Az Amerikai Egyesült Államok népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of the United States of America]

Túri Gergő, Terebessy András, Horváth Krisztián

Összefoglaló


A cikkben az Amerikai Egyesült Államok népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk a szövetségi, tagállami és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. Az Amerikai Egyesült Államok népegészségügyi rendszerét kevésbé jellemzi az erős hierarchikus struktúra, a szubszidiaritás elve érvényesül: minden funkciót és feladatot a legalacsonyabb működési szinten igyekeznek ellátni, azonban a szövetségi kormányzattól is kapnak szakmai és anyagi támogatást, ha szükséges. A közösségi szinten működő helyi egészségosztályok tagállamonként eltérő működési modellje alakult ki, azonban fontos tanulság az, hogy e szervezetek szolgáltatási portfóliója, valamint humán erőforrása igazodik az ellátott populáció nagyságához. A helyi egészségosztályok munkáját támogatja egy szakmai ernyőszervezet, amely módszertani központként szolgáltatási protokollokat készít, elősegítve a népegészségügyi szolgáltatások minőségének fejlesztését és egységesítését. Számos szervezet végez széles körű népegészségügyi kutatásokat, a Nemzeti Egészségügyi Intézetek tagintézményei egy-egy egészségprobléma területére specializálódtak.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of the United States of America, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functioning of the public health system, and summarize the tasks and activities of organizations at federal, state and community level. The public health system in the United States is less characterized by a strong hierarchical structure, instead focuses on the principle of subsidiarity: all functions and tasks are carried out at the lowest possible operating level, however they also receive professional and financial support from the federal goverment, if need arises. Different operational models of the Local Health Departments (operating at community level) have emerged, but an important lesson is that the service portfolio and human resources of these organizations reflects the size of the population. The work of the Local Health Departments is supported by a professional umbrella organization, that serves as a methodological centre for service protocols, promoting the development and standardization of the quality of public health services. Many organizations carry out extensive public health research, and the departments of National Institutes of Health specializes on different disciplines of health.

Kulcsszavak


népegészségügy rendszer; egészségfejlesztés; Amerikai Egyesült Államok; public health system; health promotion; United States of America

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság. Tájékoztató országtanulmány az Amerikai Egyesült Államok egészségügyéről. 2014 https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140918_egyesult_kiralysag_2014.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Centers for Disease Control and Prevention: United States Public Health. Presentation. 2013. https://www.cdc.gov/stltpublichealth/docs/usph101.pptx Elérve: 2018. 04. 04.

Mossialos E, Wenzl M, Osborn R, et al. International profiles of health care systems. 2015 http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profi-

les_2015_v7.pdf?la=en Elérve: 2018. 04. 04.

National Association of County and City Health Officials: Annual Report. 2015 https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/2015-NACCHO-Annual-Report.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Alexander BD, Evans JL, Lippincott EB. Fundamentals of Medicare and Medicaid Reimbursement. Institute on Medi- care and Medicaid Payment. 2014

Preston CM, Alexander M. Prevention in the United States, Affordable Care Act. J Prev Med Public Health. 2010 Nov;43(6):455-8.

https://www.jpmph.org/upload/pdf/jpmph-43-455.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

National Prevention Council: National Prevention Strategy. America’s plan for better health and wellness. 2011 https://www.surgeongeneral.gov/priorities/prevention/strategy/report.pdf

Rice T, Rosenau P, Unruh L, Barnes AJ. Health system review – United States of America. Health System in Transition. 2013

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/215155/HiT-United-States-of-America.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

National Institutes of Health: Report of the Director National Institutes of Health. 2012 https://report.nih.gov/pdf/NIH_Biennial_Report_2012.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

National Association of County and City Health Officials: National profile of Local Health Departments. 2016 http://nacchoprofilestudy.org/wp-content/uploads/2017/10/Summary_Report_Oct2017_Final.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Cape May County Public Health Community. Linking people to needed community health services. 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.256

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)