Anglia népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of England]

Szőke Katalin, Túri Gergő

Összefoglaló


A cikkben Anglia népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk az országos, térségi és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. Angliában az egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek különböző működési szinteken, jogszabályok által pontosan definiált feladatmegosztás szerint látják el feladataikat. Az Angol Népegészségügyi Intézet különböző működési szinteken lévő szervezeti egységei nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a népegészségügyi tevékenységek vertikális és horizontális összehangolásában, és a népegészségügyi szolgáltatások koordinálásában. A népegészségügyi kutatásokkal foglalkozó szervezeteket gyakran vonják be a döntéshozatali folyamatokba. A népegészségügyi szervezetek hálózatokba tömörülnek, mely az együttműködések és partnerségek kialakítását, valamint az információ és tudás hatékonyabb átadását segíti elő.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of England, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functioning of the public health system, and summarize the tasks and activities of organizations at national, regional and community level. In England, health promotion organizations carry out their tasks at different levels of operation defined by the law. Organizations of Public Health England play an indispensable role in the vertical and horizontal alignment of public health activities and in the coordination of public health services. Public health research organizations are often involved in the decision-making process. Public health organizations work in a network to promote co-operation and partnerships to provide a better flow of information and knowledge transfer.

Kulcsszavak


népegészségügy rendszer; egészségfejlesztés; Anglia; public health system; health promotion; England

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság: Tájékoztató országtanulmány az Egyesült Királyság egészségügyéről. 2014 https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140918_egyesult_kiralysag_2014.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Cylus J, Richardson E, Findley L, et al. Health System in Transition. United Kingdom. Health system review. WHO, 2015. Vol.17 No. 5. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/302001/UK-HiT.pdf?ua=1 Elérve: 2018. 04. 04.

Mossialos E, Wenzl M, Osborn R, et al. International profiles of health care systems. 2015 http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profi- les_2015_v7.pdf?la=en Elérve: 2018. 04. 04.

Secretary of State for Health: Healthy Lives, Healthy People. Our Strategy for public health in England. 2010 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at- tachment_data/file/216096/dh_127424.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Department of Health: Public Health in Local Government. Commissioning responsibilities. 2016 https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Structure%20of%20Public%20Health%20England.pdf

Eaton K, Varsamis D. Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cycle Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary Prevention. United Kingdom Country Review. 2014 http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2014/10/JA-CHRODIS_United-Kingdom-country-review-in-the-field-of-health- promtion-and-primary-prevention.pdf

Public Health England: Strategic Plan for the next four years: Better outcomes by 2020. 2016 https://assets.publis- hing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/516985/PHE_Strategic_plan_2016.pdf Elérve: 2018. 04. 04.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)