Hazai egészség-pillanatkép, 2017 [Hungarian health at a glance, 2017]

Vitrai József, Bakacs Márta, Varsányi Péter

Összefoglaló


Háttér: A magyar lakosság egészségével és az egészségveszteségek okaival kapcsolatos átfogó elemzések a szakpolitika alakítói és a szakemberek számára munkájuk sikerességéről nyújtanak visszajelzést. A közlemény célja a magyar lakosság egészségével kapcsolatos friss adatok bemutatásával az e téren tapasztalható információhiány csökkentése.
Módszertan: A magyar lakosság életkilátásaira, a betegségekhez vagy a kockázati tényezőkhöz kapcsolt egészségveszteségekre vonatkozó adatok forrása a Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors Study 2016. A halálozási adatok a Központi Statisztikai Hivatal valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet halandósági adatbázisából származnak. A jelenlegi magyar értékek megítélését egyrészt a hosszabb-rövidebb időszakok adataiban mutatkozó változások, másrészt Ausztria illetve a Visegrádi országok adataival való összevetés szolgálja.
Eredmények: Magyarországon a várható élettartam illetve az egészségben várható élettartam hosszabb ideje növekszik, de a hasonló fejlődési pályán haladó országokhoz viszonyított lemaradás továbbra sem csökken. 2016-ban az egészségmagatartáshoz köthető, nem fertőző betegségek valamint sérülések okozzák Magyarországon az egészségveszteségek csaknem egészét. A kockázati tényezők közül a táplálkozás és a testmozgás továbbá a dohányzás és az alkoholfogyasztás okozza a hazai egészségveszteségek döntő részét. A halálesetek okai leggyakrabban a keringési betegségek valamint a rosszindulatú daganatok. Ezeket követik a légzőrendszer, az emésztőrendszer betegségei valamint a morbiditás és mortalitás külső okai. A megelőzhető és elkerülhető halálozási elemzések szerint a magyar egészségügyi rendszer optimális működésével a 2015-ben elhunytak több mint harmada, a 65 évnél fiatalabbak háromnegyede maradt volna életben.
Következtetések: Az elemzések eredményei arra mutatnak, hogy az egészségügyi rendszer erőforrásainak célszerű átrendezése, különösen a népegészségügy megerősítése szükséges ahhoz, hogy a lakosság egészsége az ország társadalmi-gazdasági szintjén elvárhatót mielőbb elérje.

Kulcsszavak


egészségi állapot; egészségterhek; kockázatok; halálozás; népegészségügy

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Orosz É, Kollányi Zs. Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban In: Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport 2016. Budapest: TÁRKI, 2016. pp. 332-355.

Ádány R. A magyar lakosság egészségi állapota a halálozási viszonyok tükrében. In: Ádány R (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan: 2. átdolgozott kiadás. Budapest: Medicina, 2012. pp. 104-118.

Balku E et al. Egészségjelentés 2015. szerk.: Varsányi P, Vitrai J. Nemzeti Egészségfejlesztés Intézet, Budapest, 2015. www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/files/news/egeszsegjelentes-2015.pdf (Elérve: 2017.10.28.)

Bakacs M et al. Egészségjelentés 2016. szerk.: Varsányi P, Vitrai J. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest 2017. http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/cikk/egeszsegjelentes-2016 (Elérve: 2017.10.28.)

Varsányi P et al. Új hazai egészségmonitorozási koncepció. Egészségfejlesztés, 2016;57(1):41-48. doi:http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i1.10.

Vitrai J. A népegészségügyi adatgyűjtések etikai vonatkozásai. Az Egészségügyi Világszervezet újonnan közzétett irány-elveinek ismertetése. Egészségfejlesztés, 2017;58(3):31-33. doi:http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i3.174.

GBD 2016 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017; 390: 1260–344. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32130-X

Vitrai J, Varsányi P, Bakacs M. Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek becslésére. Lege Artis Medicinae, 2015.25:283–290.

EUROSTAT- Amenable and preventable deaths statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-dex.php/Amenable_and_preventable_deaths_statistics (Elérve: 2017.10.31)

Centers for Disease Control and Prevention. Smoking-Attributable Mortality, Morbidity, and Economic Costs (SAMMEC) https://chronicdata.cdc.gov/Health-Consequences-and-Costs/Smoking-Attributable-Mortality-Morbidity-and-Econo/3kjq-j5dm (Elérve: 2017.10.31.)

OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en

Magyarország. Egészségügyi országprofil 2017. Európai Bizottság, OECD, European Observatory on Health Systems and Policies. 2017. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_hu_hungary.pdf; (Elérve: 2017. 11. 26.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v58i4.205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)