Energiaital fogyasztási szokások és egészségtudatosság a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók körében [Energy drink consumption habits and health consciousness among higher education students]

Dojcsákné Kiss-Tóth Éva, Kiss-Tóth Emőke

Összefoglaló


Bevezetés: A fiatal felnőttek körében egyre divatosabbá váló energiaitalok fogyasztása számos, nem kívánt és nem ismert mellékhatással járhat együtt. A tanulmány elkészítésével az volt a célunk, hogy felmérjük a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán tanuló fiatal felnőttek energiaitalfogyasztási szokásait, azzal kapcsolatos tapasztalatait és egészségtudatosságát.
Módszertan: A kutatásunk alapjául szolgáló adatokat a Google dokumentumok ingyenes kérdőív készítő szoftverének a segítségével gyűjtöttük. A kérdőív a karon minden aktív státuszban lévő hallgató számára elérhető volt, kitöltése önkéntes alapon, anonim módon történt.
Eredmények: Az elvégzett felmérés szerint a hallgatók a serkentő hatású italokat leginkább tanulás, munka és társas összejövetelek során fogyasztják el a felfrissülés, a jobb koncentrálóképesség és a barátok kedvéért. Aggodalomra ad okot az a tény, hogy a fiatalok gyakran alkohol kíséretében fogyasztják az energiaitalt, aminek ritkán, nem várt egészségkárosító hatásai lehetnek.
Következtetések: Az eredmények alapján elmondható, hogy a hallgatók ismerik a mértéktelen energiaital-fogyasztás káros hatásait, ennek ellenére egy kis részük mégsem mond le kedvelt italáról.

Introduction: Energy drink consumption is becoming increasingly popular among young adults, which may involve many undesirable and unidentified side effects. The purpose of this study was to assess the energy drink consumption patterns, relating experiences and health consciousness of young adults studying at the Faculty of Health Care of the University of Miskolc.
Methodology: Data used in our research was collected by the free Google Docs questionnaire software. The questionnaire was accessible to all active students in the Faculty, and was filled in anonymously on a voluntary basis.
Results: According to the survey, stimulating beverages are consumed by students during learning, working and social gatherings as refreshment, to better concentrate, and for the sake of friends. The fact that young people often consume energy drinks accompanied by alcohol is a cause for concern, which may rarely have unexpected health-damaging effects.
Conclusion: Based on the results, it turns out that young people are familiar with the harmful effects of excessive energy drink consumption, even so, a small part of them do not give up drinking their favourite drink.

Kulcsszavak


energiaital; egészségtudatosság; fiatal felnőttek; alkohol; energy drink; health consciousness; young adults; alcohol

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Grósz A, Szatmári Á. Az energiaitalok története és hatása az emberi szervezetre. Orv. Hetil. 2008; 149 (47): 2237- 2244. DOI: 10.1556/OH.2008.28491

Orgovány A. Huszonévesek energiaital-fogyasztási szokásai. In: A fogyasztás kérdései. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2013.

Szőnyi L, Kiss E. Az energiaitalok hatása serdülőkorúakra. Gyermekorvos Továbbképzés, 2012; 11 (5): 197-202.

Mazur M. The History of Energy Drinks. https://www.preceden.com/timelines/66113-the-history-of-energy-drinks (Elérve: 2018.03.02.)

Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. http://www.mnksz.hu/hirek/jol-teljesit-az-energiaitalok-piaca (Elérve:2018.03.02)

„Koffein-függő” kérdések: Meddig használ és mikor sok? Táplálkozás és tudomány, 2007; 8(5): 1-6. http://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2016/03/2007_05_tt.pdf (Elérve: 2018.02.15.)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az energiaitalok és kávék összehasonlító vizsgálatáról. Sajtóközlemény. http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/11030 (Elérve: 2018.03.02.)

Zucconi S., Volpato C., Adinolfi F., et al. Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. Supporting Publications 2013:EN-394. [190 pp.]. Available online: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-394 (Elérve: 2018.09.06.)

