Horváth-Tarján Anna doktori fokozatot szerzett az intravénás szerhasználók kockázati tényezőinek vizsgálata témában [Anna Horváth-Tarján received PhD for her research on risk factors of people who inject drugs]

Vitrai József

Összefoglaló


A Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskolája Egészségtudományi Programjának 2018. szeptember 6-i nyilvános vitáján a doktorandusz „A hazai intravénás szerhasználók HIV/HCV
fertőzéssel összefüggő kockázati tényezői 2008-2015 között” című dolgozatát és a kérdésekre adott válaszát 100%-osra értékelte a bíráló
bizottság. A Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársa a kutatási eredményeinek elemzése során (lásd melléklet) népegészségügyi szempontból igen fontos
következtetésekre jutott:

Kulcsszavak


kábítószer-fogyasztó; intravénás használó [drug user; injection]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg


DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.356

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)