Társadalmi tőke az egyéni jóllét kontextusában. Az OECD által kidolgozott társadalmitőke-interpretáció fényében [Social capital in the context of individual well-being. Hungarian health surveys in light of the OECD’s interpretation of the social capital]

Kőmüves Sándor

Összefoglaló


Jelen tanulmány első lépésben az OECD-nek azt a megközelítését ismerteti röviden, melyben a társadalmi tőkét a jóllét (well-being) egyik esszenciális összetevőjeként értelmezik. E rövid felvezetést követően ismertetésre kerül az OECD által kidolgozott társadalmi tőke interpretáció. Ezután áttekintjük, hogy a hazai reprezentatív lakossági egészségfelmérések mindezidáig milyen társadalmi tőke koncepció alkalmazása mellett, milyen eszközökkel mérték a társadalmi tőkét. Az elemzés néhány megjegyzéssel zárul, az OECD által kidolgozott fogalmi keretrendszer szempontjából nézünk rá a hazai egészségfelmérések társadalmi tőke elemére.
Summary
First, the paper presents the approach of the OECD in which social capital is interpreted as an essential component of well-being. This introduction is followed by the presentation of the OECD’s definition of social capital. Then an overview is given, in this overview those concepts and measures of social capital are outlined which were applied by previous Hungarian representative health surveys. The analysis is closed by some remarks; these remarks have a closer look at the social capital part of our national health surveys from the point of view of the given OECD framework.

Kulcsszavak


OECD; egyéni jóllét; társadalmi tőke; egészségfelmérés [OECD; individual well-being; social capital; health survey]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Scrivens K, Smith C. Four interpretations of social capital: an agenda for measurement. OECD statistics working papers, No. 2013/06, OECD Publishing, Paris. 2013. Internetes elérhetőség: http://dx.doi.org/10.1787/5jzbcx010wmt-en (Elérve: 2018.10.30.) A tanulmányunkban szereplő idézetek, amennyiben azt külön nem jelezzük, ebből a munkából származnak.

OECD. How’s life? 2015: Measuring well-being, OECD Publishing, Paris. 2015. Internetes elérhetőség: http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en (Elérve: 2018.10.30.)

Kawachi I, Berkman LF. Social cohesion, social capital, and health. In: Berkman LF, Kawachi I (editors). Social epidemiology. New York, Oxford University Press, 2000. pp 174-190.

Case RB, Moss AJ, Case N, et al. Living alone after myocardial infarction: impact on prognosis. JAMA 1992;267(4):515-19.

OECD. Education at a glance 2012: OECD indicators. OECD Publishing, 2012. Internetes elérhetőség: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en (Elérve: 2018.10.30.)

Aguilera M. The impact of social capital on labour force participation: evidence from the 2000 social capital benchmark survey. SSQ 2002;83(3):853-74.

Lin N. Social capital: a theory of social structure and action. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

Goldthorpe JH, Llewellyn C, Payne C. Social mobility and class structure in modern britain. 2nd ed. Clarendon Press, Oxford, 1987.

Fukuyama F. Social capital, civil society and development. Third World Quarterly 2001;22(1):7–20.; Fukuyamának itt a bizalomról szóló könyve alapvető munka: Fukuyama F. Bizalom - A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007.

Wollebæk D, Selle P. Passive support: no support at all? Nonprofit Management and Leadership, 2002;13(2):187-203.

Putnam R. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton University Press, New Jersey, 1993.

Hamano T, Fujisawa Y, Ishida Y, et al. Social capital and mental health in Japan: a multilevel analysis. PLoS One 5.10 (2010): e13214.

Stafford M, Bartley M, Marmot M, et al. Neighbourhood social cohesion and health: investigating associations and possible mechanisms. In: Morgan A, Swann C (editors). Social capital for health: issues of definition, measurement and links to health. Health Development Agency, London, 2004.

Helliwell J, Wang S. Trust and well-being. NBER Working Paper Series No. 15911, 2010, http://www.nber.org/papers/w15911 (Elérve: 2018.10.30.)