Worthley MI., Prabhu A., De Sciscio P., et al. Detrimental Effects of Energy Drink Consumption on Platelet and Endothelial Function. Am J Med. 2010; 123(2):184-7. doi: 10.1016/j.amjmed.2009.09.013.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Kérdőív az energiaitalokról 10-18 évesek számára. https://www.antsz.hu/content/htmlform?contentid=231824 (Elérve: 2018.02.21.)

Berényi A., Farkas É., Strausz K. A Debreceni Egyetem hallgatóinak energiaital fogyasztási szokásai. Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, Tanulmány, Debrecen, 2011. http://old.lelkiero.unideb.hu/sites/default/files/energiakut_tanulmany.pdf (Elérve: 2018.04.17.)

Marczinski C.A., Fillmore M.T., Bardgett M.E. et al. Effects of energy drinks mixed with alcohol on behavioral control: Risks for college students consuming trendy cocktails. Alcohol Clin Exp Res. 2011; 35(7): 1282–1292. doi:10.1111/j.1530-0277.2011.01464.x.

Marczinski C.A. Combined Alcohol and Energy Drink Use: Hedonistic Motives, Adenosine, and Alcohol Dependence. Alcohol Clin Exp Res. 2014; 38(7): 1822–1825. doi:10.1111/acer.12493.

Marczinski C.A., Fillmore M.T., Henges A.L. et al. Effects of energy drinks mixed with alcohol on information processing, motor coordination and subjective reports of intoxication. Exp Clin Psychopharmacol. 2012; 20(2): 129–138. doi:10.1037/a0026136.

Marczinski C.A., Fillmore M.T., Henges A.L. et al. Mixing an Energy Drink with an Alcoholic Beverage Increases Motivation for More Alcohol in College Students. Alcohol Clin Exp Res. 2013; 37(2): 276–283. doi:10.1111/j.1530-0277.2012.01868.x.

Marczinski C.A., Fillmore M.T., Stamates A.L. et al. The Desire to Drink Alcohol is Enhanced with High Caffeine Energy Drink Mixers. Alcohol Clin Exp Res. 2016; 40(9): 1982–1990. doi:10.1111/acer.13152.

Schöffl I., Kothmann J.F., Schöffl V., et al. “Vodka Energy”: Too Much for the Adolescent Nephron? Pediatrics. 2011; 128 (1): e227-31. doi: 10.1542/peds.2010-2677.

Tomcsányi J., Jávor K. Nagy mennyiségű energiaital okozta jelentős QT-megnyúlás. Orv. Hetil., 2015; 156(43): 1758–1760. DOI: 10.1556/650.2015.30275

Hammond D., Reid J.L., Zukowski S. Adverse effects of caffeinated energy drinks among youth and young adults in Canada: a Web-based survey. CMAJ Open 2018; 6 (1) E19-E25. doi: 10.9778/cmajo.20160154

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egyészségügyi Intézet. Szilveszterkor is óvatosan az energiaitalokkal! https://www.ogyei.gov.hu/szilveszterkor_is_ovatosan_az_energiaitalokkal/ (Elérve: 2018.03.02.)

Cseh J. Az energiaitalok szakmai megítélése határon túl. Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal. https://www.antsz.hu/data/cms25815/energiaital_konf_CsJ_Energiaitalok_szakmai_megit_20100422.pdf (Elérve: 2018.09.06.)

Lege Artis Medicinae. Az energiaitalok alkoholfüggőséget okozhatnak. http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati_szemle/rakszures_egyszeruen_7956/kaveval_a_cukorbetegseg_ellen_de_hogyan_6948/www.sciencedaily.com%3Cbr%20/az_energiaitalok_alkoholfuggoseget_okozhatnak_6462/ (Elérve:2018.03.23.)

évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100103.TV (Elérve: 2018.03.20.)

Oteri A., Salvo F., Caputi P.A. et al. Intake of Energy Drinks in Association With Alcoholic Beverages in a Cohort of Students of the School of Medicine of the University of Messina. Alcohol Clin Exp Res. 2007;31(10):1677-80. DOI:10.1111/j.1530-0277.2007.00464.x

Ballistreri M.C., Corradi-Webster C.M. Consumption of energy drinks among physical education students. Rev Lat Am Enfermagem. 2008; Spec No 16:558-64.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)