A fizikai aktivitás, mint egészségbefektetés [Physical activity as health investment]

Pfau Sára Christa, Pető Károly, Bácsné Bába Éva

Összefoglaló


A fizikai aktivitás pozitív hatással van az emberi szervezetre, melyet számos hazai és nemzetközi kutatás igazolt. Cikkünkben bemutatjuk a különböző életkori csoportokban végzett legfontosabb kutatásokat, melyek a rendszeres testmozgás pozitív hatásait igazolják. Ismertetjük a várható egészséges életévek alakulását, továbbá bemutatjuk a fizikai aktivitás és sport WHO szerinti értelmezését, valamint azon javaslatokat és ajánlásokat, melyek a rendszeres fizikai aktivitásra vonatkoznak, és célcsoport-specifikusan határozzák meg az egészségelőnyök eléréséhez szükséges fizikai aktivitási szintet és a terhelés intenzitását.

 

According to national and international research studies, physical activity has positive effects on the human body. In our article, we present the results of previous research studies regarding the positive effects of physical activity on different age groups, then we describe and analyze the trends of expected healthy life years at birth. We introduce the definition and WHO interpretations of sport and physical activity as well as specific proposals and recommendations related to regular physical activity, which determine the activity-level and intensity (target-specifically) required to achieve the desired health benefits. Besides these we give a summary about the research studies which aim to quantify the economic effects of increase and promotion of physical activity.


Kulcsszavak


fizikai aktivitás; egészségi állapot; pozitív hatások [physical activity; health; positive effects]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Steptoe A, Butler N. Sports participation and emotional well-being in adolescents. Lancet. 1996; 1789–1792. doi: 10.5555/uri:pii:S0140673696916165

North TC, McCullagh P., Tran, ZV. Effect of exercise on depression. Exerc Sport Sci Rev. 1990; 18: 379-415. doi: 10.1249/00003677-199001000-00016

Anderson E, Shivakumar G. Effects of Exercise and Physical Activity on Anxiety. Front Psychiatry. 2013; 4:27. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00027

Hosseini M, Piri M, Agha-Alinejad H, et al. The effect of endurance, resistance and concurrent training on the heart structure of female students. Biol Sport. 2012; 29:17-21. https://www.termedia.pl/Original-paper-THE-EFFECT-OF-ENDURANCE-RESISTANCE-r-nAND-CONCURRENT-TRAINING-ON-r-nTHE-HEART-STRUCTURE-OF-FEMALE-r-nSTUDENTS,78,23368,1,1.html (Elérve: 2018. 06. 22.)

Mahdiabad IJ, Gaeini, AA, Kazemi, T, et al. The effect of aerobic continuous and interval training on left ventricular structure and function in male non-athletes. Biol Sport. 2013; 30(3):207-211. doi: 10.5604/20831862.1059302

Howden EJ, Perhonen M., Peshock RM, et al. Females have a blunted cardiovascular response to one year of intensive supervised endurance training. J Appl Physiol. 2015; 119(1):37-46. doi: 10.1152/japplphysiol.00092.2015

Apor P. A fizikai aktivitás és/vagy fittség mértéke a kardiovaszkuláris kockázat besorolást módosító tényező. Orv. Hetil. 2004; 145:1801-1804. doi: 10.1556/650.2004.08.01

Apor P, Rádi A. A fizikai aktivitás érhatásai. Orv. Hetil. 2005; 146(1-5): 63–68. doi: 10.1556/650.2005.01.02

Apor P, Számadó J. Testmozgás, edzés a kövér gyermek számára. Gyermekgyógyászat. 2010;61 (2):79–81.

Jebb SA, Moore MS. Contribution of the sedentary lifestyle and inactivity to the etiology of overweight and obesity. Current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc. 1999. 31(11 Suppl):S534–S541. doi: 10.1097/00005768-199911001-00008

Meredith MD, Welk GJ. Fitnessgram-Activitygram test administration manual. Champaign: Human Kinetics; 2013. https://www.cooperinstitute.org/vault/2440/web/files/662.pdf (Elérve: 2018. 02. 26)

Veiga OL, Gómez-Martínez S, Martínez-Gómez D et al. Physical activity as a preventive measure against overweight, obesity, infections, allergies and cardiovascular disease risk factors in adolescents: Ascensión Marcos, and AFINOS Study Group: AFINOS Study protocol. BMC Public Health. 2009; 9:475. doi: 10.1186/1471-2458-9-475

Herpainé LJ, Olvasztóné BZs. Recreational activities in the different kind of generation in connection with physical activity. In: Elena Bendíková (szerk.) Health and physical activities in lifestyle among children and youth. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2015; pp 10-21.

