Viselkedésértés - A magatartástudomány eredményeinek hasznosítása a szakpolitika alkotásban [Behaviour insights - Applying the results of behaviour sciences to policy making]

Taller Ágnes, Csizmadia Péter

Összefoglaló


Az elmúlt években a viselkedésértés elmélete fokozatosan elismerésre került a nagy nemzetközi szervezetek (Európai Bizottság, OECD, Világbank) által, mint a szakpolitika kialakításának hatékony eszköze. 2010-ben az Egyesült Királyság kormánya alapított viselkedésértéssel foglalkozó tanácsadó testületet (Behaviour Insights Team), 2015 óta pedig az Amerikai Egyesült Államokban kormányrendelet írja elő, hogy a kormányszerveknek be kell építeniük szakpolitikáikba a Társadalom- és Viselkedéstudományi Csoport (Social and Behavioral Sciences Team) felismeréseit. Különböző intézményesített formában Hollandia, Németország, Franciaország és Dánia is foglalkozik a témával. A közlemény a viselkedésértés elméleti alapjainak áttekintését követően az egészségfejlesztésben való alkalmazás néhány gyakorlati példáját ismerteti. Összességében elmondható, hogy a viselkedésértés alkalmazása hatékonyabbá teheti az intézkedéseket az egészségfejlesztés terén is, azonban egyelőre számos kérdést felvet a legitimáció, a hatásosság és a tudományos megalapozottság tekintetében. A viselkedésértés átlátható és következetes alkalmazása érdekében a jövőben javasolt az adott beavatkozások hatásosságának vizsgálata, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatcsere.

Behaviour insights are increasingly being recognised in the last years by major international bodies (European Commission, OECD, World Bank) as an efficient tool in policy making. In the United Kingdom, an advisory body was set up by the government in 2010 to study behaviour insights (Behaviour Insights Team) and from 2015, an Executive Order calls for Federal Agencies in the United States of America to design government policies using findings of the Social and Behavioral Sciences Team. The Netherlands, Germany, France and Denmark also addresses this issue in different institutional structures. This paper reviews the theory of behaviour insights and describes some of its practices in health promotion. To sum it up, applying behaviour insights can improve the efficiency of health promotion measures, as well, however, at the moment there are a number of issues to consider in relation to its legitimacy, effectiveness and scientific foundations. In order to apply behaviour insights in a transparent and consistent way, future evaluation of the interventions’ effectiveness as well as exchanging experiences is advised.

Kulcsszavak


viselkedésértés; magatartástudomány; egészségfejlesztés; behaviour insights; behaviour sciences; health promotion

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Joana Sousa Lourenço, Emanuele Ciriolo, Sara Rafael Almeida, and Xavier Troussard: Behavioural insights applied to policy: European Report 2016. EUR 27726 EN; doi:10.2760/903938 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/behavioural-insights-applied-policy-european-report-2016 (Elérve: 2016.07.05.)

Golovics József: Korlátozott racionalitás és altruizmus: behaviorizmus a közgazdaság-tudományban, Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 2. szám, 2015. június, 158–172. o.

Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein: Nudge – Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról – a pénzügyi válság után. Manager Könyvkiadó Kft. 2011

Marosán György: A gazdasági döntés evolúciós elméletének néhány kérdése a döntési helyzet meta- és utóértékelése, mint a döntés alapeleme, Köz-Gazdaság 2011/1.

Applying behavioural insight to health. Cabinet Office. Behaviour Insights Team. 2010 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60524/403936_BehaviouralInsight_acc.pdf (Elérve: 2016.07.06.)

Alemanno, Alberto, A Behavioural Approach to Health Promotion: Informing the Global NCD Agenda with Behavioural Insights (August 4, 2014). in A. Alemanno – A. Garde, Regulating Lifestyle – Europe, Alcohol, Tobacco and Unhealthy Diets, Cambridge University Press (2014 Forthcoming); HEC Paris Research Paper No. LAW-2014-1054. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2475805 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2475805 (Elérve: 2016.06.20.)

Behavioural insights and health. Case Studies. Local Government Association. January 2016. http://www.local.gov.uk/documents/10180/7632544/L16-11+Behavioural+insights/0f9b83a6-cab1-43c2-ba99-2f381c1d2630 (Elérve: 2016.06.19.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i2.39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)