Új mutató a hazai egészségügy eredményességének mérésére: az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége és minősége index [New indicator for measuring the performance of the Hungarian health system: Healthcare Access and Quality Index]

Vitrai József, Bakacs Márta

Összefoglaló


Összefoglalás
A Globális Betegterhet Vizsgálat nemrég hozta nyilvánosságra azt a tanulmányát, melyben a világ országai, így hazánk egészségügyi ellátásának hozzáférhetőségét és minőségét elemezte. Az egészségügy eredményességének vizsgálatára a - többféle szempontból korrigált - megelőzhető és elkerülhető halálozás alapján képzett új indexet alkalmaztak. Ez alapján a magyar egészségügy a világrangsor 40. helyére került. Leginkább a keringési és a rosszindulatú daganatos betegségek megelőzése és gyógyítása területén lenne Magyarországnak javítanivalója. Az elemzések rávilágítottak arra is, hogy a magyar egészségügy teljesítményének növeléséhez a rendszer elsődleges megelőzést előtérbe helyező átstrukturálása mellett az egészségügyi kiadások növelése illetve a magánkiadások részarányának csökkentése is hozzájárulna.

Summary
The Global Burden of Disease Study recently published the results of its performance analysis on the health care access and quality in 195 countries including Hungary. To assess the performance of the health systems it applied a new index based on preventable and amenable mortality corrected to different factors. The Hungarian health system is on the 40th place in the global list developed on the basis of this index. There is a great space to improve the performance in prevention and care of diseases of circulation system and cancer in Hungary. Beyond restructuring the health system in Hungary with the main focus on primary prevention, the analysis provided additional pieces of evidence, namely the increase of the health expenditure and the decrease of the portion of the out-of-pocket expenditure would also help to improve the performance of the health system.

Kulcsszavak


egészségügyi rendszer; teljesítmény [health system; performance]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Global Burden of Disease (GBD) http://www.healthdata.org/gbd (Elérve: 2018. 08. 16.)

Vitrai J, Varsányi P, Bakacs M. Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek becslésére. LAM, 2015;25:283–290.

GBD 2015 Healthcare Access and Quality Collaborators. Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet, 2017;390(10091):231-266. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30818-8.

GBD 2016 Healthcare Access and Quality Collaborators. Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;391(10136):2236-2271. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30994-2

Nolte E, McKee M. Measuring the health of nations: analysis of mortality amenable to health care. BMJ, 2003;327:1129‐32. doi: 10.1136/bmj.327.7424.1129

Amenable and preventable deaths statistics. Statistics Explained, Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Amenable_and_preventable_deaths_statistics (Elérve: 2018. 08. 16.)

Az emberi erőforrások minisztere 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelete az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

Cylus J, Papanicolas I, Smith PC. (szerk.) Health system efficiency. How to make measurement matter for policy and management. World Health Organization, 2016.

Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja. A magyar egészségügyi rendszer teljesítményértékelése 2013-15. Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest, 2016. https://mertek.aeek.hu/web/mertek-magyar-egeszsegugyi-rendszer-teljesitmenyertekelese/jelentes-2013-15 (Elérve 2018. 08. 18.)

Rutstein DD et al. Measuring the quality of medical care. N Engi Med 1976;294:582-8. doi: 10.1056/NEJM197603112941104

Boján F, Vargáné Hajdú P, Belicza É. Avoidable mortality is it an indicator of quality of medical care in Eastern European countries? International Journal for Quality in Health Care, 1991;3:191‐203. doi: 10.1093/intqhc/3.3.191

van Doorslaer E, Masseria C, Koolman X. OECD Health Equity Research Group: Inequalities in access to medical care by income in developed countries. CMAJ, 2006;174,177‐183. doi: 10.1503/cmaj.050584

Vitrai J, Bakacs M, Kaposvári Cs, Németh R. Szükségletre korrigált egészségügyi ellátás igénybevételének egyenlőtlenségei Magyarországon. LAM, 2010;20:527–532.

Vitrai J. Egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátás igénybevételében az ELEF adatai alapján. In: Európai lakossági egészségfelmérés – Tanulmányok III. Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer. KSH, 2013, Budapest. 21-40.

Medeiros J, Schwierz C. Efficiency estimates of health care systems in the EU. Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission. 2015 Brüsszel.

Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja 2016. A magyar egészségügyi rendszer teljesítményértékelése 2013-15. Melléklet: Kiemelt területek. Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest https://mertek.aeek.hu/documents/68031/186704/17.Kiemelt+teruletek.pdf/f7b9e65c-a0f8-5aaf-1b9d-08c0860bab08 (Elérve 2018. 08. 18.)

Asztalos P. A háztartások közvetlen hozzájárulása az egészségügyi kiadásokhoz Magyarországon. Statisztikai Szemle, 2017;95(8–9):873-900. doi: 10.20311/stat2017.08-09.hu0873

Bakacs M et al. Egészségjelentés 2016. Információk a népegészségügyi beavatkozások célterületeinek azonosításához a nem fertőző betegségek és az egészségmagatartási mutatók elemzése alapján. Szerk. Varsányi P, Vitrai J. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.349

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)