Könyvismertetés: A kutató-elit egyetem névadójának tiszteletére megjelent kötet: „A Semmelweis Egyetem Baráti Körének első negyedszázada az egyetemért” [The volume published in honour of the research-elite university's denominator: „First quarter century of the Circle of Friends of Semmelweis University activity for the University”]

Dr. Schmidt Péter

Összefoglaló


A Szerző egy a világ 10 legjelentősebb orvosai között számon tartott orvos-tudós, Semmelweis Ignác tiszteletére megjelentetett könyv ismertetését végzi.
A 2015. év kulcsfontosságú a magyar orvostársadalom számára: Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóján, 2015-ben Chicago-ban, a világhírességek Pantheonjában életnagyságú szobrának felállítására került sor, és a világ “Semmelweis Év”-nek nyilvánította 2015-öt.
A Semmelweis Ignác tiszteletére megalakult Baráti Kör kiemelten fontosnak tartja a róla elnevezett Egyetem hagyományainak méltó megőrzését, a korábbi professzorairól portré formában történő megemlékezést, életpályájuk bemutatását. Kegyeleti szempontból pedig példaértékű, hogy a baráti Kör az Egyetem kiváló professzorai sírjainak gondozását felvállalta.
A könyv értékálló alkotás egy rangos civil szervezet bemutatásával.

Kulcsszavak


könyvismertető; Semmelweis Egyetem Baráti Kör; 25. évforduló [book review; Circle of Friends of Semmelweis University; 25st anniversary]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Schmidt P.(2015) Semmelweis Ignác Fülöp tevékenységét a jövő nemzedék tudta csak igazán értékelni a kiváló orvos-tudós munkásságának értékei a tudomány szemszögéből: Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2015. június 12. ORVOSI HETILAP 156:(51) pp. 2090-2092.

Schmidt P. Kormos E. Korompáky M. Kitüntetések és elismerések a Semmelweis ünnepségen. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 2009:(4) p. 15.

Schmidt P. 190 éve született a világhírű orvos-tudós. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 49:(5-6) p. 35.

Schmidt P. Korompáky M. (2005) Semmelweis Ignác Fülöpre emlékeztek születése évfordulóján. EGÉSZSÉGNEVELÉS 46:(1-2) p. 18.

Schmidt P. (2003): Forradalom és sorstragédia a szülészet történetében, Semmelweis élete és munkássága mai szemmel. ORVOSI HETILAP 144:(17) pp. 819-820.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i4.204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)