Az egészséget támogató közpolitika és az egészségtervezés néhány összefüggése [Some interrelations between healthy public policy and health planning]

Girán János

Összefoglaló


A közpolitikai döntések és az egészség kapcsolata napjainkban már nem csupán egy lehetséges összefüggésként, hanem tényként és – ebből következően – döntéseket is alakító érvként értelmeződik. Amennyiben a szakpolitikai döntéshozók az egészség védelmét prioritásnak tekintik, a szakpolitikai döntésekkel és tevékenységekkel összefüggésben e prioritás érvényesülhet, és hozzájárulhat az egészséget támogató szakpolitikai környezet kialakulásához. Ugyanakkor az egészség minden szakpolitikában és az egységes kormányzás megközelítéseknek a városi egészségterv bázisán történő alkalmazásával a helyi szintű egészséget támogató közpolitikai környezet kialakítása is megtörténik.

Summary: Today, the relationship between health and public policy decisions is understood not as a possible relationship but as a fact, and consequently as a decision-making argument as well. As long as policymakers take into account health as a priority, policy decisions can follow these preferences and contribute to creating a healthy public policy environment. Moreover, on the ground of health planning, the health in all policies and the whole-of-gov-ernment approaches together create a healthy public policy environment, at the local level.

Kulcsszavak


egészségtervezés; egészséget támogató közpolitika; egészség minden szakpolitikában; egységes kormányzás [health planning; healthy public policy, health in all policy, whole-of-government]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Kaiser T. (szerk.) Helyi közpolitika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2015. http://m.ludita.uni-nke.hu/ repozitorium/bitstream/handle/11410/10332/Teljes%20sz%C3%B6veg?sequence=1&isAllowed=y (elérve: 2019.04.22.)

Jenei Gy. A közpolitika és a közigazgatástudományok. In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője. ELTE Állami és Jogtudományi Kar, Budapest, 2003. pp 124-130.

Kingdon WJ. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman Classics in Political Sciences, New York, 2003.

Howlett M, Cashore B. Conceptualizing Public Policy. In: Engeli I, Allison CR. (eds) Comparative Policy Studies. Research Methods Series. Palgrave Macmillan, London, 2014.

Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta In: Kishegyi J, Makara P. (szerk.) Az egészségfejlesztés alapelvei. Az egészség-fejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai. Egészségfejlesztési Módszertani füzetek. OEFI, Budapest, 2004.

Adelaide-i ajánlások az egészséget támogató közpolitikáról. In: Kishegyi J, Makara P. (szerk.) Az egészségfejlesztés alapelvei. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai. Egészségfejlesztési Módszertani füzetek. OEFI, Budapest, 2004.

Health equity through intersectoral action: an analysis of 18 Country Case studies. Ottawa: Public Health Agency of Canada and World Health Organization, 2008.

Kreisel W, von Schirnding Y. Intersectoral action for health and wellbeing: a cornerstone for health for all in the twenty-first century. World Health Statistics Quarterly 1998;51(1):75-78.

Multisectoral and intersectoral action for improved health and well-being for all: mapping of the WHO European Region Governance for a sustainable future: improving health and well-being for all. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/371435/multisectoral-report-h1720-eng.pdf?ua=1 (elérve: 2019. 04. 20)

Ståhl T, Wismar M, Ollila E, Lahtinen E, Leppo K. (eds) Health in All Policies. Prospects and potentials. Ministry of Social Affairs and Health and European Observatory on Health Systems and Policies, Helsinki, 2006.

Lin V, Jones C, Wang S, Bariş E. Health in All Policies as a Strategic Policy Response to NCDs. Health, Nutrition, and Population (HNP), World Bank Discussion Paper, Washington DC, 2014.

Kickbusch I, Gleicher D. Governance for health in the 21st century. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2013.

Girán J, Östör A, Varga M. A városi egészségfejlesztési tervezés, mint a „lehetőségek ablakát” megnyitó eszköz – Székesfehérvár város példája; Egészségfejlesztés 2018;59(3):7-16. doi: 10.24365/ef.v59i3.307

Watzlawick P, Weakland H. J, Fich R. Változás – A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Animula Kiadó, Budapest, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.473

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)