Ismertetés: Társadalmi problémának tekintjük az elhízást? [Review: Is obesity considered as a social problem?]

Csizmadia Péter

Összefoglaló


A cikkben bemutatjuk, hogy a társadalmi problémák szociológiája hogyan segíthet megérteni (és kezelni) az életmód központú szemlélet (lifestyle drift) szerepét az elhízással kapcsolatos szakpolitikai kezdeményezésekben. Az elhízás kezelésére tett erőfeszítések, amelyek figyelmen kívül hagyják a környezeti tényezők szerepét és az elhízást egyéni problémának tekintik, potenciálisan hozzájárulnak egyének és társadalmi csoportok hibáztatásához és megbélyegezéséhez. További célunk megvilágítani, hogy milyen körülmények vezetnek oda, hogy az olyan társadalmi problémák, mint az elhízás a társadalmi megközelítés helyett egyéni szinten kezelhető problémává válnak, amelyek az egyéni viselkedés megváltoztatását célzó beavatkozásokkal javíthatóak.

Kulcsszavak


egészség, elhízás [health, obesity]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


C. Gemma et al. Can the sociology of social problems help us to understand and manage ‘lifestyle drift’? Health Promotion International, 2016, 1–7. doi: 10.1093/heapro/dav116

G. Szöllősi (2012): A társadalmi problémák (konstrukcionista) elméletének alapjai. Z-Press Kiadó, Miskolc.

R. Dobbs et al. (2014) Overcoming obesity. An initial economic analysis. McKinsey Global Institute.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.341

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)