A gyógytestnevelés jelentősége a szekunder rehabilitáció és egészségfejlesztés folyamatában, megújulásának szükségessége, irányai [Significance, reorientation, need for renewal of adapted physical education in the secondary rehabilitation and health development process]

Simon István Ágoston, Kajtár Gabriella

Összefoglaló


Magyarországon, örvendetes módon egyre nagyobb publicitást kap az egészségmegőrzésével, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek jelentőségének hangsúlyozása. Magyarországon a fiatal, a felnőtt és az idős lakosság egészségi állapotának minősége még nem éri el a kívánt szintet, ezért szükség van olyan tevékenységek propagálására, amelyek elősegítik a lakosság egészségének minél magasabb szintre emelését. Ezek közé a tevékenységek közé tartozik a gyógytestnevelés is, amely Európában egyedül álló módon, - a problémák ellenére is- magas szintű szervezettséggel és megfelelő hatékonysággal valósítja meg az iskolai rehabilitációt, s segíti a tanulók egészségfejlesztését. A több, mint 100 éve szervezett formában megvalósuló gyógytestnevelésnek napjainkban számos problémával és új körülménnyel kell szembenézni, amely részben negatívan befolyásolja hatékonyságát, ugyanakkor új lehetőséget mutat számára. Az új helyzet szükségessé teszi a gyógytestnevelés fogalmának, céljainak, feladatainak újra definiálását, a rehabilitáció és az egészségfejlesztés folyamatában betöltött szerepének meghatározását, fejlesztésének irányait.
Tanulmányunkban a gyógytestnevelés helyzetének rövid elemzése után, annak fogalmának, céljainak, feladatinak, rehabilitációban, egészségfejlesztésben betöltött szerepének újra definiálásán és a tartalmi megújulás irányainak megadásán keresztül szeretnénk meghatározni a gyógytestnevelés helyét, szerepét és jövő képét az iskolás korosztály illetve a felnőtt lakosság egészség helyreállításának és fejlesztésének a területén.

Kulcsszavak


gyógytestnevelés, szekunder rehabilitáció, megújulás

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Zaletnyik Z., Repiszky T., (szerk.) A gyógyító mozgás művésze Madzsar Alice emlékének Budapest, Semmelweis 2012., ISBN 978-963-331-075-5

Simon, I. , A gyógytestnevelés elmélete és módszertana, NYME SEK, Szombathely 2015

Simon, I., Á., Kajtár, G. , A gyógytestnevelés órán alkalmazott sajátos gyógytestnevelő tanári módszerek MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 17:(66), 2016, p. 58. ,

Kopkáné Plachi, J. A rendszeres fizikai aktivitás hatása az idős kori függetlenség megőrzésére 60 év fölötti nők esetében: randomizált kontrollált kísérlet, Doktori dolgozat Testnevelési Egyetem, 2014

KSH (2016) http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html letöltés 2017.03.19.

Punyi, A.C., Kvoproszu o pszihologicseszkih osznovah lecsebnoj fizicseszkoj kulture, Fizkultura i szport, Moszkva, 27., 1959.

Nemessúri, M., Gyógytestnevelés, TK., Budapest ,1965., p. 25

Gárdos, M., Mónus, A. Gyógytestnevelés Bp. , TF.1991., 29-30, id.29.;id.29, id. 39.

Csermely, M. Fizioterápia, Medicina, Budapest 2009.,

Simon I. Á., Kajtár G. ,A gyógytestnevelő tanár nevelői, szakmai attitűdje Magyar Sporttudományi Szemle 62: (2) p. 60. 2015

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Vezér, K., Pánger, A., Farkas A., Bosnyák E., Simon I., Á., A gyógytestnevelő tanár helyzete és jövőképe napjaink köznevelési rendszerében, In: 47. Mozgásbiológiai Konferencia program és előadáskivonatok, p. 32-33. 2017

Molnár, E., Az időskorú népesség jellemzői és életkörülményei, Budapest, KSH 2004.

Herpainé Lakó J., Olvasztóné Balogh Zs., Nagyszülők és unokák testedzésének aktuális kérdései az egészségfejlesztés tükrében EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 48:(1-2) pp. 14-16. (2007)

Olvasztóné Balogh Zs., Herpainé Lakó J., Bognár J., Kopkáné Plachy J., Idős emberek életkörülményeinek és egészségmagatartásának vizsgálata EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 52.:(5-6) pp. 24-30. (2011)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i1.222

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)