A HIV-pozitív nők periterminális ellátásának és szülésvezetésének korszerű szemlélete és gyakorlata [Up-to-date aspect of periterminal delivery and delivery practice for HIV-positive women]

Tóth Szabolcs Péter, Juhász Mónika, Lipienné Krémer Ibolya, Szlávik János, Balogh Zoltán

Összefoglaló


Összefoglaló: A szülészeti ellátás terén viszonylag kevés a HIV-pozitív várandósok aránya, a gondozásukban részt vevő szakembereknek azonban ismerniük kell a legújabb kezelési módokat, vizsgálati eredményeket. Jelenleg sem a szülésznő, sem a védőnő nem gondozhat önálló hatáskörön belül HIV-vel élő várandós anyát, hiszen ez az állapot a nagy kockázatú kategóriába tartozik, azonban a várandósgondozást végző szakemberek kompetenciájának folyamatos bővülése miatt elengedhetetlen az aktuális kutatási eredmények megismerése. A kutatások alapján jelentős javulások érhetők el a HIV-pozitív várandósok körében szakszerű ápolással, gondozással: a szülés, a szoptatás, ugyanolyan szép élmény lesz az anya számára, mint az egészséges várandósok esetén. Tanulmányunk célja az volt, hogy eloszlassuk a még meglévő sztereotípiákat a HIV-pozitív várandósok gondozásával, ellátásával kapcsolatban, valamint hogy felhívjuk a figyelmet az egészségügy szakemberek ismereteinek folyamatos fejlesztésére ezen a területen. Summary: In the field of obstetrics, there is a relatively low rate of HIV prevalence among pregnant women, however, we still believe that the professionals involved in their care need to know the latest treatment methods and test results. Currently, midwives, and nurses can not care for mothers with HIV independently, as it belongs to the high risk category but, and we still think that due to the constantly changing competency of professionals in the field of pre-screening, it is essential to get acquainted with current research findings. Based on current research, significant improvements can be found among HIV-positive pregnant women in relation to nursing and nursing care; giving birth will be as beautiful and elevated experience for the mothers as for healthy pregnant women. The aim of our study was to dispel existing stereotypes about the care and provision of HIV positive pregnancies and to draw attention to the continuous development of health professionals' knowledge in this field.

Kulcsszavak


várandós, szülés, szülésznő, HIV-fertőzés, AIDS-betegség [pregnant women; giving birth; midwife; HIV-infection; AIDS-disease]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Egyesített Szent István és Szent László Kórház. AIDS világnapi szakmai nyíltnap. [Brosúra]. Budapest, 2017.

Egyesített Szent István és Szent László Kórház. III. Nemzeti AIDS Konferencia. [Brosúra]. Budapest, 2015.

Táncos GE. () HIV fertőzöttek gondozása napjainkban Magyarországon. Szakdolgozat, SE Egészségtudományi Kar, Ápolástan Tanszék, 2017.

Buda B. Empátia - A beleélés lélektana. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2012.

Szlávik J. HIV-fertőzöttek ellátása és korszerű terápiája Magyarországon. In press. 2017.

Juhász M. A HIV-pozitív nők periterminális ellátása és szülése Magyarországon a szülész- és védőnő hallgatók empátiájának tükrében. Szakdolgozat, SE Egészségtudományi Kar, Ápolástan Tanszék, 2018.

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84519 Elérve: 2018. 06. 10.

Bereczky T, Kováts V. Útikalauz HIV és más nemi úton terjedő betegségek teszteléséhez és tanácsadáshoz. [Füzet]. Alternatíva Alapítvány, Budapest, 2016.

Bánhegyi DD, Tóth F, Füst Gy. HIV-fertőzés – AIDS. Budapest, Melania Kiadó Kft., 2002.

Leyva-Moral JM, Piscoya-Angeles PN, Edwards JE, et al. The Experience of Pregnancy in Women Living With HIV: A Meta-Synthesis of Qualitative Evidence. The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. 2017;28(4). doi:10.1016/j-jana.2017.04.002

Országos Epidemiológiai Központ. Epinfo. Országos Epidemiológiai Központ. Budapest, 2017.

Szlávik J, Lakatos B, Bánhegyi D, et al. HIV betegek diagnosztikus és terápiás protokollja. In press. 2017.

Gyarmathy A (szerk.). AIDS – tények és előrejelzések a legújabb kutatások tükrében. NEFELEJCS AIDS Megelőzési és Szexedukációs Alapítvány, Budapest, 1996.

Stutterheim SE, Brands R, Baas I, et al. HIV Status Disclosure in the Workplace: Positive and Stigmatizing Experiences of Health Care Workers Living with HIV. The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. 2017;28(6):923-937. doi:10.1016/j.jana.2017.06.014

Carmel K, Alderdice F, Lohan M. Psychosocial challenges of testing positive for HIV during pregnancy. British Journal of Midwifery 2009;17(2):76-81. doi:10.12968/bjom.2009.17.2.39375

Chivonivoni C, Ehlers VJ, Roos JH. Mothers' attitudes towards using services preventing mother-to-child HIV/AIDS transmission in Zimbabwe: an interview survey. International Journal of Nursing Studies. 2008;45(11):1618-24. doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.04.002

Minnie CS, Greeff M. The choice of baby feeding mode within the reality of the HIV/AIDS epidemic: health education implications. Curationis. 2006;29(4):19-27. http://www.academia.edu/3863095/Minnie_-_The_choice_of_infant_fee-ding_mode_within_the_reality_of_the_HIV_AIDS_epidemic Elérve: 2018. 10. 29.

Soósné Kiss Zs. A sikeres családalapítás többé nem titok. Családot alapító párok, őket felkészítő szakemberek kézi-könyve. General Press, Budapest, 2014.

Soósné Kiss Zs. Programozott oktatás és alkalmazási lehetősége a szülőségre felkészítésben. Egészségnevelés. 2002;43(6):276-9.

Soósné Kiss Zs. Egy speciális szülőségre felkészítő modell módszertani elemeinek bemutatása. Egészségfejlesztés. 2006;47(3):11-4.

Soósné Kiss Zs. Ergebnisse des Programms „Vorbereitung auf aktive Elternschaft”: Werdende Eltern Erfolgreich schulen. Pflegezeitschrift. 2009;62(5):268-9.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV Elérve: 2018. 06. 07.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról http://net.jog-tar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV Elérve: 2018. 06. 06.

Soósné Kiss Zs. Egészségügyi és szociális szakemberek közös felelőssége az első gyermeket váró szülők támogatásá-ban. Nővér. 2002;15(5):7-10.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i5.337

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)