Alternatív dohánytermékek használata fesztiválon résztvevő fiatal felnőttek körében (Use of Alternative Nicotine and Tobacco Products Among Young Adults Taking Part in a Hungarian Festival

Dr. Torma Albert, Dr. Fazekas-Pongor Vince, Dr. Terebessy András, Dr. Pénzes Melinda

Összefoglaló


Összefoglaló
Bevezetés: Az alternatív nikotinos- és dohánytermékek (ANDT) a nyugati társadalmakban egyrészt régóta léteznek (például szivar, kézzel sodort cigaretta, pipa, sznüsz, rágódohány, tubák), illetve olyan újabb termékek, amelyek használata az elmúlt években drámaian fokozódott, mint például a vízipipa vagy az e-cigaretta. A szabadtéri zenei fesztiválokat látogató fiatalok körében a legális és illegális szerek fokozott használata jellemző. Tanulmányunk célja egy hazai zenei fesztiválon részt vevő, felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek ANDT használatának és az arra hajlamosító tényezők feltárása.
Módszertan: Keresztmetszeti, anonim, önkitöltős kérdőíves vizsgálatunkat 2015 júliusában az EFOTT nyári fesztiválon részt vevő, felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek körében (n=523, 45,2% nő) végeztük. Leíró statisztikai elemzések mellett többváltozós logisztikus regressziómodellekkel vizsgáltuk az ANDT-használat összefüggését szociodemográfiai, dohányzással kapcsolatos és egyéb magyarázó változókkal.
Eredmények: Mintánk 30,4%-a alkalmanként dohányzott, 18,9%-a pedig naponta dohányzónak vallotta magát. A résztvevők 48,8%-a egyféle, 14,3% legalább kétféle ANDT-t használt, 36,9% pedig semmilyen ANDT-t nem használt. Legalább havonta egyszer a résztvevők 11,0%-a használt vízipipát, 2,2%-a e-cigarettát, 1% körüli vagy az alatti arányban pedig pipát, szivart, szivarkát és füstmentes dohánytermékeket. Az alkalmankénti és legalább havi gyakoriságú együttes használatot tekintve a vízipipa (59,0%), szivar (8,3%) és e-cigaretta (6,3%) bizonyult a legnépszerűbbnek. Az alkalmanként dohányzók 67,9%-a használt havonta vagy alkalmanként vízipipát, 10,3%-a e-cigarettát; a naponta dohányzók 62,7% vízipipát és 14,6%-a e-cigarettát, a nemdohányzók 52,1%-a vízipipát és 0,8%-a e-cigarettát. Az alkalmanként (EH=5,97, 95%CI=2,35–15,14), illetve naponta dohányzás (EH=4,41, 95%CI=1,69–11,52) mellett a problémás alkoholhasználat (EH=3,14, 95%CI=1,12–8,76), a férfi nem (EH=2,98, 95%CI=1,35–6,58), a havi <30 000 forint költőpénz (EH=2,98, 95%CI=1,29–6,86) és a nagyobb szenzoros élménykereső hajlam (EH=1,08, 95%CI=1,01–1,15) bizonyultak a többes ANDT-használat szignifikáns előrejelzőinek szemben az ANDT-használat mellőzésével.
Következtetések: Eredményeink alapján a felsőoktatásban tanuló, szabadtéri zenei fesztiválon részt vevő fiatal felnőttek ANDT-használata számottevő, és jól azonosíthatók az ANDT-használók kiemelt kockázati csoportjai. Éppen ezért a fiatal felnőtt korosztályban is szükség volna többszintű dohányzásprevenciós tevékenységekre.


