Egészségmagatartás összehasonlító vizsgálata az orvostanhallgatók és jogászhallgatók körében

Dombrádi Viktor, Czira Eszter, Gáll Tibor, Nagy Attila, Bíró Klára

Összefoglaló


Bevezetés: Kiemelt jelentőségű azoknak a fiataloknak az egészségmagatartása, akik a későbbiekben egészségügyi dolgozóként példát mutatva befolyásolhatják életmódjukkal a lakosság egészségi állapotát. Feltételezhető, hogy az orvos- és egészségtudomány képzésben résztvevők, valamint az egészségtudományi képzésen kívül tanuló hallgatók egészségmagatartása eltérő. Kutatásunk célja volt felmérni és összehasonlítani a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar orvostan hallgatóinak és az Állam- és Jogtudományi Kar jogász hallgatóinak az egészségi állapotát és a különböző egészségmagatartási szokásaikat.

Módszertan: Forráspopulációnkat a negyedéves orvos és jogászhallgatók képezték. Vizsgálatunk az általános egészségi állapotfelmérésen túl kitér a testmozgás, a táplálkozás, a dohányzás és alkoholfogyasztás kérdéseire. Adatgyűjtéshez az ELEF 2014 kérdőívének egészségmagatartásra vonatkozó kérdéseit használtuk, papír alapú önkitöltős kérdőív segítségével mértük fel 2017 szeptemberében összesen 171 egyetemista egészségmagatartását. Az adatok elemzésére független t-próbát, Mann-Whitney próbát és khí-négyzet próbát alkalmaztunk.

Eredmények: Eredményeink szerint a női jogászhallgatók rosszabbnak ítélik meg az egészségi állapotukat (p=0,006) és messze nagyobb arányban dohányoznak (p<0,001), mint a női orvostanhallgatók. A férfi jogászhallgatók kétszer annyi időt töltenek sportolással (p<0,001), több napon végeznek izomerősítő gyakorlatokat (p=0,047), viszont gyakrabban isznak alkoholt (p=0,005), valamint nagyobb arányban dohányoznak (p=0,042) mint a férfi orvostanhallgatók. A női jogász hallgatóknak a vérnyomást (p=0,008), a koleszterin-vérzsír szintet (p=0,010) és a vércukorszintet (p=0,001) régebben mérte meg egészségügyi dolgozó, mint a női orvostanhallgatóknál. Férfiak esetén csak a vércukorszint mérésnél találtunk szignifikáns eltérést (p=0,031), itt is az orvostanhallgatók javára.

Következtések: Célszerű lenne olyan program kialakítása a nem orvos- és egészségtudományi képzés hallgatói körében, amely keretében a dohányzás és az alkoholfogyasztás egészségveszélyeztető hatásaira, a leszokás lehetőségeire hívnák fel a hallgatók figyelmét. Vizsgálatunk során ugyan találtunk statisztikailag szignifikáns eltéréseket, viszont további vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy ezekre bizonyítható magyarázatot adjunk.

Kulcsszavak


egészségmagatartás; orvostanhallgatók; jogászhallgatók; ELEF; kérdőíves felmérés

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Marc L. A new perspective on the Health of Canadians. 1981. http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (Elérve: 2018.02.01)

Aszmann A, Békefi D. Iskola-egészségügy. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 2005.

Richard P, Alan DL, Jillian B, et al. Mortality from Smoking in Developed Countries 1950-2000. Indirect Estimates from National Vital Statistics. Am J Epidemiol, 1994;143,529-530.

Ádány R. Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2012.

Pucsok J. A rendszeres fizikai aktivitás hatása a szervezetre. Komplementer Medicina. 2000;4(5):6-9.

Hidvégi P, Kopkáné Plachy J, Müller A. Az egészséges életmód. Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet, Eger, 2015.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Európai lakossági egészségfelmérés, 2014, Statisztikai Tükör, 2015/29.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Társadalmi Helyzetkép, 2010.

