Magyarország népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of Hungary]

Túri Gergő, Horváth Krisztián, Kasza Katalin, Csizmadia Péter

Összefoglaló


A cikk célja Magyarország népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatása. A cikkben röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk az országos, megyei és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit.

The purpose of this article is to introduce the public health system and health promotion organizations of Hungary. In the article, we briefly describe the main role of the various public administration levels and organizations in the public health system, present the relevant strategies and legislation affecting the development and functioning and summarize the tasks and activities of organizations operating at national, county and community level.

Kulcsszavak


népegészségügyi rendszer; egészségfejlesztés; Magyarország; public health system; health promotion; Hungary

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről: https://net.jog- tar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=99100011.TV Elérve: 2018. 03. 07.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=99700154.TV Elérve: 2018. 03. 07.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név- használatáról: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm Elérve: 2018. 03. 07.

Egészséges Magyarország Stratégia 2014-2020. http://www.kor- many.hu/download/e/a4/30000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyarorsz%C3%A1g_e%C3%BC_strat%C3%A9gia_.pdf Elérve: 2018. 03. 07.

5/2017. (IV. 3.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A17U0015.EMM&ti- meshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT Elérve: 2018. 03. 07.

Az emberi erőforrások minisztere 7/2018. (II. 15.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.)

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről https://net.jog- tar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600385.KOR Elérve: 2018. 03. 07.

OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Magyarország: Egészségügyi országprofil 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels. http://dx.doi.org/10.1787/9789264285231-hu Elérve: 2018. 03. 07.

http://www.ogyei.gov.hu/oeti/ Elérve: 2018. 03. 07.

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről: https://net.jog- tar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000004.EUM Elérve: 2018. 03. 07.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.265

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)