Pánrezisztens kórokozók által okozott többlethalálozás: mi áll valójában a szakirodalomban? [Excess mortality due to pandrug resistant bacteria: a survey of the literature]

Gajdács Márió

Összefoglaló


Az antibiotikumok felfedezése és klinikumban alkalmazása az egészségügy történetének egyik legnagyobb sikere, azonban az antibiotikum-rezisztens kórokozók globális terjedésével az eddigi eredmények veszélybe kerültek. A bakteriális rezisztencia problémájáról számos jelentést és szakmai ajánlást tettek közzé, azonban fontos megjegyezni, hogy az összes fent említett jelentésben közölt mortalitási adatok matematikai modelleken alapuló, becsült értékek.
A releváns, angol és magyar nyelvű közlemények kiválasztását irodalomkutatás előzte meg a PubMed adatbázisban. A beválogatott cikkek közé a megfelelő kulcsszavak felhasználásával azok a 2018. december 10. előtt megjelent publikációk kerültek, amelyek pánrezisztens (PDR) bakteriális infekciók által közvetlenül okozott halálesetekről számoltak be a humán gyógyászatban.
Az irodalomkutatás során a PubMed adatbázisából 2386 közlemény felelt meg a keresési kritériumoknak. Ebből mindössze négy olyan közleményt sikerült azonosítani, amely összesen 14 PDR-asszociált halálesetről számol be. Öt esetben mucoviscidosisban (cisztikus fibrózis) szenvedő betegeket vizsgáltak, s a legtöbb halálos kimenetelű eset PDR Klebsiella pneumoniae-hez volt köthető.
Habár a felhasznált kutatási módszernek vannak korlátai, az eredmények azt sugallják, hogy a tudományos folyóiratokban publikált, pánrezisztens kórokozók miatt bekövetkezett halálesetek száma nincs összhangban a nemzetközi jelentésekben közölt becsült többlethalálozás (23 000-25 000/év) mértékével. Az antibiotikum-rezisztenciához kapcsolódó problémakör rendkívül összetett, amely az új antibiotikumok fejlesztésén túl az antibiotikumok legmegfelelőbb felhasználására és az optimális terápia kiválasztására irányuló törekvésekben, illetve a szigorú infekciókontroll- tevékenységekben nyilvánul meg.

The discovery and use of antibiotics in the clinical practice can be considered as one of the greatest successes in the history of medicine, but with the global spread of antibiotic re-sistant pathogens, the results of this success story are being compromised. Many reports and professional recommendations have been published on the significance of bacterial resistance, but it is important to note that all mortality data reported in these reports are based on estimated values based on mathematical models.
A literature search was conducted using PubMed database to look for relevant publication. During the course of this study, publications reporting on deaths directly attributable to pandrug-resistant (PDR) bacterial infections and published before 10th December, 2018 were included, using appropriate keywords. English and Hungarian publications were analyzed.
In the course of literature search, 2386 publications matched the search criteria from Pub-Med. A total of four communications have been dentified that report a total of 14 PDR-associated deaths. In five cases, patients had cystic fibrosis and most fatal cases were asso-ciated with PDR Klebsiella pneumoniae.
Although there are limitations to this study, the results suggest that the number of deaths caused by pandrug-resistant pathogens is inconsistent with the estimated extra-mortality (23000-25000 per year) published in international reports. The problem of antibiotic resistance is extremely complex, in addition to the development of new antibiotics, the solutions include the prudent use of these drugs and strict infection control measures.

Kulcsszavak


antibiotikum; pánrezisztencia; PDR; irodalomkutatás [antibiotic; pandrug resistance; PDR; literature search]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Andersson DI, Hughes D. Antibiotic resistance and its cost:is it possible to reverse resistance? Nat Rev Microbiol 2010; 8: 260–71.

Bush K, Courvalin P, Dantas G et al. Tackling antibiotic resistance. Nat Rev Microbiol 2011; 9: 894–6.

Spengler G, Kincses A, Gajdács M et al. New Roads Leading to Old Destinations: Efflux Pumps as Targets to Reverse Multidrug Resistance in Bacteria. Molecules 2017; 22(3):468. https://doi.org/10.3390/molecules22030468

Gajdács M, Paulik E, Szabó A. Közforgalomban dolgozó gyógyszerészek antibiotikum felhasználással és rezisztenciával kapcsolatos véleménye. Acta Pharm Hung 2018; 88(43):249-52.

Gajdács M, Paulik E, Szabó A. Közforgalomban dolgozó gyógyszerészek attitűdvizsgálata a fertőző betegségekkel kapcsolatos szerepkörük kiszélesítésére vonatkozóan Magyarország délkeleti részén. Gyógyszerészet 2019; 63(1): 26-30.

ECDC/EMEA Joint Technical Report (2009) The bacterial challenge: time to react. 2009. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf (Elérve: 2018. 12. 30.)

CDC Antibiotic/Antimicrobial Resistance (AR/AMR). https://www.cdc.gov/drugresistance/biggest_threats.html

(Elérve: 2018. 12. 30.)

World Health Organization (2014) Antimicrobial resistance: global report on surveillance. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf. (Elérve: 2018. 12. 30.)

Political Declaration of the High-Level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance: draft resolution. United Nations Digital Libary https://digitallibrary.un.org/record/842813?ln=en (Elérve: 2018. 12. 30.)

O’Neill J (2014) Antimicrobial resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations. https://amr-review.org/sites/default/files/AMRReviewPaper-Tacklingacrisisforthehealthandwealthofnations_1.pdf

(Elérve: 2018. 12. 30.)

Cassini A, Högberg D-L, Plachouras D et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis 2019; 19(1):55-56.

Abat C, Rolain J-M, Dubourg G et al. Evaluating the clinical burden and mortality attributable to antibiotic resistance: the disparity of empirical data and simple model estimations. Clin Infect Dis 2017; 65:S58–S63.

Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB et al. Multidrug-resistant, extensively drug resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect 2012; 18:268–81.

Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer 2017. évi eredményeiről https://www.antsz.hu/data/cms88661/NNSR_2017.pdf (Elérve: 2018. 12. 30.)

Abat C, Fournier P-E, Jimeno M-T et al. Extremely and pandrug-resistant bacteria extra-deaths: myth or reality? Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018; 37(9):1687-97.

Dobbin C, Maley M, Harkness J et al. The impact of pan-resistant bacterial pathogens on survival after lung transplantation in cystic fibrosis: results from a single large referral centre. J Hosp Infect 2004; 56:277–82.

Hadjiliadis D, Steele MP, Chaparro C et al. Survival of lung transplant patients with cystic fibrosis harboring panresistant bacteria other than Burkholderia cepacia, compared with patients harboring sensitive bacteria. J Heart Lung Transplant 2007; 26:834–8.

Falagas ME, Rafailidis PI, Matthaiou DK et al. Pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii infections: characteristics and outcome in a series of 28 patients. Int J Antimicrob Agents 2008; 32:450–4.

Elemam A, Rahimian J, Mandell W. Infection with panresistant Klebsiella pneumoniae: a report of 2 cases and a brief review of the literature. Clin Infect Dis 2009; 49:271–4.

Magyarország népessége. KSH statisztika https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html

(Elérve: 2018. 12. 30.)

de Kraker MEA, Stewardson AJ, Harbarth S. Will 10 million people die a year due to antimicrobial resistance by 2050? PLoS Med 2016; 29(13):e1002184.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i2.397

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)