Kanada népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of Canada]

Túri Gergő, Varsányi Péter, Horváth Krisztián, Nagy Nyeste Zsófia

Összefoglaló


A cikkben Kanada népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk a szövetségi, tartományi és regionális szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. Kanadát eltérő fokú autonómiával rendelkező tartományok és területek alkotják, így több szintre tagozódó közigazgatási rendszerről beszélhetünk, mely a népegészségügyi rendszerének irányítási és működési modelljében is tükröződik. Kiemelendő, hogy szövetségi szinten több intézmény is foglalkozik népegészségüggyel kapcsolatos információk és adatbázisok kezelésével, összehangolásával. Nagy hangsúlyt fektetnek a szövetségi, tartományi, területi szinteken megvalósuló stratégiák és tevékenységek összehangolására, valamint a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalra. A regionális népegészségügyi egységeknek szerteágazó és komplex, a közösségek szükségleteire reagáló szolgáltatásokat biztosítanak, a szolgáltatóknak pedig meg kell felelniük a tartományi minisztérium által megfogalmazott kritériumoknak és standardoknak.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of Canada, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functioning of the public health system, and summarize the tasks and activities of organizations at federal, provincial and regional level. Canada is divided into provinces and territories with varying degrees of autonomy, thus they have a multi-level administrative system that is also reflected in the governance and operational model of their public health system. It should be emphasized that at federal level several institutions are involved in coordinating the flow of information relevant to public health, and also keeping the databases up to date. An emphasis is placed on coordinating federal, provincial and regional strategies and activities and on evidence-based decision-making. Regional Public Health Units have a wide-ranging, complex service provision role, responding to the needs of communities. Healthcare providers need to comply with the criteria and standards set by the provincial ministry.

Kulcsszavak


népegészségügyi rendszer; egészségfejlesztés; Kanada; public health system; health promotion; Canada

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Elias Mossialos, Martin Wenzl, Robin Osborn, Dana Sarnak: International profiles of health care systems. 2015 http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profiles_2015_v7.pdf

GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság: Tájékoztató országtanulmány Kanada egészségügyi rendszeréről. 2014

https://era.aeek.hu/HolOrszag/csatolt/20140724_kanada_2014.pdf

Michael M. Rachlis: Canada’s public health system. 2016 https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/webinars/2016-10-06-Rachlis.pdf

Gregory P. Marchildon: Health system review – Canada. Health System in Transition. 2013 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/181955/e96759.pdf

The Secretariat for the Intersectoral Healthy Living Network in partnership with the F/P/T Healthy Living Task Group and the F/P/T Advisory Committee on Population Health and Health Security: The Integrated Pan-Canadian Healthy Living Strategy. 2005

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/ipchls-spimmvs/pdf/ipchls-spimmvs-eng.pdf

Health Canada: Healthy Eating Strategy 2016 http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/sc-hc/H164-196-2016-eng.pdf

Government of Canada: Achieving a sustainable future. A Federal Sustainable Development Strategy For Canada 2016. http://www.fsds-sfdd.ca/downloads/3130%20-%20Federal%20Sustainable%20Development%20Strategy%202016- 2019_.pdf

The Chief Public Health Officer’s Report on the State of Public Health in Canada, Designing Healthy Living. 2017 https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/chief-public-health-officer-reports- state-public-health-canada/2017-designing-healthy-living/2017-designing-healthy-living-eng.pdf

National Collaborating Centers for Public Health: Structural profile of public health in Canada. http://www.ncchpp.ca/en/structuralprofile.aspx Elérve: 2017.12.15

Ministry of Health: Promote, Protect, Prevent: Our Health Begins Here: BC’s Guiding Framework for Public Health 2013

https://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/BC-guiding-framework-for-public-health.pdf

Vancouver Coastal Health: Service Plan. 2016

http://www.vch.ca/Documents/Service-Plan-2016-2017-2018-2019.pdf

Public Health Leadership Council: Make no little plans. Ontario’s Public Health Strategic Plan. 2013 https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2013/hl/bgrd/backgroundfile-57698.pdf

Toronto Public Health: Annual Report – A healthy city for all. 2016 https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/hl/bgrd/backgroundfile-103495.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)