Olaszország népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of Italy]

Túri Gergő, Benyó Béla

Összefoglaló


A cikkben Olaszország népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk az országos, regionális és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. Olaszországban egy pontos feladatmegosztáson alapuló, decentralizált rendszer jött létre, ahol a regionális kormányzat széleskörű jogosítványokkal rendelkezik. A szolgáltatások szervezése regionális szintre delegált, de a nemzeti egészségstratégiát a minisztérium határozza meg, mely kijelöli az elérendő célokat, prioritásokat a többi szereplő számára. A Helyi Egészségegységek fontos szerepet töltenek be a közösségi szükségletekre reagáló egészségügyi és a népegészségügyi szolgáltatások biztosításában, valamint a szolgáltatások összehangolásában.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of Italy, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functioning of the public health system, and summarize the tasks and activities of organizations at national, regional and community level. In Italy, a decentralized system based on a precise division of tasks has been established, where the regional government has wide-ranging responsibilities. The organization of services is delegated to regional level, but the national health strategy is defined by the ministry, which sets out the objectives to be achieved and priorities for the other actors. Local Health Units play an important role in providing healthcare and public health services responsive to community needs and also in coordinating services.

Kulcsszavak


népegészségügyi rendszer; egészségfejlesztés; Olaszország; public health system; health promotion; Italy

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság: Tájékoztató országtanulmány Olaszország egészségügyi rendszeréről. 2014

https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140716_olaszorszag__2014.pdf

Francesca Ferré, Antonio Giolio de Belvis, Luca Valerio, Silvia Longhi, Agnese Lazzari, Giovanni Fattore, Walter Ric- ciardi, Anna Maresso: Health System in Transition. Italy. Health system review. WHO., Vol.17 No. 5. 2014 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/263253/HiT-Italy.pdf

Elias Mossialos, Martin Wenzl, Robin Osborn, Dana Sarnak: International profiles of health care systems. 2015. http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profi- les_2015_v7.pdf

Daniela Galeone: Italian strategies for noncommunicable disease prevention. Ministero della Salute, 2017 https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/Convegno_NCD/6%20-%20Daniela%20Galeone.pdf

Angela Giusti, Alberto Perra and Flavia Lombardo: The experience of a nationwide Community of Practice to set up Regional Prevention Plans in Italy. Health Research Policy and Systems 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5532762/pdf/12961_2017_Article_226.pdf

Instituto Superiore di Sanitá: Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary Prevention, Italy, Country Review, 2015

http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2015/02/Italy-CHRODIS-final-draft_rivistoBD_DG.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.262

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)