Felhívás a komplexitás kezelésére a prevenciós tudományos kutatás során – cikkismertetés [A call to address complexity in prevention science research – paper review]

Krakkó Ágnes

Összefoglaló


A preventív beavatkozások által megcélzott problémák gyakran összetettek, többszintű társadalmi és környezeti összefüggések rendszerében értelmezhetők. Annak ellenére, hogy e befolyásoló tényezők jelentősége ismert, a megelőző tudomány még nem alkalmaz olyan analitikai megközelítéseket, amelyek alkalmasak lennének a rendszerek komplexitásának kielégítő vizsgálatára.

Kulcsszavak


rendszertudomány; összetett rendszerek; prevenciós tudományos módszertan [systems science; complex systems; prevention science methodology]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Lich KH, Ginexi EM, Osgood ND, Mabry PL. A call to address complexity in

prevention science research. Prev Sci. 2013 Jun;14(3):279-89. doi:

1007/s11121-012-0285-2.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i3.309

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)