Ismertetés: A diákok középpontba helyezése: Teljes iskola, teljes közösség, teljes gyermek modell [Placing Students at the Center: The Whole School, Whole Community, Whole Child Model]

Járomi Éva

Összefoglaló


A legtöbb oktatási reform erőfeszítései az Amerikai Egyesült Államokban (és többnyire hazánkban is) a tantervre, az oktatásra és az értékelésre összpontosítanak. A hangsúlyt – a tanulók eredményességének fele-lősségét – az iskola vezetésére és a pedagógusokra helyezik. Kevés figyelmet kapnak azonban ...

Kulcsszavak


tanuló-központú; tanulmányi eredmények; egészségügyi mutatók; ifjúsági-felnőtt partnerségek; ifjúság képessé tevése; ifjúsági szerepvállalás; Teljes Iskolai, Teljes Közösségi, Teljes Gyermek modell.

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Components of coordinated school health. 2013. http://www.cdc.gov/healthyyouth/cshp/components.htm

ASCD. The Learning Compact Redefined: A Call to Action. A Report of the Commission on the Whole Child. Alexandria, VA: ASCD;

:19. http://www.ascd.org/ASCD/pdf/Whole%20Child/WCC%20Learning%20Compact.pdf.

Fullan M. The New Meaning of Educational Change. 4th ed. New York, NY: Teachers College Press; 2007:170-187.

Mager U, Nowak P. Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research. Educ Res Rev. 2012;7(1):38-61.

Wallerstein N. What is the Evidence on Effectiveness of Empowerment to Improve Health? Health Evidence Network Report. Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional Office for Europe, Health Evidence Network; 2006. http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf

Korbey H. How can students have more say in school decisions http://blogs.kqed.org/mindshift/2014/10/howcan-students-have-more-say-in-school-decisions/

Quaglia Institute for Student Aspirations. My Voice National Student Report (Grades 6-12) 2014. Portland, ME: Quaglia Institute for Student Aspirations; 2014. http://www.qisa.org/dmsStage/My_Voice_2013- 2014_National_Report_8_25

Fletcher A. Meaningful Student Involvement: Guide to Students as Partners in School Change. 2nd ed. Olympia, WA: The Freechild Project; 2005:4. http://www.soundout.org/MSIGuide.pdf

Patton GC et al. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. The Lancet. 2016;387:2423–2478.

Járomi É. Az iskolai egészségfejlesztés hazai és nemzetközi szemléletének bemutatása Egészségfejlesztés, LVIII. évfolyam, 2017. 1. szám
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i3.231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)