Cikkismertetés: Alkoholfogyasztás és az általa okozott betegségteher a világ 195 országában és különböző régióiban 1990 és 2016 között: szisztematikus elemzés a 2016-os Globális Betegségteher Vizsgálathoz [Article review: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016]

Pál László, Szűcs Sándor

Összefoglaló


Az alkoholfogyasztás összetett hatással van egészségünkre. Epidemiológiai vizsgálatok alapján a túlzott szeszesital-fogyasztás 60 akut és krónikus megbetegedés kockázati tényezője. Számos korábbi kutatás tett már kísérletet az alkoholfogyasztással járó kockázatok és betegségteher meghatározására, azonban az ezeknél alkalmazott módszertan csak korlátozott becslésekre volt alkalmas. A szemlében bemutatott kutatás célja, hogy a korábbi eredményekre alapozva az eddiginél jobb becslést nyújtson az alkoholbevitellel összefüggő betegségteherről a világ 195 országában, a 15-95 éves férfi és női korosztályra, 1990 és 2016 között. A globális betegségteher egyik legfontosabb rizikótényezője az alkoholfogyasztás, mely a 15-49 éves korosztályban a halálozások közel 10%-áért felelős. A kutatás eredményei igazolták, hogy nincs biztonságos alkoholfogyasztás. Ezért a szeszesitalfogyasztás csökkentését elősegítő egészségpolitikai intézkedések a leghatékonyabbak az alkohol által okozott betegségteher mérséklésére.

Kulcsszavak


alkoholfogyasztás; globális betegségteher; egészségkockázat [alcohol consumption; global disease burden; health risk]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018 Sep 22;392(10152):1015-1035. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31310-2
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i1.388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)