Új-Zéland népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of New Zealand]

Túri Gergő, Földesi Judit

Összefoglaló


A cikkben Új-Zéland népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk az országos és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. Új-Zéland népegészségügyi rendszere Angliával és Ausztráliával mutat hasonlóságokat a finanszírozás és működési modell terén. Országos szinten az Egészségügyi Minisztérium által történik a népegészségügyi stratégia alkotása és a prioritások meghatározása. Külön szervezet foglalkozik a kapacitástervezési és befektetési döntésekkel. A rendszer fontos szereplői a Körzeti Egészségbizottságok, amik a szolgáltatások tervezéséért, finanszírozásáért és összehangolásáért felelősek, valamint támogatják az együttműködések és partnerségek kialakítását. A közösségi egészségszolgáltatók együttműködéseket alakítanak ki az egyetemekkel és kutatóhelyekkel a népegészségügyi humánerőforrás fejlesztése és fenntartása érdekében.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of New Zealand, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functions of the public health system, lastly, we summarize the tasks and activities of relevant organizations at national and community level. New Zealand's public health system shows similarities in regard to the financing and operating model of England and Australia. At national level, the Ministry of Health is responsible for setting priorities and formulating public health strategy. A separate organization deals with capacity planning and investment decisions. The key actors of the system are the District Health Boards which are responsible for planning, financing and coordination of services, as well as supporting co-operation and partnerships. Community healthcare providers develop collaborations with universities and research centres to develop public health human resources.

Kulcsszavak


népegészségügy rendszer; egészségfejlesztés; Új-Zéland; public health system; health promotion; New Zealand

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Barr C, Daubé J, Cumming J, et al. New Zealand health system review. WHO Regional Office for the Western Pacific. 2014

http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10420/9789290616504_eng.pdf Elérve: 2018. 03. 26.

Mossialos E, Wenzl M, Osborn R, et al. International profiles of health care systems. 2015 http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profi- les_2015_v7.pdf Elérve: 2018. 03. 26.

Ministry of Health: New Zealand Health Strategy. All New Zealanders live well, stay well, get well. 2016

https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/new-zealand-health-strategy-futuredirection-2016-apr16.pdf

Health Promotion Agency: Statement of performance expectations 2017/2018. New Zealand. 2017

https://www.ccdhb.org.nz/news-publications/publications-and-consultation-documents/ccdhb-spe-2017-2018.pdf Elérve: 2018. 03. 26.

Auckland Regional Public Health Service: Strategic Plan 2008-2012.

http://www.arphs.govt.nz/Portals/0/About%20us/Publications%20and%20Reports/List%20of%20publications%20and%20reports/Strategic%20plan/strategic_plan_2008-2012.pdf Elérve: 2018. 03. 26.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.253

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)