Summary
Introduction: Alternative nicotine and tobacco products (ANTP) includes long-established tobacco products in Western societies (e.g., cigar, roll-your-own cigarette, pipe, snus, chewing tobacco, snuff) and new products which use have increased dramatically in recent years, e.g., waterpipe and e-cigarette. Explicit use of legal and illegal substances is common among young people visiting outdoor music festivals. Our study aimed to explore ANTP use and its predictors among young adults studying in higher education and participating in a Hungarian music festival.
Methods: Our cross-sectional study was conducted among young adults (n=523, 45.2% females) studying in higher education and participating in the EFOTT summer festival in July, 2015 using anonymous, self-administered questionnaire. Beside descriptive analyses, multivariate logistic regression models were used to explore the relationship of ANTP use with socio-demographic variables, smoking and other covariates.
Results: In our sample, 30.4% of participants were occasional smokers and 18.9% self-reported daily smoking. 48.8% of participants used one type, 14.3% used at least two ANTPs while 36.9% did not use any ANTPs at all. At least once a month, 11.0% of participants used waterpipe, 2.2% e-cigarette, and 1% or less used pipe, cigar, cigarillo, and smokeless tobacco products. Combining occasional and at least once a month use, waterpipe (59.0%), cigar (8.3%) and e-cigarette (6.3%) were the most popular products. Regarding occasional smokers, 67.9% of them used waterpipe and 10.3% used e-cigarette at least once in a month; 62.7% and 14.6% of daily smokers used waterpipe and e-cigarette, respectively; while 52.1% and 0.8% of nonsmokers used waterpipe and e-cigarette, respectively. Besides occasional (OR=5.97, 95%CI=2.35–15.14)) and daily smoking (OR=4.41, 95%CI=1.69–11.52), problematic alcohol use (OR=3.14, 95%CI=1.12–8.76), male gender (OR=2.98, 95%CI=1.35–6.58), <30 000 HUF money for free use (OR=2.98, 95%CI=1.29–6.86), and greater sensation seeking propensity (OR=1.08, 95%CI=1.01–1.15) were significant predictors of multiple ANTP use compared to ANTP non-use.
Conclusions: According to our results, ANTP use of young adults studying in higher education and participating in an outdoor music festival is remarkable, and high risk groups of ANTP users were clearly identified. Therefore, multi-level smoking prevention would be needed in the young adult population.

Kulcsszavak


dohányzás; dohánytermékek; fesztivál; felsőoktatás; hallgatók [smoking; tobacco products; festival; higher education; students]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Doran N, Trim RS. Correlates of other tobacco use in a community sample of young adults. Addict Behav. 2015;51:131-135. doi:10.1016/j.addbeh.2015.07.023

Lauterstein D, Hoshino R, Gordon T, et al. The changing face of tobacco use among United States youth. Curr Drug Abuse Rev. 2014;7(1):29-43.

O’Connor RJ, McNeill A, Borland R, et al. Smokers’ beliefs about the relative safety of other tobacco products: findings from the ITC collaboration. Nicotine Tob Res. 2007;9(10):1033-1042. doi:10.1080/14622200701591583

Glasser AM, Collins L, Pearson JL, et al. Overview of electronic nicotine delivery systems: a systematic review. Am J Prev Med. 2017;52(2):e33-e66. doi:10.1016/j.amepre.2016.10.036

Brown AK, Nagelhout GE, van den Putte B, et al. Trends and socioeconomic differences in roll-your-own tobacco use: findings from the ITC Europe Surveys. Tob Control. 2015;24(Suppl 3):iii11-iii16. doi:10.1136/tobaccocontrol-2014-051986

O’Connor RJ. Non-cigarette tobacco products: what have we learnt and where are we headed? Tob Control. 2012;21(2):181-190. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050281

Drope J, Cahn Z, Kennedy R, et al. Key issues surrounding the health impacts of electronic nicotine delivery systems (ENDS) and other sources of nicotine: Tobacco Control in the Era of ENDS. CA Cancer J Clin. 2017;67(6):449-471. doi:10.3322/caac.21413

Doran N, Godfrey KM, Myers MG. Hookah use predicts cigarette smoking progression among college smokers. Nicotine Tob Res. 2015;17(11):1347-1353. doi:10.1093/ntr/ntu343

Meier EM, Tackett AP, Miller MB, et al. Which nicotine products are gateways to regular use? First-tried tobacco and current use in college students. Am J Prev Med. 2015;48(1 Suppl 1):S86-93. doi:10.1016/j.amepre.2014.09.018

Soneji S, Barrington-Trimis JL, Wills TA, et al. Association between initial use of e-cigarettes and subsequent cigarette smoking among adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017;171(8):788. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.1488

Rigotti NA, Lee JE, Wechsler H. US college students’ use of tobacco products: results of a national survey. JAMA. 2000;284(6):699-705.

