egy új tudományág, a makroökológia legfontosabb indikátorainak ismertetésén keresztül mutatják be a környezetvédelemhez, egészségügyhöz, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatási alapelveket és területeket. A globalizáció szélesebb körű kiterjedésével valamennyiünk számára fontos ennek a nagy jelentőséggel bíró új tudományágnak a nyomon követése, és széles körben való megismertetése. Kizárólag ezen megközelítés lehet a jövő makroökológiai kutatásai sikeres megvalósításának útja. A szerzők ajánlást tesznek ennek sikeres hazai terjesztésére vonatkozóan is.

Kulcsszavak


makroökológia, a környezet, gazdaság és társadalom kapcsolata, urbanizáció, egészségügyi ellátás és klímaváltozás, a fenntarthatóság szerepe a társadalomban és gazdaságban [human macro ecology, interrelations among natural environment, economy and societ]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Anne-Marie Hodge (2013): The Emerging Field of Human Macroecology, Scientific American, May 28

Brown, J. H., W. R. Burnside, A. D. Davidson, J. P. DeLong, W. C. Dunn, M. J. Hamilton, et al. (2011): Energetic Limits to Economic Growth. BioScience January 2011 / Vol. 61 No. 1, pp. 19–26

Burnside, W. R., J. H. Brown, O. Burger, M. J. Hamilton, M. Moses and L. M. A. Bettencourt ( 2012): Human Macroecology: Linking Pattern and Process in Big-Picture Human Ecology. Biological Review, 1987. 1. pp.194–208

Simai M. (2016): A harmadik évezred nyitánya. Corvina Kiadó, Budapest, pp.106-109

Hideg É.-Schmidt P.: Humán makroökológia – mint új tudományág

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar – az MTA IX. Osztáy Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Tudományos Továbbképző rendezvénye. Alapellátási Szabadegyetem Győr, Városháza, 2017. szeptember 23. Abstract book

Ehrlich,P.R and A.H.Ehrlich(2013) Can a Collepse of Global Civilization
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i4.188

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)