Herpainé LJ. The Issues of The Relationship of Grandparents and Grandchildren in the Light of Physical Activity. European Journal Of Mental Health 2014;9:(2):178-194. doi: 10.5708/EJMH.9.2014.2.3

Herpainé LJ, Olvasztóné BZs. Nagyszülők és unokák testedzésének aktuális kérdései az egészségfejlesztés tükrében. Egészségfejlesztés 2007; 48:14-16.

European Commission. Special Eurobarometer 412 – Sport and physical activity. 2014. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf (Elérve: 2018. 03. 16.)

European Commission. Special Eurobarometer 472 – Sport and physical Activity. 2018. https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en (Elérve: 2018. 12. 15.)

Gaál S. (szerk.): Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodapedagógusok számára). Magánkiadás, 2010.

Farmosi I, Gaál S. Óvodások testi fejlettsége, fizikai teljesítménye és motorikus struktúrája. Kalokagathia. 2001;1-2:36-63. http://asp01.ex-lh.hu:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1551182294264~554&locale=hu_HU&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true (Elérve: 2018. 02. 25)

Müller A, Bíró M, Boda E et al. Az óvodások testtömegének és sportolási szokásainak összefüggései egy egri kutatás tükrében. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series: Sectio Sport 44:2017. pp. 191-203. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/777/ (Elérve: 2018. 02. 25)

Lysklett OB, Berger HW. What are the characteristics of nature preschools in Norway, and how do they organize their daily activities? In: Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 2017; 17(2):95–107. doi: 10.1080/14729679.2016.1218782

Rácz K, Barthel B, Földi FR. The Effect of The Motion Development To The Speech Development. Kalokagathia 2013;50/51.(1):66-78. http://asp01.ex-lh.hu:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1551182496845~599&locale=hu_HU&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true (Elérve:2018.03.12)

Tremblay MS, Barnes JD, González SA et al. Global Matrix 2.0: report card grades on the physical activity of children and youth comparing 38 countries. J Phys Act Health. 2016; 13(11 Suppl 2):S343-S366. doi: 10.1123/jpah.2016-0594

Norris R, Carroll D, Cochrane R. The effects of physical activity and exercise training on psychological stress and well-being in an adolescent population. J Psychosom Res. 1992;36(1): 55-65. doi: 10.1016/0022-3999(92)90114-H

Szőts G, Martos É, Györe I et al. A táplálkozás, a fizikai aktivitás és a csontsűrűség összefüggése 18–24 éves sportoló és nemsportoló egyetemista nőknél. Sportorvosi Szemle 2004;45_123–141.

Apor P. Fizikai edzés a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében. Orv. Hetil., 2009;150(13):579-587. doi: 10.1556/OH.2009.28550

Żebrowska A, Plewa M. Role of physical activity in treatment of type 1 diabetes mellitus. Handbook of Type, 1, 2010.

Lee IM. Physical activity and cancer prevention--data from epidemiologic studies. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(11), 1823-1827. doi: 10.1249/01.MSS.0000093620.27893.23

Kushi LH, Doyle C, McCullough M, et al. American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin. 2012;62(1), 30-67. doi: 10.3322/caac.20140

Friedenreich CM, Orenstein MR. Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological mechanisms. J Nutr. 2002 Nov;132(11 Suppl):3456S 3464S. doi: 10.1093/jn/132.11.3456S

Friedenreich CM. Physical activity and cancer prevention: from observational to intervention research. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001 Apr;10(4):287-301. http://cebp.aacrjournals.org/content/10/4/287.long (Elérve:2018.04.02)

Thune I, Furberg AS. Physical activity and cancer risk: dose-response and cancer, all sites and site-specific. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jun;33(6 Suppl):S530-50; discussion S609-10

Speck RM, Schmitz KH, Lee IM, et al. Epidemiology of physical activity and cancer risk. In: McTiernan A (editor). Physical activity, dietary calorie restriction, and cancer. Springer, New York, 2011, pp 25-53.

