Egészségstílusokhoz illesztett, viselkedésváltozást célzó beavatkozások tervezése [Planning behavior change interventions tailored to healthstyles]

Járomi Éva, Szűcs Erzsébet, Vitrai József

Összefoglaló


Háttér: Hazánkban és a nemzetközi gyakorlatban egyaránt megfigyelhető, hogy az egészségmagatartás megváltoztatását célzó beavatkozások legtöbbször nem érik el céljukat, nem bizonyulnak hatásosnak. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a viselkedést többnyire csupán egyetlen ágazat, egyetlen színterén, egyetlen beavatkozás által igyekeznek megváltoztatni, figyelmen kívül hagyva a feladat komplexitását, a viselkedés társadalmi, gazdasági és egyéb környezeti beágyazottságát. Másfajta megközelítést tesznek lehetővé a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2015-ben megvalósított Egészségstílus Felmérésének eredményei, hiszen a felnőtt és iskolás korosztály körében azonosított egészségstílusokhoz illesztett beavatkozásokra kínálnak lehetőséget. A közlemény célja annak bemutatása, hogy milyen módszer lehet célravezető az egészségstílusokhoz illesztett beavatkozások azonosításához. Módszer: A módszertan kidolgozásához a célcsoportot a felmérés alapján azonosított korosztályok közül az 5. évfolyamos tanulók lehangolt, nem motivált, külső örömforrásokat keresők csoportja alkotta. A befolyásolni kívánt viselkedés pedig a gyakori szénsavas üdítőital, egészségtelen ételek fogyasztása volt. Az alkalmazott módszer pedig a „Viselkedésváltoztatás kereke” és az annak alapjául szolgáló COM-B modell, mely utóbbit a szerzők – újszerű módon – a célcsoport viselkedését befolyásoló egyéb társadalmi szereplők viselkedését meghatározó tényezők azonosítására is alkalmazták. Eredmények: A fenti módszertan alkalmazásával a kiválasztott célcsoporthoz a szerzők azonosították a viselkedést előidéző és determináló problémákat, az ehhez illeszthető beavatkozásokat, és a hozzájuk kapcsolódó színtereket, valamint a különböző társadalmi szereplőknek a megvalósításban elvárt funkcióit. Következtetések: A szerzők által javasolt módszertannal komplex, több szintű és több társadalmi szereplő bevonásával hatásosnak ígérkező beavatkozások jelölhetők ki. A módszertan hatásosságának igazolása további hatásvizsgálatokat igényel.

Background: Both in Hungary and in the international practice, it can be observed that interventions which aim to change health behavior do not reach their goal and do not seem to be effective in most of the cases. One possible reason can be that the behavior is tried to change mostly by a single intervention, only in one setting of a sector without considering the complexity of the task and the embedded nature of the behavior in socio-economic and physical environment. A different approach has been offered by the results of the Healthstyle Survey implemented in 2015 by the National Institute for Health Development, since they offer an opportunity for applying interventions tailored to healthstyles identified among adults and school-age children. The aim of this paper is to present a method which may be useful to identify healthstyles matched interventions. Method: 5th grade depressed, not motivated, and sensation seeking students were selected as a target group to demonstrate the method of selecting interventions tailored to healthstyles. The behavior to be change was frequent soda and junk food consumption (i.e. unhealthy eating habits). The method was based on the „Behavior Change Wheel” from the COM-B model. As a novel approach we also applied these models to identify determinants of those social actors’ behavior who probably affect the target group’s behavior. Results: By using this methodology, the authors identified the generating and sustaining factors of behavior, the matching interventions, levels, and the required functions of the different social actors in the implementation. Conclusions: Applying the methodology proposed by the authors promises more effective interventions which are complex, multi-level, and involve all the main social actors. In order to proof the efficacy of the methodology, the interventions identified by this methodology need impact assessments in the future.

Kulcsszavak


viselkedésváltoztatás; egészségstílus; egészségfejlesztés; beavatkozás; felmérés; behavior change, healthstyle, health promotion, intervention, survey

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Eszter Balku et al. Egészségjelentés2015. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2015, Budapest. http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/files/news/egeszsegjelentes-2015.pdf (Elérve: 2016.06.09.)

Balku E et al. Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei I. ̶ Felnőtt felmérés. Egészségfejlesztés, 57. évf. 2. szám (2016)

Balku E et al. Healthstyle survey for segmenting Hungarian schoolchildren and adults – Methodology. Journal of Public Health (közlésre megküldve)

Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011; 6: 42. doi: 10.1186/1748-5908-6-42

Járomi É, Szilágyi K, Vitrai J: Az egészségkultúra fogalma, vizsgálatának lehetőségei a köznevelési intézményekben. Egészségfejlesztés. Budapest. 2015/5-6. 2-13. oldal.

Csizmadia P, Dr. Varsányi P, Ferencz M, Vitrai J. Az egészségbarát viselkedést befolyásoló hatásháló, Egészségfejlesztés, 2014;5-6:10-14

Michie S, Atkins L, West R The Behaviour Change Wheel. A Guide to Designing Interventions (2014) Silverback Publishing http://www.behaviourchangewheel.com/ (Elérve: 2016.06.10.)

Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztési Koncepcióval http://projektek.egeszseg.hu/web/tie/tudastar (Elérve: 2016.07.12)

Glanz K, Rimer BK. Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice. Heal San Fr. 2005,83:52. doi: 10.1128/MCB.25.21.9532

Morris et al. 2012 Applies Soil Ecology Elseveir, Volume 60. 2012. September

Michie S, Johnston M, Abraham C, Lawton R, Parker D, Walker A. Making psychological theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. Qual Saf Health Care, 2005;14:26–33. doi: 10.1136/qshc.2004.011155

Michie S, Abraham C. Interventions to change health behaviours: evidence-based or evidence-inspired? Psychol Health. 2004;19:29–49. doi: 10.1080/0887044031000141199

Patton GC et al. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. The Lancet. 2016;387:2423– 2478.

Ban Ki-moon. Sustainability—engaging future generations now. The Lancet. 2016;387:2356–2358, 11 DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30271-9
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i2.47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)