Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei II. – Iskolai felmérés [Results of the School Health Communication Survey I. – Student Survey]

Zsiros Emese, Balku Eszter, Vitrai József

Összefoglaló


Az iskolai Egészségkommunikációs Felmérés célja, hogy feltérképezze a 5., 7. és 9. osztályos magyar tanulók egészségmagatartását és az azt befolyásoló tényezőket. Módszertan: jelen elemzést országosan reprezentatív mintán végeztük, amely többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással készült. Az adatfelvétel az iskolai osztályokban, anonim módon, önkitöltős kérdőív segítségével és képzett kérdezőbiztosok irányítása mellett zajlott. A megvalósult mintát 7443 megfelelően kitöltött kérdőív alkotja. A kérdések lefedték az egészséggel kapcsolatos ismereteket, attitűdöket, motivációkat, a testi, és lelki egészséget, a pszichológiai tulajdonságokat, az egészségmagatartást, a társas támogatottságot, a kommunikációs szokásokat, az egészséggel kapcsolatos információkeresést valamint a megkérdezettek társadalmi-gazdasági jellemzőit. Eredmények: jelen cikkben bemutatjuk a vizsgálat leíró eredményeit. Összegzés: az egészséggel kapcsolatos viselkedés és az ezeket meghatározó képességek, motiváció és környezet ismeretében lehetővé válik a beavatkozások tervezése és a szükséges kommunikációs csatornák azonosítása.

The School Health Communication Survey was planned to map the Hungarian 5th, 7th and 9th grade students’ health behavior and the factors influencing it. Method: the current analysis was done within the Hungarian nationally representative sample which was drawn by the use of multi-stage, stratified cluster sampling technique. Data collection was carried out in classrooms, using anonymous self-reported questionnaires under the control of trained personnel. The cleaned sample contains 7443 questionnaires, filled in appropriately. The questions cover knowledge about and attitude to health, somatic and mental health status, psychological characteristics, health behaviors, social support, media consumption, health related information seeking, and socio-demographic characteristics. Results: this article presents the descriptive results of the survey. Discussion: in the light of information available on health-related behavior and its influencing factors such as capability, motivation and opportunity it is possible to plan interventions and to identify necessary communication channels.

Kulcsszavak


iskoláskorúak; egészségkommunikáció; viselkedésváltoztatás; COM-B modell; school-aged children; health communication; behavior change; COM-B model

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Investing in children: the European child and adolescent health stategy 2015-2020. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe. 2014 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/253729/64wd12e_InvestCAHstrategy_140440.pdf?ua=1 (Elérve: 2016.08.29.)

Inchley J, Currie D. (2013). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2013-2014 Survey

Németh Á, Költő A. (Szerk.), Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés.Budapest.Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet. http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf (Elérve: 2016.08.29.)

Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Science. 2011;6:42. doi:10.1186/1748-5908-6-42

Balku E, Berki J, Csizmadia P, et al (2015) Health Riport. National Institute for Health Development

Balku E, Vitrai J (2016) Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei I. ̶ Felnőtt felmérés. Egészségfejlesztés, 57. évf. 2. szám (2016)

World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. Geneva, Switzerland. World Health Organization. 2013

ESPAD 2011: Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L.. The 2011 ESPAD report. 2012

Elekes Zs.: Egy változó kor változó ifjúsága: Fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon. ESPAD 2007. L'Harmattan. Budapest. 2009.

Buhi ER, Daley EM, Fuhrmann HJ, Smith S. An observational study of how young people search for online sexual health information. J Am Coll Health 2009:58:101–11. doi: 10.1080/07448480903221236

Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979: 9:139–145. doi: 10.1017/S0033291700021644

Örkényi Á, Kökönyei Gy. Szenzoros élménykeresés. In. Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Budapest, 2011. Országos Gyermekegészségügyi Intézet.

Schwarzer R, Jerusalem M. In. Wright JWS, Johnston M. Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs. Windsor, UK: NFER-NELSON 1995: 35–37. doi: 10.1037/t00393-000Macías YF, Glasauer P. Guidelines for assessing nutrition-related Knowledge, Attitudes and Practices. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 2014

Abbott R, Macdonald D, Stubbs C, et al. Healthy Kids Queensland Survey 2006 – Full Report, 2008

Smolak L, Levine MP. Toward an Empirical Basis for Primary Prevention of Eating Problems with Elementary School Children. Eat Disord J Treat Prev 1994: 2:293–307. doi: 10.1080/10640269408249128

Cantril H. The pattern of human concerns. Rutgers Un. New Brunswick, New Jersey, USA. 1965

Urbán R, Czeglédi E, Kovács K, Kelemen A. A szenzoros élménykeresés összefüggése az alkoholfogyasztással és az alkohollal kapcsolatos elvárásokkal középiskolások körében. Magyar Pszichológiai Szemle. 2008: 63(3): 499-518.

Rokeach M. Rokeach Values Survey, 1973.

Pikó B . Value orientation and health behavior in adolescents. Iskolakultúra 2008: 62–86.

Kasser T, Ryan RM.Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals. Personal Soc Psychol Bull 1996: 22:280–287. doi: 10.1177/0146167296223006

Huebner E, Laughlin JE, Ash C, Gilman R. Further validation of the Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale. J Psychoeduc Assess 1998: 16:118–134. doi: 10.1177/073428299801600202

OECD 2009

Zabriskie RB, McCormick BP. The influences of family leisure patterns on perceptions of family functioning. Fam Relat 2001: 50:281–289. doi: 10.1111/j.1741-3729.2001.00281.x

Israel AC, Roderick H A,IvanovaMY. A measure of the stability of activities in a family environment. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2002: 24, 85–95.

Sillars A, Koerner A, Fitzpatrick MA. Communication and understanding in parent-adolescent relationships. Hum. Commun. Res. 2005: 31:102–128.

Jessor R, In Bonino S, Cattelino E, Ciairano S.Adolescents and Risk: Behaviors, Functions, and Protective Factors. New York. 2005.

Costa FM, Jessor R, Turbin MS, et al.The Role of Social Contexts in Adolescence: Context Protection and Context Risk in the United States and China. Appl Dev Sci 2005: 9:67–85. doi: 10.1207/s1532480xads0902_3

Zuckerman M. Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge university press. Elgar FJ, Craig W, Trites S J. (2013). Family dinners, communication, and mental health in Canadian adolescents. Journal of Adolescent Health. 1994: 52(4): 433-438.

Eriksson I, Cater Å Andershed AK, Andershed H. What protects youths from externalising and internalising problems? A critical review of research findings and implications for practice. Australian Journal of Guidance and Counselling. 2011: 21(2):113−125.

Michie S, van Stralen M, West R The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science. 2011: 6:42.

Arnold P. Rizikómagatartások. In Németh Á. & Költő A. (Szerk.), Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet. Budapest. 2016.

Balku E, Demjén T, Kimmel Zs, Vitrai J. Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés Egészségügyi Világszervezet. Dohányzás Fókuszpont, Országos Egészségfejlesztési Intézet. Budapest. 2013.

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/oldal/szakmai-anyagok/szakmai-anyagok-egeszsegkommunikacios-felmeres/ (Elérve: 2016.08.29.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i3.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)