A családi tradíció szerepe a kisdedek és kisgyermekek táplálkozásában [The role of family tradition in the nutrition of tod-dlers]

Karácsony Ilona, Kölkedi Petra, Karamánné Pakai Annamária

Összefoglaló


Az anya nevelési stílusa, iskolai végzettsége meghatározó lehet gyermeke táplálkozási szokásainak kialakításában, felmérésünk célja volt ezen tényezők hatásának vizsgálata a gyermekek táplálási szokásának kialakítására.  Kutattuk, hogy a média hatással bír-e az új, egészséges élelmiszerek vásárlására.

Kulcsszavak


családi hagyományok; táplálás; táplálási stílus [family tradition; nutrition; feeding style]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


. Jósvai B, Soósné Kiss Zs. Első gyermeküket váró szülők szülői szerepre való felkészültsége, a felkészítő foglalkozások megítélése, a gyermekáldás és a káros szenvedélyek jelenléte gyermekbiztos óvintézkedések alapján. Egészségfejlesztés. 2014; 55(3):2-10.

. Biró L, Szabó L, Velkey L. 1-3 éves gyermekek komplex táplálkozási vizsgálata. Védőnő. 2012;22(1):10 – 15.

. Arató Gy. Országos táplálkozási felmérés 1-3 éves korosztály körében. Új Diéta. 2010; 6:22 -23.

. Maharos M, Henter I. A bölcsődei közétkeztetés felmérése- 2010. Új Diéta. 2011; 1: 8-10.

. Beke Sz, Szalai I. A család szerepe az óvodáskorú gyermekek táplálkozási szokásainak kialakításában. IME: Informatika és menedzsment az egészségügyben (Egészségügyi vezetők szaklapja). 2011; 10(7):29 - 32.

. Pénzes M, Juhász Z, Paulik E. Táplálkozási és szájhigiénés szokások gyermekkorban. Egészségfejlesztés. 2005;46. (4). 18-22.

. Csima M. Az egészségfejlesztés szükségessége az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők képzésében. In: Belovári A. (editor) I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia: Tanulmánykötet. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 2015. pp. 93-99.

. Ábrahám Á, Csatordai S. (2006), Óvodások, iskolások (6-12 évesek) táplálkozási szokásai. Védőnő. 2006; 16(6): 35 – 39.

. Karamánné Pakai A, Oláh A. A theoretical overview of scientific research, In: Ács P, Oláh A, Karamánné Pakai A et al. (editor) Data analysis in practice. University of Pécs, Faculty of Health Sciences, Pécs, 2015. pp. 11-34.

. Pakai A, Kívés Zs. Kutatásról ápolóknak. Mintavétel és adatgyűjtési módszerek az egészségtudományi kutatásokban. Nővér. 2013; 26( 3): 20-43.

. Rodgers R F, Paxton SJ, Massey R et al. (2013), Maternal feeding practices weight gain and odesogenic eating behaviors in young children: a prospective study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2013 ;10 (24) doi.org/10.1186/1479-5868-10-24

. Czinner A. Hazai táplálkozási szokások – kutatás magyarországi gyermekes nők körében. Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle. 2011; 16( 2): 63.

. Gregory JE, Paxton SJ, Brozovic AM. Maternal feeding practices, child eating behavior and body mass index in preschool-aged children a prospective analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2010; 7(55) doi.org/10.1186/1479-5868-7-55

. Aradvári-Szabolcs M, Mák E. Kiskanálnyi szeretet: Kisgyermekek táplálása. Kossuth Kiadó, Budapest, 2015.

. Molnár Sz, Garancsi N, Mák E, et al. Táplálkozási magatartásnevelés a gyermekétkeztetésben, a szülők felelőssége. In: Gelencsér É, Horváth Z. (editor) Aktualitások a táplálkozástudományi kutatásokban című V. PhD Konferencia összefoglalói. Táplálkozástudományi Társaság, Budapest 2015. p.15.

. Soósné Kiss Zs, Kovács A, Kókai J. The aspects of starting a large family. New Medicine. 2015;19(3):110-115. doi: 10.5604 / 14270994.1179859
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i5.327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)