Balajti I. Egyetemi hallgatók egészségi állapota és egészségmagatartása (doktori értekezés), Debrecen, 2010.

Győrfi Zs, Molnár R, Somorjai N. Gyógyítók helyzete és egészsége - a magyarországi vizsgálatok szakirodalmi áttekintése.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 2012;13(2):107-126. doi: 10.1556/Mental.13.2012.2.1.

Terebessy A. Orvostanhallgatók önértékelt egészségi állapota és egészségmagatartása (doktori értekezés), Budapest, 2015.

Frank E, Elon L, Spencer E. Personal and clinical tobacco-related practices and attitudes of U.S. medical students. Prev Med. 2009;49:233-239. doi: 10.1016/j.ypmed.2009.06.020.

Maulen B. Orvos az orvosnál. Ajánlások orvoshoz forduló és kollégát kezelő orvosoknak. Orvostovábbképző Szemle. 2018;15(5):39-43.

Maróti-Nagy Á, Paulik E, Thurzó L. (2010) Az egészségügyi személyzet életmódtanácsadó tevékenységének szerepe daganatos betegségekkel kezelt nők táplálkozási szokásainak megváltoztatásában. Magyar Onkológia. 2010;54:41-45. doi: 10.1556/MOnkol.54.2010.1.6.

Frank E, Segura C, Shen H, et al. Predictors of Canadian Physicians' Prevention Counseling Practices. Can J Public Health. 2010;101(5):390-395.

Rinfel J, Oberling J, Tóth I, et al. Az I. és az V. évfolyamos orvostanhallgatók dohányzási szokásai és leszoktatással kapcsolatos attitűdjei. Orv Hetil. 2011;152(12):469-474. doi: 10.1556/OH.2011.29039.

Pikó B. Preklinikai orvostanhallgatók dohányzásának és dohányzással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata. Orv Hetil. 2008;149(52):2471-2478. doi: 10.1556/OH.2008.28516.

Papp Sz, Túry F. A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota. Lege Artis Med. 2010;20(6-7):423–429.

Bíró É, Balajti I, Ádány R, et al. Az egészségi állapot és az egészségmagatartás vizsgálata orvostanhallgatók körében. Orv Hetil. 2008;149(46):2165-2171. doi: 10.1556/OH.2008.28427.

Dahlin M, Nilsson C, Stotzer E, et al. Mental distress, alcohol use and help-seeking among medical and business students: a cross-sectional comparative study. BMC Med Educ. 2011;11(1):92. doi: 10.1186/1472-6920-11-92.

World Health Organization: BMI classification. http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html (Elérve: 2018.02.23)

Lobelo F, Duperly J, Frank E. Physical activity habits of doctors and medical students influence their counselling practices. Br J Sports Med. 2009;43(2):89-92. doi: 10.1136/bjsm.2008.055426.

Siu AL. Screening for high blood pressure in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2015;163(10):778-786. doi: 10.7326/M15-2223.

Selph S, Dana T, Blazina I, et al. Screening for type 2 diabetes mellitus: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2015;162(11):765-776. doi: 10.7326/M14-2221.

Haigh K, Bingley J, Golledge J, et al. Peripheral arterial disease - screening in general practice. Aust Fam Physician. 2013;42(6):391-395.

McCarty CA, Ebel BE, Garrison MM, et al. Continuity of binge and harmful drinking from late adolescence to early adulthood. Pediatrics. 2004;114(3):714-719. doi: 10.1542/peds.2003-0864-L.

Butler KM, Fallin A, Ridner SL. Evidence-based smoking cessation for college students. Nurs Clin North Am. 2012;47(1):21-30. doi: 10.1016/j.cnur.2011.10.007.

Moyer VA. Screening and behavioral counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2013;159(3):210-218. doi: 10.7326/0003-4819-159-3-201308060-00652.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i6.344

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)