Hollandia népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of Netherlands]

Túri Gergő, Kasza Katalin

Összefoglaló


A cikkben Hollandia népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk az országos és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. A holland egészségügyi rendszer a magán- és közfinanszírozott szolgáltatások keverékére épül, azonban a népegészségügyi szolgáltatásokat központi adóból finanszírozzák, így biztosítva az univerzális hozzáférést. A népegészségügyi beavatkozások közösségi összefogás, valamint gyakorta interszektoriális együttműködések révén valósulnak meg. A közösségi egészségszolgáltatókat az önkormányzatok közösen működtetik, ezáltal az önkormányzatok is nagyobb fokú együttműködésre, partnerségek kialakítására ösztönözhetők. A közösségi egészségszolgáltatók négyévente egészségstratégiát készítenek, aminek során figyelembe kell venniük a közösségek szükségleteit és a nemzeti prioritásokat.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of the Netherlands, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functioning of the public health system, and summarize the tasks and activities of organizations at national and community level. The Dutch healthcare system is based on a mix of private and public-financed services, but public health services are financed from central taxes, ensuring universal access. Public health interventions are implemented through community involvement and often intersectorial co-operation. Community Health Services are jointly operated by local governments, so local governments can also be encouraged to perform greater cooperation and partnerships. Community Health Services prepare a health strategy every four years, taking into account the needs of communities and national priorities.

Kulcsszavak


népegészségügyi rendszer; egészségfejlesztés; Hollandia; public health system; health promotion; Netherlands

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Kroneman M, Boerma W, van den Berg M, et al. Health system review. Netherlands. Health Systems in Transition. 2016; Vol. 18 No. 2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/314404/HIT_Netherlands.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Mossialos E, Wenzl M, Osborn R, et al. International profiles of health care systems. 2015 http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profi- les_2015_v7.pdf?la=en Elérve: 2018. 04. 04.

Hamberg-van Reenen HH, van Dale D, van Gils PF, et al. Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary Prevention, The Netherlands Country Review. 2015 http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2015/07/150708Netherlands-CHRODIS-final-draft-correctie-voor-website2.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

National Institutes of Health: Report of the Director National Institutes of Health. 2012 https://report.nih.gov/pdf/NIH_Biennial_Report_2012.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

National Institute for Public Health and the Environment: Dutch National Prevention Program. Everything is health. 2014-2016 https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/ev_20140124_co05_en.pdf El- érve: 2018. 04. 04.

National Association of County and City Health Officials: National profile of Local Health Departments. 2016 http://nacchoprofilestudy.org/wp-content/uploads/2017/10/Summary_Report_Oct2017_Final.pdf Elérve: 2018. 04. 04.

Amsterdam Public Health Service: GGD Amsterdam leaflet. 2014 www.ggd.amsterdam.nl/publish/.../algemene_bro- chure_ggd_engels.pdf Elérve: 2018. 04. 04.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)