A védett munkahelyek jogi és pszichológiai hatása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában, egy érintett szemszögéből [The juristic and psychologic effect of the protected workplaces in the employment of disadventaged workers, from the aspect of an involved author]

Lengyel Júlia

Összefoglaló


Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők a társadalom egyenrangú, elfogadott tagjai lehessenek, elengedhetetlen részvételük a munka világában. Hazánkban jogi szabályozással törekszenek rá, hogy biztosítsák az érintett célcsoport munkába állítását. Ez a fejlődési utat nyújtó fejlesztő foglalkoztatás, az akkreditált foglalkoztatás és az integrált, nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás formáiban történik. Ugyanakkor megállapítható, hogy a jelenleg többségben lévő társadalmi gondolkodás, a sztereotípiák nem teszik lehetővé a kidolgozott jogszabályi háttér maradéktalan alkalmazását. A jogi szabályozás teljes körű betartásához elengedhetetlen a radikális szemléletváltás.

Summary: It is essential for people with disabilities to take part in the world of work if they are to become equal, accepted members of society. Our country is striving to ensure the employment of the target group concerned with its legislation, in the forms of developmental employment providing a certain way to improvement, accredited employment and integrated open labour market employment. At the same time, it can be stated that the social thinking and the stereo-types that are predominant at present do not enable the elaborated legislative background to be fully enforced. I consider a radical change of approach to be indispensable for the complete observance of the legal regulation.

Kulcsszavak


fogyatékkal élők; védett foglalkoztatás; esélyegyenlőség [people with disabilities; sheltered employment; equal opportunities]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Magyarország Alaptörvénye

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere. http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-intezmenyrendszere/ Elérve: 2018. 09. 06.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Fejlesztő Foglalkoztatás. http://fszk.hu/kiad-vany/fejleszto-foglalkoztatas/ Elérve: 2018. 09. 06.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Akkreditált Foglalkoztatás. http://fszk.hu/kiad-vany/akkreditalt-foglalkoztatas/ Elérve: 2018. 09. 06.

327/2012 (XI. 16.) kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200327.kor Elérve: 2018. 09. 06.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i5.321

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)