Az Amszterdami Egészséges Testsúly Program [Amsterdam Healthy Weight Program. IPES-Food. 2017. What makes urban food policy happen? Insights from five case studies. International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. www.ipes-food.org]

Kaposvári Csilla

Összefoglaló


„Az emberek azt hiszik, hogy túlsúlyosnak lenni egy abnormális egyéni reakció a normális környezetre. Ez egyáltalán nem igaz! Ez egy normál reakció egy abnormális környezetre.” Professor Jaap Seidell, Free University, Amster-dam

Jelen összefoglaló az Amszterdami Egészséges Testsúly Programot (Amsterdam Healthy Weight Program) mutatja be. Az első rész röviden áttekin-tést nyújt a program főbb vezérelveiről és cselek-vési területeiről, amelyek konkrét megvalósítását a „Képzelje el …” című cikk szemlélteti egészségfej-lesztéssel foglalkozó szakemberek elképzelt napi feladatainak megjelenítésén keresztül.

Kulcsszavak


gyerekkori elhízás, egészséges városi környezet, prevenció, rendszermegközelítés, kollektív felelősség [childhood obesity, healthy urban environment, prevention, whole system approach, collecti-ve responsibility]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Amsterdam Healthy Weight Program. IPES-Food. 2017. What makes urban food policy happen? Insights from five case studies. International Panel of Experts on Sustainable Food Systems.

www.ipes-food.org
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.346

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)