Észrevételek a járási egészségterv-készítés aktuális törvényi kötelezettségével kapcsolatban [Observations related to actual legal obligation of district health planning]

Lovász István, Girán János

Összefoglaló


A járási egészségterv készítésének jogszabályi kötelezettsége a helyi egészségvédelem feladatainak ellátását európai viszonylatban is úttörő módon támogatja. Ugyanakkor e jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés problémákkal terhelt. Meghatározó nehézség, hogy az egészségterv kidolgozásának feladata a járásszékhely városra hárul, ám a terv területi érvényessége az egész járásra vonatkozik. További korlát, hogy a járás önigazgatási funkcióval nem rendelkezik, így nincs olyan választott képviselőkből álló testülete, amely az egészségtervben foglalt intézkedéseket jóváhagyná, a végrehajtását felügyelné, továbbá a cselekvéshez szükséges erőforrásokat biztosítaná. Mindemellett hiányzik a stratégiai tervezés alapját jelentő országos népegészségügyi szakmai program is, amelyhez a járási tervek célrendszerükkel és prioritásaikkal igazodhatnának. Emiatt problémás megfelelni a törvényi kötelezettségnek és így az egészségtervezés módszerében rejlő lehetőségek sem használhatók ki a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.
[At European level, the Hungarian legal obligation to elaborate a district-level health plan is pioneering support for local health protection. However, meeting the requirements of this legal obligation has been problematic. One of the major difficulties is that the obligation related to elaboration of health plan falls to the city, while the scope of the plan should relate to the entire district surrounding the city. A further limitation is that the district does not have any governing function. Therefore, it cannot have any board of elected representatives that would approve and initiate the measures of the health plan, supervise its implementation, and provide the resources needed for action. In addition, the national public health programme is also missing, which should be the basis for any level of strategic planning, and to which the district plans could adapt with own target system and priorities. Consequently, potential methods of health planning cannot be utilized to the improvement of the population health.]

Kulcsszavak


stratégiai tervezés; járási egészségterv törvényi kötelezésének problémái; önigazgatási funkciók hiánya; nemzeti népegészségügyi program hiánya [strategic planning; legal obligation of health planning; governing function, national public health programme]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Statistical Office of the European Union. Mortality main tables https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables (elérve: 2019. 03. 20.)

Központi Statisztikai Hivatal. Népesség, népmozgalom (1900–) https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001b.html (elérve: 2019. 03. 20.)

Központi Statisztikai Hivatal. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor (2001–) https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html (elérve: 2019. 06. 12.)

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152/B. §-a módosítása. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV (elérve: 2019. 06. 12.)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV (elérve: 2019. 06. 12.)

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) F) cikke https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV (elérve: 06. 12.)

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400107.TV (elérve: 2019. 06. 12.)

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 1. §. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400107.TV (elérve: 2019. 06. 12.)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 87. §. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400107.TV (elérve: 2019. 06. 12.)

Magyarország Alaptörvénye 34. §. (1)-(2) bekezdések https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV (elérve: 2019. 06. 12.)

Rechnitzer J. Lados M. A területi stratégiáktól a monitoringig. Dialóg Campus Kiadó, 2004

Rechnitzer J. Területi stratégiák. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 1998

Faragó L. A jövőalkotás társadalom-technikája. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2005

Országgyűlési határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.)

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére. Budapest, 2011. https://2010- 2014.kormany.hu/download/5/e7/30000/Semmelweis%20Terv%20az%20eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy%20meg-ment%C3%A9s%C3%A9re%20-%20Szakmai%20koncepci%C3%B3.pdf (elérve: 2019. 06. 12.)

Emberi Erőforrások Minisztériuma. „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi ágazati stratégia. Budapest, 2014. https://www.kormany.hu/download/e/a4/30000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges_Magyar-orsz%C3%A1g_e%C3%BC_strat%C3%A9gia_.pdf (elérve: 2019. 06.12.)

Nemzeti Népegészségügyi Program 2018-2030. Szakpolitikai stratégiai tervezet. Népegészségügy 97:(1) pp. 5-109, 2019

City health planning: the framework. WHO Centre for Urban Health WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 1996

A working tool on City health development planning – Concept, process, structure, and content. WHO Centre for Urban Health WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2001

Füzesi Zs, Tistyán L. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. OEFI. Budapest, 2004 http://regi.oefi.hu/modszertan4.pdf (elérve: 2019. 06. 12.)

De Blasio A, Girán J. Szemléletváltás az egészségfejlesztési tervezésben: A helyi döntéshozatal egészség- és környezettudatos támogatása. Magyar Epidemiológia 2006; 3:(1) pp. 41-46.

Szőke K. Fenntartható települési egészségtervek. Egészségfejlesztés 2010; 11:(3) pp. 12-16.

Green G. Intersectoral Planning for City Health Development. Journal of Urban Health. 2012; 89(2) pp. 247–257. doi: 10.1007/s11524-011-9642-x

Girán J, Östör A, Varga M. A városi egészségfejlesztési tervezés, mint a „lehetőségek ablakát” megnyitó eszköz – Székesfehérvár város példája; Egészségfejlesztés 2018; 59: 3 pp. 7-16., doi: 10.24365/ef.v59i3.307
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.474

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)