Egészségfejlesztési tervezés és megvalósítás Székesfehérváron [Experiences of health promotion planning in the City of Székesfehérvár, Hungary]

Östör Annamária, Varga Márta

Összefoglaló


Székesfehérváron a közösségi egészségfejlesztés ügye iránti elköteleződés immáron három évtizede tart. A város első egészségfejlesztési terve 2011 és 2015 között került megvalósításra. A terv koncepcionális alapját a WHO Egészséges Városok program által elfogadott „Egészséget mindenkinek a 21. századra” stratégia alapelvei jelentették. A tervezés módszereként a színtér-megközelítés és az Egészséges Városok Magyar nyelvű Szövetsége által ajánlott módszer került alkalmazásra. Az eredmény közül kiemelhető a Multiszektorális Irányítóbizottság megalakulása és folyamatos működése, amely a városi egészségvédelmi tevékenység szakmai, közösségi és politikai háttértámogatását biztosítja, valamint, hogy évenkénti rendszerességgel 19 egészségvédelmi program kerül megszervezése. A programok és rendezvények hatásra – számos egyéb eredmény mellett – a felnőtt lakosság körében megháromszorozódott a heti rendszerességgel sportolók aránya, és az egészségtudatosság is mérhetően növekedett. Az eredmények számbavételét a 2016 első felében végzett hatásvizsgálat segítette. Ezekre az eredményekre is alapozva kezdődött meg a következő öt évre érvényes terv kidolgozása, amely az előkészítő munkák lezárultával 2018 év végén elfogadásra is került. Ezáltal Székesfehérvár a 2019 és 2024 közötti időszakra is rendelkezik egészségfejlesztési tervvel, amely dokumentum a helyi egészségfejlesztési tevékenység folyamatosságát biztosítja.

The commitment to community-based health promotion has been taking place in the city of Székesfehérvár for three decades. The first health development plan of the city was implemented between 2011 and 2015. The conceptual basis for the plan was the principles of the Health for All in the 21st Century strategic document adopted by the WHO Healthy Cities Movement. As a method of planning, the setting-based approach and the planning method of the Hungarian Speaking Association of Healthy Cities was applied. The most considerable results are the establishment and continuous operation of the Multisectoral Steering Committee, which provides professional, community and political basis for local health promotion activities. Moreover, 19 health promotion programs are organized yearly. As a result of planned activities, besides many others, the proportion of those adults who do physical exercise weekly has tripled and health awareness has also increased. The results were assessed by an impact assessment carried out in the first half of 2016. Based on these results, the development of a plan for the next five years has been completed. So, Székesfehérvár has a health promotion plan for the period from 2019 to 2024, which provides continuity of local health promotion activities.

Kulcsszavak


közösségi egészségfejlesztési, városi egészségfejlesztési tervezés; WHO Egészséges Városok program; multiszektorális együttműködés; egészségfejlesz-tési kezdeményezések helyi politikai támogatása [community-based health development; city health developme

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Health 21 – health for all in the 21st century. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1999

LXV. törvény a helyi önkormányzatokról II. fejezet 8.§. (1)

De Blasio A, Girán J. Szemléletváltás az egészségfejlesztési tervezésben: A helyi döntéshozatal egészség- és környezettudatos támogatása. Magyar Epidemiológia, 2006; 3:(1) pp. 41-46

Girán J, Östör A, Varga M. A városi egészségfejlesztési tervezés, mint a „lehetőségek ablakát” megnyitó eszköz – Székesfehérvár város példája; Egészségfejlesztés 2018; 59: 3 pp. 7-16., doi: 10.24365/ef.v59i3.307 http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=307&path%5B%5D=pdf (elérve: 2019.03.11.)

A lakossági véleménykutatás záró tanulmánya „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségfejlesztési Tervének felülvizsgálatát megalapozó lakossági véleménykutatás eredményei” címmel a „Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségfejlesztési Tervével kapcsolatos intézkedések megtétele” előterjesztés 2. mellékleteként teljes terjedelmében nyilvánosan hozzáférhető a https://ekozig.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_140806&dsKeyword=&dsYear=2016&dsCorporation=&dsType=-2&dsState=&dsId=&page=1# linken. Az előterjesztést az Önkormányzat Humán Közszolgálati Bizottsága a 2016. 06.23-án tartott nyílt ülésén a 3. napirendként tárgyalta. (elérve 2019. 03.02.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.475

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)