Van-e bizonyítható, egészségre gyakorolt pozitív hatá-sa az iskolakertnek? Válaszkeresés a review módszer segítségével [Is the positive health impact of school gardens evidence-based? Possible answers deriving from the review method]

Kovács Piroska, Solymosy József Bonifácz

Összefoglaló


Egy, a BioMed Central oldalán 2016-ban megjelent cikkben, a szerzők review módszerrel az is-kolakertek egészségre gyakorolt jótékony hatására kerestek bizonyítékot. A cikk alapján ízelítőt szeretnénk nyújtani a review készítés módszertanából, bemutatva a lényeges lépéseket. Vala-mint, beszámolunk a cikkben közölt jelentősebb kutatási eredményekről és következtetések-ről. Továbbá, megosztjuk gondolatainkat az iskolakertről és vázlatosan áttekintjük a magyaror-szági kezdeményezéseket, ösztönözve az olvasókat a szakmaközi együttműködés jegyében a folyóiratban való publikálásra, lehetőséget biztosítva ezzel a közös gondolkodásra.

In an article published in BioMed Central in 2016 the authors looked for evidence of health benefits of school gardens with the systematic review methodology. Based on the article we would like to offer a glance about the process of the systematic review methodology, by pre-senting the essential steps. Moreover, reports on significant research results and conclusions are presented in the article. In addition, we share our thoughts on school gardens and provide a short overview of the initiatives in Hungary, encouraging readers in the spirit of inter-professional collaboration to publish in the magazine, in an attempt to give the opportunity to think together.

Kulcsszavak


review készítés módszertan;iskolakert;egészségfejlesztés;bizonyítékokon alapuló egészséghatás

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Heather Ohly et al.A systematic review of the health and well-being impacts of school gardening: synthesis of quantitative and qualitative evidence BMC Public Health 2016

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2941-0 (Elérve: 2016.06.09.)

Rebecca Lovell et al.What are the health and well-being impacts of community gardening for adults and children: a mixed method systematic review protocol BMC Public Health 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i2.37

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)