Kortárs egészségfejlesztési programok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében – Szisztematikus áttekintés [Health promotion among children and adolescents by peer education in the Hungarian and international literature – Systematic review]

Lukács-Jakab Ágnes, Mészárosné Darvay Sarolta, Soósné Kiss Zsuzsanna, Füzi Rita, Bihariné Krekó Ilona, Gradvohl Edina, Kolosai Nedda, Falus András, Feith Judit Helga

Összefoglaló


Bevezetés: A gyermekek, fiatalok körében megvalósuló kortárs egészségfejlesztő programokra egyre nagyobb az igény, és ezzel együtt növekvő népszerűséget mutatnak mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban. Szakirodalom-kutatásunk célja a kortárs egészségfejlesztéssel foglalkozó tanulmányok és programok feltérképezése, valamint bemutatása előre meghatározott szempontrendszer alapján. Tudomásunk szerint jelen tanulmány az eddig közölt legszélesebb szakirodalmi áttekintésen alapuló kritikai elemzés.
Módszertan: Kutatócsoportunk 87 előzetesen kiválasztott, a témához kapcsolódó angol, német és magyar nyelvű tudományos folyóiratban, valamint a PubMed és a ScienceDirect adatbázisokban a „kortársoktatás” illetve az „egészségfejlesztés” és/vagy „fiatalok/gyermekek” kulcsszavak alapján építette fel a szakirodalmi adatbázist (mindösszesen 101 folyóirat alapján). Összesen 176 tanulmányt dolgoztunk fel előre meghatározott szempontok alapján.
Eredmények: Szakirodalom-kutatásunk tapasztalatait összegezve, a kortársoktatás fogalmi keretei rendkívül széles spektrumot ölelnek fel mind a téma, a kortársoktatók, a célcsoport, a megvalósítás keretei, mind pedig az alkalmazott pedagógiai módszertant illetően. A feldolgozott tanulmányok legnagyobb hiányosságának egyrészt az alkalmazott pedagógiai módszertan pontos leírása, másrészt az egészségfejlesztési programok valid, tudományos hatékonyságmérése bizonyult.
Következtetések: Az ifjúsági egészségfejlesztési programokban fokozott és kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni az alkalmazott pedagógiai módszerek pontos ismertetésére, valamint a program precíz, tudományos hatékonyságmérésére.

Kulcsszavak


egészségfejlesztés; egészségnevelés; kortárs csoport; fiatalok egészsége; gyermekek egészsége

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Milburn K. A Critical Review of Peer Education with Young People with Special Reference to Sexual Health. Health Educ. Res. 1995; 10(4): 407–420.

Shiner M. Defining Peer Education. J. Adolesc. 1999; 22: 555–566. doi: 10.1006/jado.1999.0248

Feith HJ, Melicher D, Falus A. Utószó helyett a TANTUdSZ programról. In: Falus A, Melicher D. (szerk.) Sokszínű egészségtudatosság, Értsd, csináld, szeresd! SpringMed Kiadó, Budapest, 2015. pp. 293-297.

Sloane BC, Zimmer CG. The Power of Peer Health Education. J. Am. Coll. Health. 1993; 41(6): 241–245. doi: 10.1080/07448481.1993.9936334

Turner G, Shepherd J. A Method in Search of a Theory: Peer Education and Health Promotion. Health Educ. Res. 1999; 14(2): 235–247.

Sheehan K, DiCara JA, LeBailly S. et al. Adapting the Gang Model: Peer Mentoring for Violence Prevention. Pediatrics. 1999; 104(1 Pt 1): 50–4. doi: 10.1542/peds.104.1.50

Ebreo A, Feist-Price S, Siewe Y. et al. Effects of Peer Education on the Peer Educators in a School-Based HIV Prevention Program: Where Should Peer Education Research Go From Here? Health Educ. Behav. 2002; 29(4): 411–423. doi: 10.1177/109019810202900402

Pbert L, Fletcher KE, Flint AJ. et al. Smoking Prevention and Cessation Intervention Delivery by Pediatric Providers, as Assessed With Patient Exit Interviews. Pediatrics. 2006; 118(3): e810–24. doi: 10.1542/peds.2005-2869

Stock S, Miranda C, Evans S. et al. Healthy Buddies: A Novel, Peer-Led Health Promotion Program for the Prevention of Obesity and Eating Disorders in Children in Elementary School. Pediatrics. 2007; 120(4): e1059–68. doi: 10.1542/peds.2006-3003

Al-sheyab N, Gallagher R, Crips J. et al. Peer-led Education for Adolescents with Asthma in Jordan: A Cluster-Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2012; 129(1): e106–12. doi: 10.1542/peds.2011-0346

Sharif Ishak SI, Chin YS, Mohd Taib MN. et al. School-based Intervention to Prevent Overweight and Disordered Eating in Secondary School Malaysian Adolescents: A Study Protocol. BMC Public Health. 2016; 16(1): 1101.

Southgate E, Aggleton P. Peer Education: From Enduring Problematics to Pedagogical Potential. Health Educ. J. 2016; 76(1): 1–12. doi: 10.1177/0017896916641459

Mellanby AR, Rees JB, Tripp JH. Peer-led and Adult-led School Health Education: a Critical Review of Available Comparative Research. Health Educ. Res. 2000; 15(5): 533–545.

Tolli MV. Effectiveness of Peer Education Interventions for HIV Prevention, Adolescent Pregnancy Prevention and Sexual Health Promotion for Young People: A Systematic Review of European Studies. Health Educ. Res. 2012; 27(5): 904–913. doi: 10.1093/her/cys055

Tóth G, Formanek-Balku E. 2016. Támpontok az egészségfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokhoz. Következtetések a 2015-ös Egészségfejlesztés folyóiratban ismertetett kutatások áttekintése alapján. Egészségfejlesztés. 2016; 57(4): 47–54.

Feith HJ, Lukács Á, Gradvohl E. et al. Health education – responsibility – changing attitude. Acta Univ. Sapientiae Social Analysis [In Press]
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i1.215

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)