A felső tagozatos és a középiskolai biológia tankönyvek szerepe az egészségnevelésben [The role of elementary school senior class- and secondary school biology textbooks in health education]

Szalainé Tóth Tünde, Nagyné Horváth Emília, Falus András, Bihariné Krekó Ilona, Mészárosné Darvay Sarolta, Kitzinger István, Kukovecz Éva, Karacs Zsuzsanna, Horváth Zsolt, Kőrösiné Molnár Andrea, Jánossyné Solt Anna, Feith Helga Judit

Összefoglaló


Az ifjúsági egészségfejlesztés nagy jelentőségű a jelen és a jövő társadalma számára. Mindehhez az iskolai tananyagokon túl komplex, átfogó és a gyakorlati munkában, tanácsadásban is jól használható, felelősségteljes információkat kívánunk adni a korszerű környezettudatosság, a táplálkozás, a mozgáskultúra és a szenvedélybetegségek kérdésein át többek között az iskola-egészségügy, a mentálhigiéné, a pszichoszomatikus kórképek, az egészséges öregedés, a család és a bioetika legfőbb kérdéseinek köréből.
Ehhez pontos ismeretek szükségesek az iskolai tananyag egészségneveléssel kapcsolatos részleteit illetően. Áttekintésünk alapján megállapítható, hogy az ötödik osztálytól a nyolcadikig, majd tizenkettedikig a természettudományos tanulmányi-oktatási terv és az oktatási tananyag (egy-két részletkérdéstől eltekintve) alkalmas az egészségtudatosságra való nevelés korcsoportra specifikus alapjainak lerakására.

Youth health promotion is of great importance for present and future society. For this, beyond school curricula, we want to provide comprehensive, complex, and reliable information well-developed for use in practice and counselling, including the issues of modern environmental awareness, nutrition, movement culture and addictions, among others, the key issues of school health, mental health, psychosomatic diseases, healthy aging, family and bioethics.
This requires accurate knowledge of the school curriculum related to health education. Based on our review it can be concluded that from the fifth grade to the eighth, and then to the twelfth, the science education plan and educational curriculum (apart from one or two minor details) are suitable for laying the foundation for the age-specific basis of health awareness education.

Kulcsszavak


egészségnevelés; köznevelés; biológia oktatás; tankönyvek [health education; public education; biology teaching; textbooks]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Feith HJ, Lukács Á, Gradvohl E, et al. Health education – responsibility – changing attitude. Acta Univ. Sapientiae, Social Analysis. 2018;8:55−74. doi: 10.2478/aussoc-2018-0004

Darvay S. Intézmények közötti együttműködés az iskolai egészségfejlesztés megvalósításában. Iskolások Egészségéért XII. Országos Továbbképző Konferencia. Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság, Budapest, 2016. október 14.

Lukács JÁ, Mészárosné Darvay S, Soósné Kiss Zs és mtsai. Kortárs egészségfejlesztési programok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében – Szisztematikus áttekintés. Egészségfejlesztés. 2018;59:6-25. doi: 10.24365/ef.v59i1.215

Csákány A, Hartdégenné Rieder É, Rugli I. Természetismeret 5. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013.

Csákány A, Dombórávi L, Hartdégenné Rieder É. Természetismeret 6. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013.

Asztalos Gy, Paál T. Biológia 7. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2016.

Kovács I, Victor A, Paál T. Biológia 8. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2016.

Kropog E. Biológia-egészségtan 8. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016.

Lénárd G. Biológia a gimnáziumok számára 10. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet , Budapest, 2015.

Lénárd G. Biológia a gimnáziumok számára 11. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015.

Lénárd G. Biológia a gimnáziumok számára 12. Oktatáskutató és FejlesztőIntézet , Budapest, 2015.

Mándics D, Molnár K. Biológia-egészségtan tankönyv 10. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015.

Mándics D, Molnár K. Biológia-egészségtan tankönyv 11. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015.

Mándics D, Molnár K. Biológia-egészségtan tankönyv 12. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015.

Gál B. Biológia 10. Mozaik Kiadó, Szeged, 2016.

Gál B. Biológia 11. Mozaik Kiadó, Szeged, 2016.

Gál B. Biológia 12. Mozaik Kiadó, Szeged, 2016.

Szerényi G. Biológia érettségizőknek 1. Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.

Szerényi G. Biológia érettségizőknek 2. Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.

Oláh Zs. Biológia 9. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.

Oláh Zs. Biológia 10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.

Oláh Zs. Biológia 11. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.

Zátonyi Sz. Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára. Apáczai Kiadó, Budapest, 2011.

Nemzeti Köznevelési Portál: portal.nkp.hu
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i2.413

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)