Helliwell JF, Putnam RD. The social context of well-being. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2004;359(1449): 1435-1446.

OECD. The well-being of nations: the role of human and social capital. OECD Publishing, Paris, 2001. Internetes elérhetőség: http://www.oecd.org/site/worldforum/33703702.pdf (Elérve: 2018.10.30.)

Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Discussion paper for the commission on social determinants of health. WHO, Geneva, 2007.

World Health Organization. A conceptual framework for action on the social determinants of health. WHO, Geneva, 2010.

Bruhn J. The group effect. Social cohesion and health outcomes. Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2009.

Berkman LF, Kawachi I, Glymour MM. Social epidemiology. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, 2014.

Kawachi I, Takao S, Subramanian SV. Global perspectives on social capital and health. Springer, 2013.

Kawachi I, et al. Causal inference in social capital research. In: Kawachi I, Takao S, Subramanian SV. Global perspecti-ves on social capital and health. Springer, 2013. 87-121.

Skrabski Á, Kopp M, Kawachi I. Social capital and collective efficacy in Hungary: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. J Epidemiol Community Health 2004;58(4):340-345.

Skrabski Á, Kopp M, Kawachi I. Social capital in a changing society: cross sectional associations with middle aged female and male mortality rates. J Epidemiol Community Health 2003;57(2):114-119.

Kawachi I, Berkman LF. Social ties and mental health. J Urban Health 2001;78(3):458-467.

Kawachi I, Kennedy BP, Glass R. Social capital and self-rated health: a contextual analysis. Am J Public Health 1999;89(8):1187-1193.

Kawachi I, Kennedy BP. Health and social cohesion: why care about income inequality? BMJ, 314:1037–40, 1997

Kawachi I, Kennedy BP, Lochner K, Prothrow-Stith D. Social capital, income inequality, and mortality. Am J Public Health 1997;87(9):1491–8.

Skrabski Á. A társadalmi tőke változásai Magyarországon az átalakulás időszakában. 2008. In: Kopp M (editor). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. pp 121-130.

Skrabski Á. Társadalmi tőke és egészségi állapot az átalakuló társadalomban. Corvinus Kiadó, 2003.

Kopp M, Rózsa S, Skrabski Á. A Hungarostudy 2002 és a Hungarostudy 2006 követéses vizsgálat kérdőívei. In: Kopp M (editor). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. pp 34-43.

Susánszky P, Gerő M. A civil részvételt segítő és gátló tényezőkről. In: Susánszky É., Szántó Zs. (editors). Magyar lelkiál-lapot 2013. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013. pp 25-41.

Székely A. A vallásosság alakulása Magyarországon 1995-2006 között. A vallásosság összefüggései a gyermekszámmal. Vallásosság és lelki-egészségi állapot. In: Kopp M (editor). Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. pp 373-381.

Albert F, Dávid B, Németh R. Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003. Kutatási jelentés. Társas támogatás, társadalmi kohézió. Országos Epidemiológiai Központ, 2005. Internetes elérhetőség: http://regi.oefi.hu/olef/OLEF2003/Jelentesek/TarsastamogatottsagOLEF2003.pdf (Elérve: 2018.10.30.)

Bajekal M, Purdon S. Social capital and social exclusion: development of a condensed module for the health survey for England. National centre for social research, 2001.

Kopp M, Mészáros E. Az életminőség és a jóllét társadalmi-gazdasági különbségei Magyarországon. In: ELEF 2009. Tanulmányok II. Az egészség társadalmi, gazdasági összefüggései. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012. pp 9-32.

World Health Organization. International classification of functioning, disability and health (ICF). World Health Organization, 2001. (Magyarul: A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. Egészségügyi Világszervezet, 2004.)

Az adatbank, illetve annak a felhasználói segédlet letölthető az OECD honlapjáról: http://www.oecd.org/std/social-capital-project-and-question-databank.htm (Elérve: 2018.10.30.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i6.376

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)