Marques A, Peralta M, Sarmento H, et al. Associations between vigorous physical activity and chronic diseases in older adults: a study in 13 European countries. Eur J Public Health. 2018.28:5, 950-955. doi: 10.1093/eurpub/cky086

Gero K, Iso H, Kitamura A, et al. Cardiovascular disease mortality in relation to physical activity during adolescence and adulthood in Japan: Does school-based sport club participation matter?. Prev Med. 2018 Aug;113:102-108. doi: 10.1016/j.ypmed.2018.05.012

Bjarnegård N, Länne T, Cinthio M, et al. Vascular characteristics in young women-Effect of extensive endurance training or sedentary lifestyle. Acta Physiol (Oxf). 2018 Jun;223(2):e13041. doi: 10.1111/apha.13041

Marques A, Peralta M, Martins J, et al. Cross-sectional and prospective relationship between physical activity and chronic diseases in European older adults. Int J Public Health. 2017 May;62(4):495-502. doi: 10.1007/s00038-016-0919-4

Nikolić N, Milan P. The Influence of Physical Activity on Reduction of Bodyweight for 10 Year Olds. Sport And Health, 50. 2017. Sport and Health. doi: 10.7251/SIZ0217050N

Saragih VCD, Sudaryati E, Rochadi RK. The Relationship of Eating Habits, Physical Activities, Food Choices with Obesity among Students in Public Senior High School Medan. 2nd Public Health International Conference (PHICo 2017) doi: 10.2991/phico-17.2018.39

Pados Gy. Az elhízás korszerű kezelése. Orv. Hetil., 2010.151(12), 501-504. doi: 10.1556/OH.2010.28828

Hesketh K, Waters E, Green, J, et al. Healthy eating, activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in Australia. Health Promot Int. 2005 Mar;20(1):19-26. doi: 10.1093/heapro/dah503

Müller A. Obesity and overweight in Hungary, focussing on among high school students. In: Elena, Bendíková (editor) Physical Activity, Health and Prevention III.: International Scientific Conference: Conference Textbook. IPV Institute of Education, IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Zilina 2018. pp 6-16.

Graff SK, Kappagoda M, Wooten HM, et al. Policies for healthier communities: historical, legal, and practical elements of the obesity prevention movement. Annu Rev Public Health. 2012 Apr;33:307-24. doi: 10.1146/annurev-publhealth-031811-124608

Haugland S, Wold B, Torsheim, T. Relieving the pressure? The role of physical activity in the relationship between school-related stress and adolescent health complaints. Research quarterly for exercise and sport, 2003.74(2), 127-135. doi: 10.1080/02701367.2003.10609074

Blumenthal JA, Babyak MA, Moore, KA et al. Effects of exercise training on older patients with major depression. Arch Intern Med. 1999 Oct 25;159(19):2349-2356. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/485159 (Elérve: 2018. 02. 22)

Jeong YJ, Hong SC, Lee MS, et al. Dance movement therapy improves emotional responses and modulates neurohormones in adolescents with mild depression. Int J Neurosci. 2005 Dec;115(12):1711-1720. doi: 10.1080/00207450590958574

Simon IÁ, Kajtár G, Herpainé, LJ, et al. A fizikai aktivitás és a mentális egészség jelentősége a 60 év fölötti korosztály életében. Képzés és Gyakorlat: Training And Practice 2018.16:1.25-36. doi: 10.17165/TP.2018.1.3

Yin Z, Davis CL, Moore JB, et al. Physical activity buffers the effects of chronic stress on adiposity in youth. Ann Behav Med. 2005 Feb;29(1):29-36. doi: 10.1207/s15324796abm2901_5

U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, DC, 2018. https://health.gov/paguidelines/second-edition/pdf/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf (Elérve: 2018. 06. 22.)

Bendíková E. Theory of Health, Movements and lifestyle of Human Beings. Debrecen University Press, Debrecen, 2017.

Kruk J. Health and economic costs of physical inactivity. Asian Pac J Cancer Prev, 2014; 15(18):7499-7503. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.18.7499

World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization, Geneva, 2010. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf (Elérve: 2018. 03. 16.)

Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F et al. Lancet Physical Activity Series W. G. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012 Jul 21;380(9838):219-29. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61031-9

Warburton DE, Katzmarzyk PT, Rhodes RE et al. Evidence-informed physical activity guidelines for Canadian adults. Can J Public Health. 2007;98 Suppl 2:S16-68. doi: 10.1139/H07-123

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. AICR, Washington, DC, 2007. http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf (Elérve: 2018. 03. 11.)

