Egészségfejlesztési tervezés és megvalósítás Győrben [Health development planning and implementation in Győr]

Miklósyné Bertalanfy Mária, Burkali Bernadett, Bazsika Erzsébet

Összefoglaló


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1989-ben csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) „Egészséges Városok” (Healthy Cities) programhoz, 1994-től pedig a szűkebb Európai Egészséges Városok Projektvárosi Hálózatában (European Network of Designated Healthy Cities) is részt vesz. A lakosság egészségi állapotának kedvező befolyásolása érdekében Győr városban tudatos beavatkozások történtek az elmúlt 3 évtizedben. Ennek egyik kerete jelenleg a 2016 decemberében Győr város közgyűlése által elfogadott Győr Városi Egészségfejlesztési Terv, amely széles társadalmi konszenzusra, szakmaközi együttműködésre épül. A szükségletalapú tervezési folyamatot az „Egészség 2020” (Health 2020) és a „Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 – Agenda 2030” (2030 Agenda for Sustainable Development) stratégiák célkitűzései is orientálták. Kiemelt szempont volt, hogy milyen módon kaphatnak még nagyobb hangsúlyt az egészség aspektusai a várospolitika és a várostervezés alakításában, hasznosítva a döntéshozatalban az itt élők tapasztalati tudását, építve a közösség aktivitására, és a multiszektoriális megközelítésre. Fontos célként jelent meg az önkormányzat fejlesztési dokumentumainak egészségfejlesztési tervbe integrálásán túl, a WHO „Egészséges Városok” program elvei érvényesülésének elősegítése a város életét befolyásoló fejlesztési dokumentumokban. Új elem az „Egészség 2020” stratégiával összhangban, az egészségügyi szolgáltatókkal való együttműködés gyakorlatának továbbfejlesztése a kórházzal és az egészségügyi alapellátással az egészségfejlesztés érdekében. A WHO „Egészséges Városok” program elmúlt 30 évében Győr városában stabil politikai támogatás jött létre, széles körű együttműködő hálózat alakult ki, sokrétű tevékenység valósult meg. A hátteret biztosító intézményi struktúra pedig a fenntarthatóság biztosítékát jelenti.

The City of Győr joined the WHO (World Health Organization) European Healthy Cities Network in 1989 and it has also been involved in the European Network of Designated Healthy Cities since 1994. During the last 3 decades deliberate interventions have been made in the city of Győr to influence the health of the population in a favourable direction. One of the frameworks of this is currently the City Health Development Plan of Győr, adopted by the general assembly of the town in December 2016, based on extensive social consensus and inter-professional cooperation. During the needs-based planning process, the goals of the Health 2020 and the Agenda 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) strategies were also considered. A key consideration was the way in which health aspects of urban policy and urban planning could be further emphasized, utilizing the experiential knowledge of local citizens in decision-making, building on community participation and the multisectoral approach. An important goal was to integrate the development documents of the municipality into the Health Development Plan and to promote the implementation of the WHO Healthy Cities programme’s principles in the development documents that influence the life of the city. A new element – in line with the Health 2020 strategy – is the further development of cooperation practices with the health services – hospital and primary health care – for the sake of health promotion. In the last 30 years of the WHO Healthy Cities programme in Győr, stable political support has been established, a wide collaborative network has been developed, and diverse activities have been realized. The institutional structure providing the background is a guarantee of sustainability.

Kulcsszavak


Egészséges Városok program; városi egészségkép; egészségfejlesztési terv; komplex, szükséglet alapú tervezés; multiszektorialitás [Healthy Cities programme; city health profile; city health development plan; complex, needs-based planning;multisectorality]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


WHO European Healthy Cities Network http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/

urban-health/who-european-healthy-cities-network (elérve: 2019. 06. 21.)

Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége http://www.egeszsegesvarosok.hu (elérve: 2019. 06. 21.)

Ottawai Egészségfejlesztési Charta alapelvei http://regi.oefi.hu/alapelvek.pdf (elérve: 2019. 06. 21.)

Győr Városi Egészségfejlesztési Terv http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/who_egeszseges_varosok_program_gyr.html (elérve: 2019. 06. 24.)

Health 2020 A European policy framework supporting action across government and society for health and well-being

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/199536/Health2020-Short.pdf (elérve: 2019.06. 21.)

Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 – Agenda 2030 https://ensz.kormany.hu/download/7/06/22000/Vil%C3%A1gunk%20%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1sa%20Fenntarthat%C3%B3%20Fejl%C5%91d%C3%A9si%20Keretrendszer%202030.pdf (elérve: 2019. 06. 24.)

Győr Megyei Jogú Város logója és arculati kézikönyve http://hirek.gyor.hu/getAttachement/113947/60650/

Arculati%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv

Webster P, Sanderson D. Healthy Cities Indicators – A sustainable instrument to measure health? Journal of Urban Health. 2013 Oct; 90 (Suppl 1): 52–61. doi: 10.1007/s11524-011-9643-9

De Blasio A, Girán J. Szemléletváltás az egészségfejlesztési tervezésben: A helyi döntéshozatal egészség- és környezettudatos támogatása. Magyar Epidemiológia 2006; 3:(1) pp. 41-46.

Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians. Ottawa, Ontario, Canada: Minister of Supply and Services, Ottawa, 1974. http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (elérve: 2019. 06. 21.)

Idősek egészsége http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/idsek_egeszsege.html (elérve: 2019. 06. 20.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.468

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)