A városi egészségfejlesztési tervezés mint a „lehetőségek ablakát” megnyitó eszköz – Székesfehérvár város példája [City health promotion planning as a vehicle towards opening the ‘windows of opportunities’ – an example of the City of Székesfehérvár, Hungary]

Girán János, Östör Annamária, Varga Márta

Összefoglaló


A magyarországi városi egészségfejlesztés tervezésének gyakorlatát tekintve Székesfehérvár város Egészségfejlesztési terve azon kevés stratégiai dokumentumok egyike, amelyek végrehajtása és értékelése megtörtént. Az Egészségfejlesztési terv megvalósításának hatására – egyéb eredmények mellett – megalakításra került a helyi egészségfejlesztési programokat irányító szakmai testület, rendszeressé váltak a város által szervezett, egészségmegőrzést segítő közösségi programok, növekedett a rendszeresen sportoló felnőttek aránya. Tanulmányunk Székesfehérvár példáján mutatja be, hogy a városi egészségfejlesztési tervezés miként segít megnyitni a „lehetőségek ablakát” és biztosítani a közösségi alapú egészségvédelmi kezdeményezések politikai támogatottságát.

Summary
The City Health Promotion Plan of Székesfehérvár is one of the few city health promotion plans in Hungary, which has been implemented and evaluated. Owing to the activities related to the implementation of the plan, besides other results, a multisectoral steering committee has been established, the number of community-based local health promotion programmes has increased and the proportion of those adults who do sports regularly has risen. Based on the example of Székesfehérvár, our recent study explains how the health promotion plan was able to open the ‘window of opportunities’ to ensure political support for community-based health promotion initiatives.

Kulcsszavak


városi egészségfejlesztési tervezés; egészségfejlesztési kezdeményezések politikai támogatása; WHO Egészséges Városok

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, CD-ROM Edition, 2014

Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings. WHO Centre for Health Development, Kobe and United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010

Galea, S., Vlahov, D. Urban health: evidence, challenges, and directions. Annual Review of Public Health 2005; (26): 341–65. doi: 10.1146/annurev.publhealth.26.021304.144708

Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in the Changing Urban Environment: a Systems Analysis Approach. International Council for Science, Paris, 2011

ENSZ Fenntartható Fejlődés Célok 2030 http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals_background.html (letöltve: 2018.06.09.)

Health as the pulse of the new urban agenda. World Health Organization. United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, Quito 2016 http://www.who.int/iris/handle/10665/250367 (letöltve: 2018.06.09.)

Shanghai Consensus on Healthy Cities 2016 Healthy Cities Mayors Forum http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/9gchp-mayors-consensus-healthy-cities.pdf?ua=1 (letöltve: 2018.06.09.)

Twenty steps for developing a Healthy Cities project. 3rd edition, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1997

De Blasio, A.,Girán, J. Szemléletváltás az egészségfejlesztési tervezésben: A helyi döntéshozatal egészség- és környezettudatos támogatása. Magyar Epidemiológia 2006;3:(1) pp. 41-46.

A Working Tool on City Health Development Planning: Concept, Process, Structure and Content. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2001

City Health Profiles—How to Report on Health in your City. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1995

Krippendorff, K. A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest. 1995,

pp. 23-69.

Webster, P., Lipp, A. (2009) The evolution of the WHO city health profiles: a content review. Health Promotion International, (24) S1:i56–i63. doi: 10.1093/heapro/dap055

Webster, P., Sanderson, D. (2012) Healthy Cities Indicators – A sustainable instrument to measure health? Journal of Urban Health. Bulletion of the New York Academy of Medicine.

doi: 10.1007/s11524-011-9643-9

Az eredményekről bővebb információt a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségfejlesztési Tervének felülvizsgálatát megalapozó lakossági véleménykutatás eredményei” című tanulmány tartalmaz. Az elemzés a „Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségfejlesztési Tervével kapcsolatos intézkedések megtétele” című előterjesztés 2. mellékleteként teljes terjedelmében nyilvánosan hozzáférhető a https://ekozig.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_140806&dsKeyword=&dsYear=2016&dsCorporation=&dsType=-2&dsState=&dsId=&page=1# (letöltve: 2018. 01. 04.) linken. Az előterjesztést az Önkormányzat Humán Közszolgálati Bizottsága a 2016. 06.23-án tartott nyílt ülésén a 3. napirendként tárgyalta.

Mahler, H. Towards a new public health. Health Promotion International, 1(1), 1, 1986 doi.org/10.1093/heapro/1.1.1

McGinnis, J.M., Williams-Russo, P., Knickman, J.R., The case for more active policy attention to health promotion. Health Affairs 2002; 21(2):78-93. doi 10.1377/hlthaff.21.2.78

Catford, J. Creating political will: moving from the science to the art of health promotion. Health Promotion International, 2006, 21 (1):1-4. doi.org/10.1093/heapro/dak004

Orosz, É. The impact of social science research on health policy. Social Science and Medicine vol.39. no.9, 1994

Post, L.A. Raile, A.N.W., Raile E.D. Defining political will. Politics Policy 2010; 38(4):653-676. doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x.

Lohmann, S. Rational choice and political science. In The New Palgrave Dictionary of Econimics, 2nd ed., Durlauf, S.N. Blume, L.E. (eds). Palgrave Macmillian, 2013

Zalmanovitch, Y., Cohen, N. The pursuit of political will: politicians’ motivation and health promotion. International Journal of Health Planning and Management 2015; 30:31-44. doi 10.1002/hpm.2203

Kingdon, J.W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman Classics in Political Sciences. New York, 2003

Orosz, É. Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái. Egészséges Magyarországért Egyesület, Budapest, 2001
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i3.307

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)