A testbecsülést befolyásoló tényezők vizsgálata serdülő lányok körében [Study of factors related to female adolescents’ body appreciation]

Obál Annabella, Hamvai Csaba, Pikó Bettina

Összefoglaló


Összefoglaló:
Bevezetés: A serdülőkor a testi és lelki változások időszaka, ami különösen a lányok számára megterhelő élmény. A serdülő lányok testükkel való elégedettsége csökken, énképük negatívabb irányba változik, ami evészavarokhoz, egészségkárosító viselkedéshez, depresszióhoz vezethet. Jelen kutatásunkban olyan egészségváltozók szerepét vizsgáltuk, melyek befolyásolhatják a serdülő lányok testbecsülésének mértékét.
Módszerek: Vizsgálatunkban 454 szegedi és hódmezővásárhelyi középiskolás lány vett részt (14-20 évesek, átlag= 16,3 év, szórás =1,1). Az adatgyűjtéshez papíralapú, önkitöltős kérdőívet használtunk.
Eredmények: A családban előforduló evészavar és elhízás, a jelenlegi és a múltbéli fogyókúrák, a dohányzás és az alkoholfogyasztás mind hozzájárulnak a testbecsülés mértékének csökkenéséhez. Azonban, aki jobban odafigyel táplálkozására, rendszeresen sportol és saját egészségét jónak vagy kiválónak értékeli, nagyobb fokú testbecsüléssel rendelkezik. A testtömegindex (BMI) szerint, aki vékonyabb, annak a testbecsülés mértéke is magasabb. A testkép értékelése esetében, aki a saját testalkatát vékonyabbnak jelölte, nagyobb fokú testbecsülésről számolt be.
Következtetés: Eredményeink alapján az egészségvédő magatartás, mint a sportolás, a jó saját egészségi állapot megítélése, a saját testalkat vékonyabbként való észlelése, az alacsonyabb BMI és az étkezésre való odafigyelés mind hozzájárulhatnak a testbecsülés mértékének növekedéséhez.
A pozitív testkép kialakítását célzó programok középpontjában gyakran a rizikótényezők állnak, fontos lenne azonban a pozitív testkép protektív komponenseinek hangsúlyozása is, a már meglévő erőforrások erősítése. Jövőbeli kutatások célja lehet a testbecsülés további védőfaktorainak feltérképezése és összefüggéseinek feltárása.

Summary:
Introduction: Adolescence is a time of not only physiological but also psychological changes, which period, especially for girls, could be challenging. Girls’ satisfaction with their bodies decreases, and negative self-image increases which may lead to eating disorders, depression and adoption of health damaging behaviors. The aim of our study was to investigate the role of health factors in body appreciation among adolescent girls.
Methods: The sample consisted of 454 high school students in Szeged and Hódmezővásárhely (aged between 14-20 years, mean=16.3, SD=1.1). Self-administered questionnaire was used as a method of data collection.
Results: Our findings suggest that the presence of eating disorders and obesity in family members, present and past dieting, smokingand drinking all contribute to low level of body appreciation. However, those who pay attention to what they eat, who engage in sports regularly, who perceive their health as good/excellent possess a higher level of body appreciation. Those who have lower BMI scores and perceive themselves slimmer also have a higher level of body appreciation.
Conclusion: The results highlight that health protective behaviors like engaging in sports regularly, perceiving one’s own health state better, perceiving one’s body as slim, having low or normal level of BMI scores and paying attention to healthy eating all contribute to higher level of body appreciation. Most programs focusing on the enhancement of body image may target on risk factors; however it would be important to emphasize protective factors of positive body image, to strengthen one’s own resources and to develop other protective factors. The aim of future studies could be the exploration of other protective factors of positive body image and to investigate their relationship.

Kulcsszavak


serdülő lányok; testbecsülés; védőfaktorok [adolescent girls; body appreciation; protective factors]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Ricciardelli LA, Yager Z. Adolescence and body image from development to preventing dissatisfaction. Routledge, Abingdon, Eng., 2016, p.55. doi: 10.4324/9781315849379

Van Droogenbroeck F, Spruyt B, Keppens G. Gender differences in mental health problems among ado-lescents and the role of social support: Results from the Belgian health interview surveys 2008 and 2013. BMC Psychiatry 2016;18:6. doi: 10.1186/s12888-018-1591-4

Klump Kl. Puberty as a critical risk factor for eating dsorders: Areview of human and animal studies. Horm Behav 2013;64:399–410. doi: 10.1016/j.yhbeh.2013.02.019

Helman CG. Kultúra, egészség és betegség. Medicina Kiadó, Budapest, 2003.

Cash TF. Body image: Past, present and future. Body Image 2004;1:1–5. doi: 10.1016/S1740-1445(03)00011-1

Cash TF. Cognitive-bahavioral perspective on body image. In: Body image. A handbook of science, practice and prevention. (Eds.: Cash TF Pruzinsky T.) Guilford Press, New York, 2011, pp. 39–48.

Grogan S. Body image. Understanding body dissatisfaction in men, women, and children. Routledge, London and New York, 2008.

