Kísérlet az egészség fogalmának újradefiniálására. A Meikirch modell [A new approach to define health. The Meikirch model]

Csizmadia Péter

Összefoglaló


Az ENSZ által megfogalmazott millenniumi fejlesztési célok (MFC) segítettek abban, hogy globális szinten fokozott figyelem jutott az egészségfejlesztésre, és a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésre. Felismerve ezt a kihívást a globális közösség integrálni igyekszik a közös erőfeszítéseket a globális szinten elérhető egészségi állapot javulás érdekében. Ezeknek az erőfeszítéseknek eredménye a Meikirch modell, amely egy új egészségdefiníciót alkotott. A modell szerint az egészségnek a következők a fő alkotóelemei: a személyes meghatározó tényezők, amelyek a következőkből állnak az életút során keletkező szükségletek és kihívások, valamint az egyéni biológiai potenciálból, az egészség társadalmi meghatározó tényezőiből és a környezeti meghatározókból. Ezek a tényezők egymással kölcsönhatásban vannak egymással, befolyásolhatják a kihívásokra adott megfelelő válaszokat és a potenciálokat. A most bemutatott egészségmodell egy komplex gondolkodás terméke, amely egyesíti a különböző egészségfogalmak elemeit, valamint a szubjektív tehát az egyénközpontú és a társadalmi-közösségi megközelítést is ötvözi. Jó alapot nyújthat integratív, multiszektoriális, átgondolt egészségfejlesztési beavatkozások számra.

Summary
The Millennium Development Goals (MDGs) mobilized global commitments to promote health, socioeconomic, and sustainable development. Trends indicate that the health MDGs may not be achieved by 2015, in part because of insufficient coordination across related health, socioeconomic, and environmental initiatives. The Meikirch Model of Health posits that: Health is a state of wellbeing emergent from conducive interactions between individuals’ potentials, life’s demands, and social and environmental determinants. Health results throughout the life course when individuals’ potentials – and social and environmental determinants – suffice to respond satisfactorily to the demands of life. Life’s demands can be physiological, psychosocial, or environmental, and vary across contexts, but in every case, unsatisfactory responses lead to disease. This conceptualization of the integrative nature of health could contribute to ongoing efforts to strengthen cooperation across actors and sectors to improve individual and population health.

Kulcsszavak


egészségdefiníció, egészségmodell; definition of health, modelling oh health

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Bircher J Shyama Kuruvilla S. Defining health by addressing individual, social, and environmental determinants: New opportunities for health care and public health. Journal of Public Health Policy Vol. 35, 3, 363–386

Dr. Jóna György (2014). Bevezetés az egészségszociológiába. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Füzesi Zs, Varga J. Egészség- és betegség-koncepciók. Ábrahám H. et al. Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem; Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. 2016.

Szabó Mária: Filozófia és orvostudomány a Hippokratészi Gyűjteményben. Bevezetés A levegőről című íráshoz. 69. old. In: Ókor 2007. VI. évfolyam. 4. szám.

évi XII. törvény az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről. Kihirdetve: 1948. II. 17.

Stokes J. Definition of terms and concepts applicable to clinical preventive medicine J Community Health 1982;8:33-41

Megelőző orvostan és népegészségtan Róza, Ádány (2011) Medicina Könyvkiadó Zrt.

Tari Gergely. A „mentális zavar” fogalom definíciós nehézségei. Századvég.135-152. Új folyam 76. Szám 2015. 2.

Sridhar Venkatapuram HEALTH, VITAL GOALS, AND CENTRAL HUMAN CAPABILITIES. Bioethics. 2013 Jun; 27(5): 271–279. Published online 2012 Mar 16. doi: 10.1111/j.1467-8519.2011.01953.x. PMCID: PMC3709132

Dr. Kovács József: A pszichiátriai betegségfogalom filozófiai kérdései. Valóság 2004/4 (XLVII. évf. 4. szám) 2004. április. (p. 1-20.)

Lampek Kinga. Az egészségfogalom változásai és az egészségszociológia tartalma. www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/Szociologia/egszovbev.ppt

Bircher J Shyama Kuruvilla S. Defining health by addressing individual, social, and environmental determinants: New opportunities for health care and public health. Journal of Public Health Policy Vol. 35, 3, 363–386.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i1.239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)