Vitaindító: Miért és hogyan kellene a hazai népegészségügyet megújítani? [Debate: Why and how shoud we reform of our national public health?]

Vitrai József

Összefoglaló


A szerző álláspontja szerint a hazai népegészségügy megújításra szorul, mert – az Európai Unió országaihoz és különösen a Visegrádi országokhoz viszonyítva – a magyar lakosság egészségi mutatói egyre inkább lemaradást mutatnak. Ennek oka a szerző szerint az, hogy a szakma nem volt képes kiharcolni az „Egészséget minden szakpolitikába” elv érvényre juttatását. A megújításhoz egyrészt meg kellene erősíteni a hazai népegészségügyi szakma alapjait, másrészt tevékenységeibe más tudományágak képviselőit kellene bevonnia. A megerősített és kiterjesztett szakmai alapokra támaszkodva tisztáznia kellene, milyen legyen a jövő magyarországi népegészségügye, és az hogyan kapcsolódjon az egészségügy és más ágazatok szereplőihez.
Summary
In the opinion of the author, national public health needs to be renewed because the health indicators of the Hungarian population are increasingly lagging behind, compared to the countries of the European Union and especially the Visegrad countries. The reason for this, according to the author, is that the profession was not able to enforce the principle of "Health for All Policies". On the one hand, the foundations of the Hungarian public health should be strengthened for renewal, and on the other hand, representatives of other disciplines should be involved in public health activities. Building on a strengthened and extended professional base, it should clarify the future of public health in Hungary and how it should be related to the health and other sectors.

Kulcsszavak


népegészségügy; megújítás [public health; reform]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg


DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i2.461

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)