Damiano SR, Gregg KJ, Spiel EC, et al. Relationships between body size attitudes and body image of 4-year-old boys and girls, and attitudes of their fathers andmothers. J Eat Disord 2015;3:16. doi: 10.1186/s40337-015-0048-0

Ricciardelli LA, McCabe MP. Children’s body image concerns and eating disturbance: A review of the literature. Clin Psychol Rev 2001;21(3):325–44. doi: 10.1016/S0272-7358(99)00051-3.

Levine MP, Smolak l. Body image develpoment in adolscence. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice, Cash TF, Pruzinszky T (eds.) Guilford Press, New York, 2002, pp. 74–82. doi: 10.1080/10640260390218738.

Rosenblum CD, Lewis M. The relationship among body image, physical attractiveness and body mass in adolescence. Child Development 1999;70:50-64.

Wertheim EH, Paxton SJ. Body image development in adolescent girls. In: Body image. A handbook of science, practice and prevention. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice, Cash TF, Pruzinszky T (eds.) Guilford Press, New York, 2011, pp. 76–84. doi: 10.1080/10640260390218738.

Tylka TL. Positive psychology perspectives on body image. In Body image:A handbook of science, practice, and prevention (2nd ed), Cash TF, Smolak L (eds.) Guilford Press, New York, 2011, pp. 56–64.

Choate LH. Toward a theoretical model of women’s body image resilience. J Couns Develop 2005;83:320–30. doi: 10.1002/j.1556-6678.2005.tb00350.x.

Avalos LC, Tylka TL, Wood-Barcalow N. The Body Appreciation Scale: Development and psychometric evaluation. Body Image 2005;2:285–97. doi: 10.1016/j.bodyim.2005.06.002.

Wood-Barcalow NL, Tylka TL, Augustus-Horvath CL. „But I like my body”: Positive body image charac-teristics and a holistic model for young-adult women. Body Image 2010;7:106–16. doi: 10.1016/j.bod-yim.2010.01.001.

Homan KJ, Tylka TL. Appearance-based exercise motivation moderates the relationship between exercise frequency and positive body image. Body Image 2014;11:101–8. doi: 10.1016/j.bodyim.2014.01.003.

Tiggemann M, McCourt A. Body appreciation in adult women: Relationships with age and body satisfac-tion. Body Image 2013;10(4):624–7. doi: 10.1016/j.bodyim.2013.07.003.

Iannantuono AC, Tylka TL. Interpersonal and intrapersonal links to body appreciation in college women: An exploratory model. Body Image 2012;9(2):227–35. doi: 10.1016/j.bodyim.2012.01.004

Andrew R, Tiggemann M, Clark L. Predicting body appreciation in young women: An integrated model of positive body image. Body Image 2016;18:34–42. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.04.003.

Alcaraz-Ibáñez M, Cren Chiminazzo JG, Sicilia Á, Teixeira Fernandez P. (2017): Examining the psychometric properties of the Body Appreciation Scale-2 in Brazilian adolescents. Psychol Soc Educ 2017;9(3): 505–15. doi: 10.25115/psye.v9i3.1101

Lemoine JE, Konradsen H, Lunde Jensen A, Roland-Lévy C, Ny P, Khalaf A, Torres S. Factor structure and psychometric properties of the BodyAppreciation Scale-2 among adolescents and young adults in Danish, Portuguese, and Swedish. Body Image 2018:26:1–9. doi: 10.1016/j.bodyim.2018.04.004

Iannantuono AC, Tylka TL. (2012). Interpersonal and intrapersonal links to body appreciation in college women: An exploratory model. Body Image 2012;9:227–35. doi:10.1016/j.bodyim.2012.01.004

Jones A, Winter VR, Pekarek E, Walters J. Binge drinking and cigarette smoking among teens: Does body image play a role? Chilld Youth Serv Rev 2018;91:232–6. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.06.005.

Dumitrescu AL, Zetu L, Teslaru S, Dogaru BC, Dogaru CD. Is it an association between body appreciation, self-criticism, oral health status and oral health-related behaviors? Rom J Int Med 2008;46(4): 343–50.

Cox AE, Ullrich-French S, Howe HW, Cole AN. A pilot yoga physical education curriculum to promote positive body image. Body Image 2017;23:1–8. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.07.007.

Homan KJ, Tylka TL. Appearance-based exercise motivation mode-rates the relationship between exercise frequency and positive body image. Body Image 2014;11:101–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.bod-yim.2014.01.003

Andrew R, Tiggemann M, Clark L. Predictors and health-related outcomes of positive body image in adolescent girls: A prospective study. Dev Psychol, 2016;52:463–74.