Enofe N, Berg CJ, Nehl EJ. Alternative tobacco use among college students: who is at highest risk? Am J Health Behav. 2014;38(2):180-189. doi:10.5993/AJHB.38.2.3

Loukas A, Batanova M, Fernandez A, et al. Changes in use of cigarettes and non-cigarette alternative products among college students. Addict Behav. 2015;49:46-51. doi:10.1016/j.addbeh.2015.05.005

Latimer LA, Batanova M, Loukas A. Prevalence and harm perceptions of various tobacco products among college students. Nicotine Tob Res. 2014;16(5):519-526. doi:10.1093/ntr/ntt174

Akl EA, Jawad M, Lam WY, et al. Motives, beliefs and attitudes towards waterpipe tobacco smoking: a systematic review. Harm Reduct J. 2013;10:12. doi:10.1186/1477-7517-10-12

Carpenter CM, Wayne GF, Pauly JL, et al. New cigarette brands with flavors that appeal to youth: tobacco marketing strategies. Health Aff (Millwood). 2005;24(6):1601-1610. doi:10.1377/hlthaff.24.6.1601

Brown CJ, Cheng JM. Electronic cigarettes: product characterisation and design considerations. Tob Control. 2014;23(suppl 2):ii4-ii10. doi:10.1136/tobaccocontrol-2013-051476

Zhu S-H, Sun JY, Bonnevie E, et al. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation. Tob Control. 2014;23(suppl 3):iii3-iii9. doi:10.1136/tobaccocontrol-2014-051670

Sutfin EL, Reboussin BA, Debinski B, et al. The impact of trying electronic cigarettes on cigarette smoking by college students: a prospective analysis. Am J Public Health. 2015;105(8):e83-e89. doi:10.2105/AJPH.2015.302707

Mayer K, Lukács A, Pauler G. A 8-tételes Szenzoros Élménykeresés Skála (BSSS-8) magyarországi adaptálása. Mentálhig és Pszichoszomatika. 2012;13(3):297-312. doi:10.1556/Mental.13.2012.3.3

Case KR, Loukas A, Harrell MB, et al. The association between sensation seeking and e-cigarette use in Texas young adults: A cross-sectional study. J Am Coll Health. 2017;65(4):277-285. doi:10.1080/07448481.2017.1282487

Hoek J, Maubach N, Stevenson R, et al. Social smokers’ management of conflicted identities. Tob Control. 2013;22(4):261-265. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050176

Evans-Polce R, Lanza S, Maggs J. Heterogeneity of alcohol, tobacco, and other substance use behaviors in U.S. college students: A latent class analysis. Addict Behav. 2016;53:80-85. doi:10.1016/j.addbeh.2015.10.010

Hesse M, Tutenges S, Schliewe S. The use of tobacco and cannabis at an international music festival. Eur Addict Res. 2010;16(4):208-212. doi:10.1159/000317250

Ábrám Z, Bálint JL, Ferencz L, et al. Marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál jövőképe – drogfogyasztási adatok. Egészségtudomány. 2014;58(4):59.

Mackuľak T, Grabic R, Gál M, et al. Evaluation of different smoking habits during music festivals through wastewater analysis. Environ Toxicol Pharmacol. 2015;40(3):1015-1020. doi:10.1016/j.etap.2015.10.007

Szakleírások A-Z. http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok. (Elérve: 2019.03.20.)

Cselkó Z, Kovács G, Horváth I. A dohányzás helyzete Magyarországon. In: Tokaji K (ed.) Európai lakossági egészségfelmérés, 2014. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2018. pp. 85-112.

Hoyle RH. Reliability and validity of a brief measure of sensation seeking. Individ Differ. 2002;32. doi:10.1016/S0191-8869(01)00032-0

Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JC, et al. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in primary care, 2nd edition. World Health Organization, Geneva, 2001.

Reinert DF, Allen JP. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): a review of recent research. Alcohol Clin Exp Res. 2002;26(2):272-279.

Malone RE, Yerger V, Pearson C. Cigar risk perceptions in focus groups of urban African American youth. J Subst Abuse. 2001;13(4):549-561.

European Commission. Special Eurobarometer 458 “Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes.” 2017. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2146. (Elérve: 2019.03.20.)

Demjén T, Kiss J, Formanek-Balku E. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérésének 2016. évi hazai megvalósításáról - Záró tanulmány. Dohányzás Fókuszpont, Budapest, 2016. http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/01_GYTS_2016_osszefoglalo_tanulmany.pdf (Elérve: 2019.03.20.)