Winzer BM, Whiteman DC, Reeves MM et al. Physical activity and cancer prevention: a systematic review of clinical trials. Cancer Causes Control. 2011 Jun;22(6):811-26. doi: 10.1007/s10552-011-9761-4

Loprinzi PD, Cardinal BJ, Loprinzi KL et al. Benefits and environmental determinants of physical activity in children and adolescents. Obes Facts. 2012; 5(4):597-610. doi: 10.1159/000342684

Nunan D, Mahtani KR, Roberts N et al. Physical activity for the prevention and treatment of major chronic disease: an overview of systematic reviews. Syst Rev. 2013 Jul 10;2:56. doi: 10.1186/2046-4053-2-56

Juhász I, Kopkáné PJ, Kiszela K, et al. Időskorúak rekreációs fizikai aktivitásának hatása a kardiorespiratorikus rendszerre. Magyar Sporttudományi Szemle. 2015;16(3):4-8. http://mstt.hu/wp-content/uploads/MSTT-Szemle-2015_3.pdf (Elérve: 2018. 02. 22.)

Kopkáné PJ, Juhász I, Bíró M, et al. Egerben élő nyugdíjasok egészségi állapotának és testedzési szokásainak vizsgálata. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series: Sectio Sport 2015;42: 27-36. https://sporttudomany.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/2015-5bb0e522bee3c_5c596c7f0c956.pdf (Elérve: 2018. 03. 12.)

Portegijs, E, Rantanen, T, Sipilä, S et al. Physical activity compensates for increased mortality risk among older people with poor muscle strength. Scand J Med Sci Sports. 2007;17:473-479. doi: 10.1111/j.1600-0838.2006.00606.x

Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010. doi: 10.1186/1479-5868-7-40

Warburton DE. et al. A systematic review of the evidencefor Canada's Physical Activity Guidelines for Adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010. https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5868-7-39 (Elérve: 2018. 04. 12.)

Kopkáné PJ, Juhász I, Müller A et al. Egri időskorúak rekreációs fizikai aktivitásának hatása a kardiorespiratorikus rendszerre. XII. Országos Sporttudományi Kongresszus.2015, Eger. In: Magyar Sporttudományi Szemle. 2015; 16. évf.62.2015/2.41. http://mstt.hu/wp-content/uploads/MSSZ_201502.pdf (Elérve: 2018. 03. 10.)

Das P, Horton R. Rethinking our approach to physical activity Lancet. 2012 Jul 21;380(9838):189-190. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61024-1

Towards More Physical Activity in Cities, 2017 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/353043/2017_WHO_Report_FINAL_WEB.pdf

(Elérve: 2018. 03. 10)

World Health Organization. What’s physical activity? World Health Organization, 2018. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/ (Elérve: 2018. 03. 16.)

World Health Organization. Make physical activity a part of daily life during all stages of life. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2015. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/data-and-statistics/infographic-make-physical-activity-a-part-of-daily-life-during-all-stages-of-life (Elérve: 2018. 03. 16.)

Csányi T. A fiatalok fizikai aktivitásának és inaktív tevékenységének jellemzői. Új pedagógiai szemle. 2010; 60(3):115-128. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00140/pdf/EPA00035_upsz__2010_3-4_115-128.pdf (Elérve: 2018. 02. 22)

Welk GJ (editor). Physical activity assessments for health-related research. Human Kinetics, Champaign, 2002.

World Health Organization. What is Moderate-intensity and Vigorous-intensity Physical Activity? World Health Organization, n. d. http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical_activity_intensity/en/ (Elérve: 2018. 03. 16.)

Európai Bizottság. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról. Európai Bizottság, Brüsszel, 2016. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0768&from=HU (Elérve: 2018. 03. 17.)

World Health Organization. Factsheets on Health-enhancing Physical Activity in the 28 European Union Member States of the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2015. http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/factsheets/eu-wide-overview-methods.pdf (Elérve: 2018. 03. 18.)

Központi Statisztikai Hivatal. A 2014-ben végrehajtott európai lakossági egészségfelmérés eredményei – Összefoglaló adatok. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2018. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/elef/elef2014_osszefoglalo.pdf (Elérve: 2018. 12. 12.)

World Health Organization. Physical Activity Factsheets for the 28 European Union Member States of the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/382334/28fs-physical-activity-euro-rep-eng.pdf (Elérve: 2018. 12. 12.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i1.354

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)