Golan M, Crow S. Parents are key players in the prevention and treatment of weight-related problems. Nutr Rev 2004;62:39–50. doi: 10.1301/nr.2004.jan.39–50

Webb JB, Rogers CB, Etzel L, Padro MP. “Mom, quit fat talking—I'm trying to eat (mindfully) here!”: Evaluating a sociocultural model of family fat talk, positive body image, and mindful eating in college women. Appetite 2018;126:169–75. doi: 10.1016/j.appet.2018.04.003

Arroyo A, Segrin C, Anderson KK. Intergenerational transmission of disordered eating: Direct and indirect maternal communication among grandmothers, mothers, and daughters. Body Image 2017;20:107–15. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.01.001

Sonneville KR, Calzo JP, Horton NJ, Haines J, Austin SB, Field AE. Body satisfaction, weight gain, and binge eating among overweight adolescent girls. Int J Obes 2012;36:944–9. doi: 10.1038/ijo.2012.68

Tylka TL., Wood-Barcalow NL. The body appreciation scale-2: Item refinement and psychometric evaluation. BodyImage 2015;12:53–67. doi: 10.1016/j.bodyim.2014.09.006.

Béres A, Czeglédi E, Babusa B. A testedzésfüggőség és a testkép vizsgálata fitneszedzést végző nők körében. Mentálhig Pszichoszom 2013;14:91-114. doi: 10.1556/Mental.14.2013.2.1

Swami V, Ng SK, Barron D. Translation and psychometric evaluation of a Standard Chinese version of the Body Appreciation Scale-2. Body Image 2016;18:23-6. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.04.005

Alleva JM, Martijn C, Veldhuis J, Tylka TL. A Dutch translation and validation ofthe Body Appreciation Scale-2: An investigation with female university students in the Netherlands. Body Image 2016; 19:44–8. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.08.008

Meneses L, Toreres S, Miller KM, Barbosa MR. Extending the use of the Body Appreciation Scale -2 in older adults: A Portuguese validation study. Body Image 2019;29:74-81. doi: 10.1016/j.bodyim.2019.02.011

Razmus M, Razmus W. Evaluating the psychometric properties of the Polish version of the Body Appreciation Scale-2. Body Image 2017;23:45-9. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.07.004

Swami V, Tudorel O, Goian C, Barron D, Vintila M. Factor structure and psychometric propertiesof a Romanian translation of the Body Appreciation Scale-2. Body Image 2017;23:61-8. doi: 10.1016/j.bod-yim.2017.08.001

Kertechian S, Swami V. An examination of the factor structure and sex invariance of a French translation of the Body Appreciation Scale-2 in university students. Body Image 2017;21:26-9. doi: 10.1016/j.bod-yim.2017.02.005

Halliwell E, Jarman H, Tylka T, Slater A. Adapting the Body Appreciation Scale-2 for Children: A psychometric analysis of the BAS-2C. Body Image 2017;21:97-102. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.03.005

Falon AE, Rozin P. Sex differences in perceptions of desirable body shape. J Abnorm Psychol 1985;94(1):102–5.

Rodgers RF, Faure K, Chabrol H. Gender differences in parental influences on adolescent body disstaisfactionand disordered eating. Sex roles 2009;61:837–49. doi: 10.1007/s11199-009-9690-9.

Neumark –Sztanier D, Bauer KW, Friend S et al. Family weight talk and dieting: How much do they matter for body dissatisfaction and disordered eating behaviors in adolescent girls? J Adolesc Health 2010;47:270–6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.02.001.

Keery H, Eisenberg ME, Boutelle E, Neumark-Sztainer D, Story M. Relationship between maternal and adolescent weight-related behaviors and concerns: The role of perception. JPsychosom Res 2006;61:105–11. doi: 10.1016/j.jpsychores.2006.01.011.

Gaspar MJM, Amaral TF, Oliveira BMPM, Borges N. Protective effect of physical activity on dissatisfaction with body image in children: A cross sectional study. Psychol Sport Exercise 2011;12:563–9. doi: 10.1016/j.psychsport.2011.05.004.

Frank R, Claumann GS, Felden ÉPG, Silva DAS, Pelegrini A. Body weight perception and body weight control behaviors in adolescents. J Pediatr (Rio J) 2018;94(1):40–7. doi: 10.1016/j.jped.2017.03.008.

Guedes DP, Legnani RF, Legnani E. Motivos para a prática de exercicio fisisco em universitários de acordo com o índice de massa corporal. Revist Brasil Ativid Física & Saúde 2013;17:270–4.

Quick V, Nansel TR, Liu D, Lipsky LM, Due P, Ianotti RJ. Body size perception and weight control in youth: 9-year international trends from 24 countries. Int J Obes (Lond) 2014;38:988–1074. doi: 10.1038/ijo.2014.62.

Silva AO, Diniz PRB, Santos MEP, Ritti-Dias RM, Farah BQ, Tassitano RM, Oliveira LMFT. Health self-percep-tion and its association with physical activity and nutritional status in adolescents. J Pediatr (Rio J) 2018; in press. doi: 10.1016/j.jped.2018.05.007.

Yager Z, O’Dea J. A controlled intervention to promote a healthy body image, reduce eating disorder risk and prevent excessive exercise among trainee health education and physical education teachers. Health Educ Res 2010;25:841–52. doi: 10.1093/her/cyq036
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i2.396

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)