Ismertetés: Az egészségműveltség iskolákban történő fejlesztésének etikai alapjai: érvek („miért”), irányok („mit”) és hangszínek („hogyan”) [Ethical underpinnings for the development of health literacy in schools: ethical premises (‘why’), orientations (‘what’) and tone (‘how’)]

Szabó Tímea Pálma

Összefoglaló


Az elmúlt évek kutatásai során egyre nagyobb figyelmet kapott az egészségműveltség témája, azonban az ezzel kapcsolatos erkölcsi megfontolásokra nem került megfelelő hangsúly. A gyermekek egészségi állapota és egészségműveltsége kiemelt fontosságú a népesség jólétének, egészségének javítása szempontjából, az iskolák pedig fontos színterei a különböző egészséggel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésének. Az oktatás alapvetően egy morálisan terhelt hivatás, az egészséggel kapcsolatos ismeretek tanítása pedig külön erkölcsi kérdéseket vet fel. A megfelelő szintű egészségműveltség elérése egyéni és társadalmi szinten is jelentős előnyökkel bír: többek között jobb egészségi állapottal, valamint alacsonyabb egészségügyi költségekkel függ össze; nem csoda, hogy számos országban kifejezett népegészségügyi célként tűzték ki az egészségműveltség társadalmi szintű fejlesztését. Az elmúlt másfél évtized során jelentős erőfeszítéseket fordítottak az egészségműveltség felmérésére is, hogy a politikai vezetés képet kaphasson annak aktuális szintjéről a különböző populációkban.

Kulcsszavak


egészségműveltség; oktatás; etika [health literacy, ethics, education]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Paakkari L, Shanti G. Ethical underpinnings for the development of health literacy in schools: ethical premises (‘why’), orientations (‘what’) and tone (‘how’) BMC Public Health (2018) 18:326 https://doi.org/10.1186/s12889-018-5224-0
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)