A testnevelés helyzete, céljai a köznevelésben és a felsőoktatásban [The state and aims of physical education in public and higher education]

Dr. Lőkös Dániel

Összefoglaló


A testnevelés a köznevelési intézményekben a sok tantárgy közül csak az egyik. Jelentősége azonban az egészségmegőrzés, a személyiségfejlődés, a testben és lélekben harmonikus, munkabíró generáció felnövekedése szempontjából az iskolai tantárgyak fölé emeli. Jelen cikkben ismertetésre kerül a testnevelés és iskolai sport jelenlegi helyzete Magyarországon és nemzetközi viszonylatban, kiemelten foglalkozva a felsőoktatásban betöltött szerepével; vizsgálja, hogy a felsőoktatás milyen módon járulhatna hozzá a kialakított egészségmagatartás megtartásához, az egészséges szemlélet, életmód további fejlesztéséhez. Korábbi felmérések igazolják a mindennapos testnevelésnek a gyermekek, fiatalok fizikai aktivitására gyakorolt pozitív irányú hatásait. A felsőoktatásban követni kellene a köznevelésben kialakított pozitív egészségszemléletet. Fontos lenne, hogy a jövő értelmisége a felsőoktatási tanulmányai alatt megfelelő értékként ismerje meg, és tárja fel a tudatos egészségmegőrző testmozgás fontosságának további tényezőit, aspektusait.

Kulcsszavak


mindennapos testnevelés; fizikai aktivitás; sportolásra való készenlét; egyetemista; egészségmagatartás

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Kotschy B. Kooperatív tanulás. In: Pedagógiai Lexikon, II. kötet (Báthory Z, Falus I editor). Keraban, Budapest, 1997.

Varga Z. Az iskolai testnevelés helyzete és az ifjúság egészségügyi állapota. Szombathely, 2009.03.06. pp 2, 30.

Nádori L, Gáspár M, Rétsági E, et al. Sportelméleti ismeretek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2011. ISBN: 978-963-642-446-6

Spark. The Effect of Budget Cuts on Physical Education. http://www.sparkpe.org/blog/the-effect-of-budget-cuts-on-physical-education/, 30 January 2012 (Elérve: 2017.10.02.)

Ogden CL, Carroll MD, Fryar CD, et al. Prevalence of Obesity Among Adults and Youth: United States, 2011–2014. NCHS Data Brief, No. 219., November 2015.

Ofsted Annual report. Beyond 2012 – outstanding physical education for all. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/413187/Beyond_2012_-_outstanding_physical_education_for_all.pdf, 2012. (Elérve: 2017.12.01.)

GOV.UK. National Curriculum in England: PE programmes of study. Department for Education, https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-physical-education-programmes-of-study, 11 September 2013. (Elérve: 2017.12.01.)

European Commission (EACEA) Eurydice, 2013. Eurydice report. Physical Education and Sport at School in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf, 2013. ISBN 978-92-9201-407-0 doi:10.2797/49648 (Elérve: 2017.12.01.)

Hardman K. Human Movement- The situation of physical education in school: A European perspective. University of Wocester, United Kingdom, 2008. DOI: 10.2478/v10038-008-0001-z

World Health Organisation: Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/, 2017. (Elérve: 2017.10.02.)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). International charter of physical education, physical activity, and sports. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409e.pdf, 2015. (Elérve: 2017.10.02.)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Declaration of Berlin. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221114e.pdf, 2013. (Elérve: 2017.10.02.)

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Espad report 2015. http://www.espad.org/country/hungary, 2015. (Elérve: 2017.10.02.)

Organisítion for Economic Co-operation and Development. Obesity Update 2017. http://www.oecd.org/health/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf, 2017. (Elérve: 2018.04.20.)

Erdei G, Kovács VA, Bakacs M, et al. Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2014. I. A magyar felnőtt lakosság tápláltsági állapota. Orvosi Hetilap, 2017, 158(14):533–540. DOI: 10.1556/650.2017.30700

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény

Magyarországi Szülők Országos Egyesületének szakképzési honlapja. A mindennapos testnevelés 2017. http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=121, 2017. (Elérve: 2017.12.01.)

Somhegyi A. A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériumai: megvalósításuk jelen helyzete. Népegészségügy, 2014; 92(1):4-10.

Borbély Sz. As parents see physical education (PE) from a representative survey’s point of view. In: Mozgás, környezet, egészség, Karlovitz JT (eds.). International Research Institute. 2014; pp 39-54.

Bollók S, Takács J. Testnevelés – „a vezető tárgy". XII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Magyar Sporttudományi Szemle, 2015;2; 16(62), pp 24.

Kraiciné Sz. M. Egészségfejlesztés a felsőoktatásban - Gondolatok egy felsőoktatást érintő projekt zárása kapcsán. Opus et Educatio, 2016;10, 3:5. ISSN 2064-9908

Berkes P. A testnevelés tantárgy értékelési dilemmái. Új Pedagógia Szemle, 2005; 2:63-68.

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség. Hajós Alfréd Terv. 2013. január 31.

Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség. Sportolási Szokások. 17. EDUCATIO Kiállítás, 2016; pp 8.

Pavlik G. A rendszeres fizikai aktivitás szerepe a betegségek megelőzésében, az egészség megőrzésében. Egészségtudomány, 2015; 59(2):11-26.

Ádány R. A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra. Népegészségügy, 2008; 86(2):5-20.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i3.264

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)