Pénzes M, Foley KL, Balázs P, et al. Patterns of alternative tobacco product experimentation among ever smoker adolescents. Cent Eur J Public Health. 2019;27(1):3-9. doi:10.21101/cejph.a5364

Balku E, Demjén T, Kimmel Zs, et al. Felnőtt Dohányzás Felmérés 2013. Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2014. http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/17_evnel_idosebb_lakossag_dohanyzas_felmeres_II_honlapra_20140128_v2.pdf (Elérve: 2019.03.20.)

Sutfin EL, McCoy TP, Morrell HER, et al. Electronic cigarette use by college students. Drug Alcohol Depend. 2013;131(3):214-221. doi:10.1016/j.drugalcdep.2013.05.001

Pénzes M, Pongor V, Kimmel Zs, et al. Elektronikus cigaretta használat felsôoktatásban tanuló hallgatók körében. Lege Artis Med. 2016;26(3):107-114.

Pénzes M, Foley KL, Balázs P, et al. Intention to experiment with e-cigarettes in a cross-sectional survey of undergraduate university students in Hungary. Subst Use Misuse. 2016;51(9):1083-1092. doi:10.3109/10826084.2016.1160116

Balogh E, Faubl N, Riemenschneider H, et al. Cigarette, waterpipe and e-cigarette use among an international sample of medical students. Cross-sectional multicenter study in Germany and Hungary. BMC Public Health. 2018;18(1):591. doi:10.1186/s12889-018-5494-6

Backinger CL, Fagan P, O’Connell ME, et al. Use of other tobacco products among U.S. adult cigarette smokers: Prevalence, trends and correlates. Addict Behav. 2008;33(3):472-489. doi:10.1016/j.addbeh.2007.10.009

Agaku IT, Filippidis FT, Vardavas CI, et al. Poly-tobacco use among adults in 44 countries during 2008–2012: Evidence for an integrative and comprehensive approach in tobacco control. Drug Alcohol Depend. 2014;139:60-70. doi:10.1016/j.drugalcdep.2014.03.003

Vijayaraghavan M, Pierce JP, White M, et al. Differential use of other tobacco products among current and former cigarette smokers by income level. Addict Behav. 2014;39(10):1452-1458. doi:10.1016/j.addbeh.2014.05.029

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára. https://nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/Dohanygyartmanyok_kiskereskedelmi_eladasi_ara/alkalmazhato_dohanygyartmany (Elérve: 2019.07.07.)

Lopez AA, Eissenberg T, Jaafar M, et al. Now is the time to advocate for interventions designed specifically to prevent and control waterpipe tobacco smoking. Addict Behav. 2017;66:41-47. doi:10.1016/j.addbeh.2016.11.008

Bowring AL, Gouillou M, Hellard M, et al. Comparing short versions of the AUDIT in a community-based survey of young people. BMC Public Health. 2013;13(1). doi:10.1186/1471-2458-13-301

Sutfin EL, McCoy TP, Berg CJ, et al. Tobacco use by college students: a comparison of daily and nondaily smokers. Am J Health Behav. 2012;36(2):218-229. doi:10.5993/AJHB.36.2.7

Terebessy A, Czeglédi E, Balla BC, et al. Medical students’ health behaviour and self-reported mental health status by their country of origin: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. 2016;16:171. doi:10.1186/s12888-016-0884-8

Shulman EP, Harden KP, Chein JM, et al. Sex differences in the developmental trajectories of impulse control and sensation-seeking from early adolescence to early adulthood. J Youth Adolesc. 2015;44(1):1-17. doi:10.1007/s10964-014-0116-9

Fekete M, Pénzes M, Balázs P. Iskolai dohányzás-prevenciós programok jellegzetességei. Egészségtudomány. 2016;60(2):55-69.

Berg CJ, Haardörfer R, Lewis M, et al. DECOY: Documenting Experiences with Cigarettes and Other Tobacco in Young Adults. Am J Health Behav. 2016;40(3):310-321. doi:10.5993/AJHB.40.3.3

Waters K, Harris K, Hall S, et al. Characteristics of social smoking among college students. J Am Coll Health J ACH. 2006;55(3):133-139. doi:10.3200/JACH.55.3.133-139

Pócs D, Kovács R, Óvári T, et al. A dohányzás visszaszorítása a Facebook segítségével a 14–35 éves korosztály körében. Orv Hetil. 2019;160(6):220-227. doi:10.1556/650.2019.31314
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i4.463

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)